KARACABEY TİCARET BORSASI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN
 BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN BEDELİ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

BORSAYA
KAYIT OLMA

 

GERÇEK KİŞİLER

1. Başvuru Dilekçesi
2. Vergi Levhasının Fotokopisi
3. Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Belgesi
4. Bağlı Bulunduğu Odadan Faaliyet Belgesi
5. Noter Tasdikli İmza Sirküsü
6. Nüfus Cüzdan Örneği
7. İkametgâh İlmühaberi
8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9. 3 adet Vesikalik Fotoğraf

TÜZEL KİŞİLİKLER

1. Başvuru Dilekçesi
2. Vergi Levhasının Fotokopisi
3. T.Ticaret Sicil Gazetesi
4. Şirket Ana Sözleşmesi
5. Bağlı Bulunduğu Odadan Faaliyet Belgesi
6. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
7. İmzaya yetkililerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
8. İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri
9. İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Örneği
10. İmzaya Yetkililerin İkametgâh İlmühaberi
11. İmzaya Yetkilerinin 3 Adet Vesikalık Fotoğrafları

 

 

 

 

 

 

Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel kişinin faaliyetinin tespitinden sonra
kayıt için müracaat edilen tarihi takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı

 

5174 sayılı kanunun 50.maddesi ve kayıt ücreti ile yıllık aidat ve munzam aidatın tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12.maddesi gereğince Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti ve aidat tarifesi;
     

  1. Derece 330,00 TL
  2. Derece 230,00 TL
  3. Derece 190,00 TL
  4. Derece 160,00 TL
  5. Derece 140,00 TL
  6. Derece 130,00 TL
  7. Derece 120,00 TL

 

2

KANTAR TARTIM

 

 

 

Araç kantara çıktığında
En geç 1 dakika

Her Muamele İçin
Römork 3,00 TL
Kamyon 5,00 TL
TIR 10,00 TL

3

SALON SATIŞ UYGULAMALARI

NUMUNE ÜZERİNDEN SATIŞ
Müstahsillerimizin kendilerinin getirdiği numune örneği
ANALİZLİ SATIŞ
Numunenin tamamının Borsamıza getirilmesi
TC Kimlik Numarası

Satışın başlamasından satış akdinin gerçekleşmesine kadar en geç 20 Dakika

Analizli Satış : 3,00 TL

Salon Satış organizasyon Bedeli: Her alım-satımda 150,00 TL.sini geçmemek üzere %0,02

4

BORSA’YA
TABİ
MADDELERİN
ALIM VE
SATIMLARININTESCİLLERİ

 

1- Müstahsil alımlarının tescili için Müstahsil
    Makbuzları
2- Satışların tescili için faturalar


Makbuz veya Fatura Sayfası Başına 30sn.

Her alım-satımda 150,00 TL.sini geçmemek üzere %0,01

5

MEVZUATA UYGUN BELGENİN VERİLMESİ

Üyelerimizin Şahsen veya dilekçe ile müracaatında

5 dakika

Faaliyet ve Üye Sicil Belgesi 5,00TL.

6

HUBUBAT ANALİZLERİ

Üyelerimizin ve müstahsilimizin Şahsen Laboratuarımıza müracaatı

Gluten Tayini Klasik Yöntem: 10 Dakika
Sedimantasyon Tayini: 2,5 saat
Rutubet Tayini Kısa Yöntem : 1 Dakika
Hektolitre Tayini: 1 Dakika
Süne Sayımı:1 Dakika
Hızlı Protein Tayini: 2 Dakika
Protein Tayini Klasik Yöntem : 3 Saat
Çeltik Randıman Analizi:10 Dakika
 (Laboratuara gelen ürün sırası ve gelen ürünün cinsine göre bazı analizlerde farklılık görülebilir.)

Satışa Getirilen Ürünlerin Hızlı Metot ile Analizi:3,00 TL.
Satış Harici Getirilen Ürünlerin Hızlı Metot ile Analizi :3,00 TL.
Satış Harici Getirilen Ürünlerin Klasik Yöntem (Gluten, Sedimantasyon, G.Sedimantasyon, Hektolitre, Rutubet, Süne ve Hızlı Metot Protein) Analizi:10,00 TL.
Satış Harici Getirilen Ürünlerin Protein Tayini Klasik Yöntem: 20,00TL
Çeltik Randıman Ölçümü:5,00TL.

7

BORSA’DANKAYIT SİLDİRME

1- Dilekçe
2- Vergi Dairesinden İşyeri Kapama Tutanağı.
3- Ticaret Sicil’den kayıt kapama belgesi

Kayıt Silme için yapılan müracaat tarihini
Takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı

 

Analizli Satış : 3,00 TL

Salon Satış organizasyon Bedeli: Her alım-satımda 150,00 TL.sini geçmemek üzere %0,02

8

ISO 9001:2008’E GÖRE ŞİKÂYET, ÖNERİ VE DÖFLER

1- Şikayet, Öneri ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu

Yapılan müracaata göre 1-5 gün arası  

‘’Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine müracaat edilmesi, sonuç alınmaması durumunda ikinci müracaat yerine başvurunuz.’’

  İlk Müracaat Yeri :   İkinci Müracaat Yeri:
Kayıt İçin :

İsim: Pınar TUTKA
Unvanı: Bilgisayar Operatörü
Tel:    0 224 676 13 76
Faks: 0 224 676 91 25
E mail:pinar.tutka@karacabeytb.org.tr

İsim: İbrahim TEMEL
Unvanı: Genel Sekreter
Tel:    0 224 676 13 76
Faks: 0 224 676 91 25
Adres: Karacabey Ticaret Borsası Bandırma Yolu Üzeri 1.km Karacabey/BURSA
E.mail:ibrahimt@karacabeytb.org.tr
Tescil İçin :  İsim: Özer YARIŞLI                                 
Unvanı: Tescil-İstatistik Şefi
Tel: 0 224  676 13 76
Fax: 0 224 676 91 25
E mail:ozer.yarisli@karacabeytb.org.tr
 
Muhasebe için:    İsim: Banu TEZER
Unvanı: Veznedar-Muhasebe Memuru
Tel: 0 224 676 13 76
Fax: 0 224 676 91 25
E mail:banu.tezer@karacabeytb.org.tr
 
 
   
 
 

Calendar Script
« MART 2019 »
Pzt Sal Crs Prs Cum Cts Pzr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rodop Gümülcine Ticaret ve Sanayi Odası İstanbul Ticaret Borsası Bandırma Ticaret Borsası
Edirne Ticaret BorsasıUzunköprü Ticaret Borsasıİzmir Ticaret Borsası
Gönen Ticaret Odası      Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası