2011 Yılı Bülteni
 
 
                                                                             
                                                                             
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2011
BÜLTEN NO : 1   SAYFA NO :   1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN   FİYATI (TL.)   SATIŞ   MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ   AŞAĞI   YUKARI   ORTALAMA   MİKTARI   BİRİM   TUTARI   ŞEKLİ   ADEDİ
HUBUBAT
  BUĞDAYLAR
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,58   0,65   0,61   598.440   KĞ.   365.183,76 DÜÇ.S 5
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,51   0,76   0,64   10.965.380   KĞ.   7.025.639,38 FB.A. 195
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,49   0,75   0,67   22.408.910   KĞ.   15.014.792,45 FB.ST 34
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,48   0,75   0,57   10.382.076   KĞ.   5.896.013,19 H.M.S 618
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,50   0,61   0,56   319.459   KĞ.   180.154,50 H.M.S.GÇ.T. 32
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,53   0,60   0,59   51.560.120   KĞ.   30.609.638,73 İTH.A 6
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,55   0,62   0,59   428.832   KĞ.   254.069,71 KOP.A 7
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,56   0,66   0,59   431.260   KĞ.   256.593,78 KOP.S 20
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,61   0,61   0,61   61.340   KĞ.   37.276,24 OF.AL 1
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,58   0,67   0,60   41.310   KĞ.   24.703,25 TÜC.S.GÇ.T. 2
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,50   0,89   0,61   11.209.689   KĞ.   6.807.737,65 TÜÇ.S 182
  BUĞDAY KIRIK   0,36   0,36   0,36   47.120   KĞ.   16.828,57 ÇFT.AL. 1
  BUĞDAY KIRIK   0,50   0,50   0,50   6.460   KĞ.   3.230,00 FB.A. 1
  BUĞDAY KIRIK   0,60   0,60   0,60   50   KĞ.   30,00 FB.ST 1
  BUĞDAY YEMLİK   0,42   0,54   0,49   186.920     91.149,80 FB.ST 12
  BUĞDAY YEMLİK   0,30   0,51   0,41   642.574     263.945,25 H.M.S 37
  BUĞDAY YEMLİK   0,48   0,48   0,48   173.250     83.160,00 TÜÇ.S 1
  BUGDAY TOHUMLUK   0,63   0,69   0,67   134.860   KG   90.508,50 FB.A.GÇ.T. 4
  BUGDAY TOHUMLUK   0,75   0,75   0,75   2.000   KG   1.500,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  BUGDAY TOHUMLUK   0,85   1,50   1,11   16.500   KG   18.238,25 TÜC.S.GÇ.T. 32
  BUGDAY TOHUMLUK   1,55   1,55   1,55   2.000   KG   3.100,00 TÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
109.618.550
 
67.043.493,01
 
1.193
  ARPALAR
  ARPA   0,28   0,50   0,32   174.900   KĞ.   55.859,43 ÇFT.AL. 11
  ARPA   0,56   0,56   0,56   8.080   KĞ.   4.524,80 ÇFT.ST. 1
  ARPA   0,47   0,48   0,48   105.770   KĞ.   50.385,90 FB.A. 3
  ARPA   0,40   0,60   0,48   150.980   KĞ.   72.468,80 H.M.S 15
  ARPA   0,49   0,49   0,49   205.007   KĞ.   100.722,52 KOP.A 1
  ARPA   0,49   0,49   0,49   274.380   KĞ.   134.613,46 KOP.S 4
  ARPA   0,48   0,65   0,55   765.730   KĞ.   421.705,66 TÜÇ.S 45
  ARPA YEMLİK   0,28   0,35   0,34   217.095     73.822,40 ÇFT.AL. 4
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.901.942
 
914.102,97
 
84
  YULAFLAR
  YULAF   0,75   0,75   0,75   1.000   KĞ.   750,00 KOP.A 1
  YULAF   0,76   0,76   0,76   1.000   KĞ.   755,00 KOP.S 1
  YULAF OTU   0,33   0,33   0,33   4.800     1.567,35 ÇFT.AL. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
6.800
 
3.072,35
 
3
  MISIRLAR
  MISIR   0,48   0,50   0,50   255.200   KĞ.   126.360,00 ÇFT.AL. 10
  MISIR   0,56   0,58   0,57   146.180   KĞ.   82.747,60 ÇFT.ST. 3
  MISIR   0,44   0,68   0,52   47.811.200   KĞ.   24.719.945,79 FB.A. 27
  MISIR   0,54   0,73   0,63   12.083.260   KĞ.   7.562.871,90 FB.ST 72
  MISIR   0,40   0,65   0,54   26.168.169   KĞ.   14.107.339,44 H.M.S 830
  MISIR   0,46   0,46   0,46   3.271.350   KĞ.   1.515.406,86 İTH.A 1
  MISIR   0,40   0,61   0,52   9.079.858   KĞ.   4.712.235,96 KOP.A 108
  MISIR   0,43   0,61   0,54   6.588.600   KĞ.   3.548.630,82 KOP.S 66
  MISIR   0,48   0,63   0,51   253.340   KĞ.   129.510,36 TÜC.S.GÇ.T. 5
  MISIR   0,41   0,75   0,58   25.401.135   KĞ.   14.639.535,51 TÜÇ.S 389
  MISIR LEKELİ   0,35   0,35   0,35   100.000   KĞ.   35.000,00 ÇFT.AL. 1
  MISIR LEKELİ   0,35   0,35   0,35   317.584   KĞ.   111.154,40 FB.A. 2
  MISIR LEKELİ   0,23   0,44   0,38   325.590   KĞ.   123.034,00 H.M.S 26
  MISIR TOHUMLUK   2,26   3,44   2,93   1.353.623     3.971.622,41 DÜÇ.S 12
  MISIR TOHUMLUK   0,33   0,44   0,42   895.826     379.197,25 F.FRK 4
  MISIR TOHUMLUK   1,50   2,41   2,11   2.178.612     4.596.668,78 FB.A. 13
  MISIR TOHUMLUK   1,70   6,00   2,41   667.258     1.605.234,33 H.M.S 59
  MISIR TOHUMLUK   1,88   2,44   1,98   738.259     1.464.406,93 KOP.A 3
  MISIR TOHUMLUK   120,00   120,00   120,00   45     5.400,00 TÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
137.635.089
 
83.436.302,34
 
1.632
  ÇELTİKLER
  ÇELTİK BALDO   1,02   1,02   1,02   2.017.655   KĞ.   2.053.750,85 ÇFT.ST. 1
  ÇELTİK BALDO   1,00   1,35   1,30   346.960   KĞ.   450.684,33 FB.A. 7
  ÇELTİK BALDO   0,98   1,43   1,24   469.800   KĞ.   581.482,85 H.M.S 9
  ÇELTİK BALDO   1,03   1,03   1,03   15.440   KĞ.   15.934,08 KOP.A 1
  ÇELTİK BALDO   1,14   1,38   1,20   327.040   KĞ.   392.928,00 TÜÇ.S 3
  ÇELTİK OSMANCIK   1,00   1,00   1,00   3.480     3.480,00 FB.A. 1
  ÇELTİK OSMANCIK   0,90   1,02   0,98   368.685     361.821,85 H.M.S 5
  ÇELTİK OSMANCIK   0,98   0,98   0,98   8.040     7.879,20 KOP.A 1
  ÇELTİK OSMANCIK   1,01   1,04   1,04   300.250     311.060,00 TÜÇ.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
3.857.350
 
4.179.021,16
 
30
  PİRİNÇLER
  PİRİNÇ BALDO   3,51   5,87   4,93   61.005   KĞ.   300.906,18 FB.ST 221
  PİRİNÇ OSMANCIK   3,01   4,56   3,45   74.370   KG.   256.615,10 FB.ST 132
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
135.375
 
557.521,28
 
353
  HUBUBAT TOPLAMI  
253.155.105,76
 
156.133.513,11
 
3.295
                                                                             
HUBUBAT MAMÜLLERİ
  UNLAR
  1.TİP UN 50 KĞ.LIK.   40,32   59,30   46,52   276.602   ÇUVAL   12.867.257,90 FB.ST 588
  1.TİP UN 50 KĞ.LIK.   42,00   65,00   45,71   3.720   ÇUVAL   170.059,50 TÜÇ.S 14
  1.TİP UN 25 KĞ.LIK.   16,18   35,14   26,28   4.435   ÇUVAL   116.543,75 FB.ST 102
  1.TİP UN 25 KĞ.LIK.   25,00   26,00   25,81   74   ÇUVAL   1.910,00 TÜÇ.S 2
  1.TİP UN 10.KĞ.LIK.   8,00   17,56   12,22   49.374   ÇUVAL   603.165,53 FB.ST 400
  1.TİP UN 10.KĞ.LIK.   9,25   10,65   9,99   1.300   ÇUVAL   12.982,50 TÜÇ.S 4
  1.TİP UN 2 KĞ.LIK.   1,90   3,83   2,71   267.498   PAKET   723.834,21 FB.ST 390
  1.TİP UN 2 KĞ.LIK.   1,98   2,18   1,99   23.400   PAKET   46.512,00 TÜÇ.S 2
  1.TİP UN 1 KĞ.LIK.   1,00   1,98   1,43   354.528   PAKET   506.407,41 FB.ST 386
  1.TİP UN 1 KĞ.LIK.   1,12   1,12   1,12   600   PAKET   672,00 TÜÇ.S 1
  5.TİP UN 50 KĞ.LIK.   37,00   43,50   40,50   25.695   ÇUVAL   1.040.558,86 FB.ST 49
  5.TİP UN 50 KĞ.LIK.   40,00   41,59   41,14   125   ÇUVAL   5.142,65 TÜÇ.S 2
  UN (BONKALİTE)50 KĞ.   26,00   32,00   30,06   1.357   ÇUVAL   40.793,21 FB.ST 37
  UN (BONKALİTE)50 KĞ.   30,00   30,00   30,00   72   ÇUVAL   2.160,00 TÜÇ.S 1
  UN (BONKALİTE)   0,54   0,75   0,59   365.340     214.942,20 FB.ST 46
  1.TİP UN 5 KG.LIK.   4,70   9,20   6,69   95.873   PAKET   641.389,43 FB.ST 369
  1.TİP UN 5 KG.LIK.   4,90   5,36   4,96   4.960   PAKET   24.580,00 TÜÇ.S 4
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.474.953
 
17.018.911,16
 
2.397
  KEPEKLER
  BUĞDAY KEPEĞİ   0,20   0,53   0,33   1.148.241   KĞ.   380.788,76 FB.ST 45
  BUĞDAY KEPEĞİ   0,27   0,43   0,34   52.409.999   KĞ.   17.930.311,52 İTH.A 30
  RAZMOL   0,35   0,60   0,45   3.732.010   KĞ.   1.666.716,06 FB.ST 321
  RAZMOL   0,42   0,42   0,42   3.378.700   KĞ.   1.413.310,21 İTH.A 1
  RAZMOL   0,40   0,49   0,43   174.420   KĞ.   74.944,39 TÜÇ.S 30
  PİRİNÇ KEPEĞİ   0,37   0,43   0,40   12.623.220   KĞ.   5.004.283,93 İTH.A 8
  BUĞDAY KEPEĞİ(TOZ)   0,19   0,19   0,19   202.110     38.684,58 FB.ST 1
  SAMAN   0,20   0,23   0,21   489.300     104.039,48 ÇFT.AL. 4
  SAMAN   0,24   0,24   0,24   1.600     384,00 ÇFT.ST. 1
  SAMAN   0,15   0,38   0,30   73.500     22.091,40 H.M.S 4
  SAMAN   0,19   0,30   0,21   116.800     24.612,00 H.M.S.GÇ.T. 4
  SAMAN   0,16   0,35   0,17   303.600     51.348,00 TÜC.S.GÇ.T. 4
  SAMAN   0,15   0,18   0,18   193.330     34.583,03 TÜÇ.S 2
  MISIR KEPEĞİ   0,24   0,37   0,32   10.882.420   KG.   3.474.658,59 İTH.A 4
  BUĞDAY KAVUZU   0,13   0,13   0,13   14.780   KG.   1.887,13 ÇFT.AL. 1
  MISIR ARTIĞI   0,57   0,57   0,57   2.431.500   KG.   1.397.861,26 İTH.A 1
  MISIR GLUTEN YEMİ   0,25   0,53   0,40   14.389.849   KG.   5.750.793,34 İTH.A 5
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
102.565.379
 
37.371.297,68
 
466
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI  
104.040.332,00
 
54.390.208,84
 
2.863
BAKLİYAT
  FASULYELER
  FASULYE HOROZ   2,00   2,00   2,00   1.475   KĞ.   2.950,00 H.M.S 1
  FASULYE HOROZ   2,20   2,20   2,20   1.475   KĞ.   3.245,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  FASULYE HOROZ   5,00   5,00   5,00   200   KĞ.   1.000,00 TÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
3.150
 
7.195,00
 
3
  NOHUTLAR
  NOHUT BEYAZ   0,90   2,90   1,66   93.830   KĞ.   155.975,50 H.M.S 27
  NOHUT BEYAZ   2,00   2,10   2,04   9.000   KĞ.   18.400,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
  NOHUT BEYAZ   1,00   3,00   2,26   45.514   KĞ.   103.052,00 TÜÇ.S 5
  NOHUT (LEKELİ)   1,10   1,10   1,10   14.000   KG.   15.400,00 TÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
162.344
 
292.827,50
 
35
  BAKLALAR
  BAKLA   0,70   1,20   0,85   19.151   KĞ.   16.251,70 H.M.S 6
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
19.151
 
16.251,70
 
6
  SOYA FASULYESİ
  SOYA FASULYESİ   0,97   1,00   0,98   1.154.060     1.130.097,90 FB.ST 5
  SOYA FASULYESİ   0,55   0,78   0,69   5.530.300     3.813.206,93 İTH.A 4
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
6.684.360
 
4.943.304,83
 
9
  BAKLİYAT TOPLAMI  
6.869.005,00
 
5.259.579,03
 
53
YAĞLI TOHUMLAR
  AYÇİÇEKLER
  AYÇİÇEK   1,15   1,15   1,15   602.218   KĞ.   692.550,70 DÜÇ.S 6
  AYÇİÇEK   0,99   1,13   1,07   34.860   KĞ.   37.314,00 FB.A. 10
  AYÇİÇEK   1,28   1,28   1,28   259.900   KĞ.   333.321,75 FB.ST 2
  AYÇİÇEK   1,05   1,14   1,13   2.133.564   KĞ.   2.416.418,83 H.M.S 10
  AYÇİÇEK   0,85   0,85   0,85   7.800   KĞ.   6.630,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  AYÇİÇEK   1,13   1,22   1,18   701.972   KĞ.   827.000,56 KOP.A 3
  AYÇİÇEK   1,13   1,21   1,18   708.260   KĞ.   833.658,18 KOP.S 16
  AYÇİÇEK   0,06   0,06   0,06   701.972   KĞ.   44.106,61 PRİM 1
  AYÇİÇEK   1,10   1,18   1,17   2.054.460   KĞ.   2.408.719,00 TÜÇ.S 4
  AYÇİÇEK TOHUMU   6,25   6,25   6,25   56.931   KĞ.   355.562,34 FB.A. 1
  AYÇİÇEK TOHUMU   2,75   6,00   4,07   91.590   KĞ.   372.597,50 H.M.S 10
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
7.353.527
 
8.327.879,47
 
64
  KANOLA
  KANOLA   0,76   0,76   0,76   53.660   KG.   40.781,60 DÜÇ.S 1
  KANOLA   1,22   1,25   1,24   554.585   KG.   688.212,00 FB.A. 17
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
608.245
 
728.993,60
 
18
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI  
7.961.771,60
 
9.056.873,07
 
82
                                                                             
KÜSPELER
  KÜSPELER
  AYÇİÇEK KÜSPESİ   0,34   0,45   0,39   32.506.190   KĞ.   12.715.491,13 İTH.A 11
  AYÇİÇEK KÜSPESİ   0,43   0,46   0,45   525.000   KĞ.   234.798,86 TÜÇ.S 3
  SOYA KÜSPESİ   0,85   0,85   0,85   99.600   KĞ.   84.803,18 FB.ST 1
  SOYA KÜSPESİ   0,79   0,79   0,79   2.042.560   KĞ.   1.606.994,70 İTH.A 1
  SOYA KÜSPESİ   0,79   0,80   0,79   700.000   KĞ.   556.356,57 TÜÇ.S 3
  PANCAR KÜSPESİ   0,33   0,41   0,36   7.918.877     2.863.642,85 İTH.A 5
  MISIR SİLAJI   0,09   0,26   0,13   18.526.089   KG.   2.334.354,38 ÇFT.AL. 191
  MISIR SİLAJI   0,09   0,14   0,11   1.690.605   KG.   193.687,61 ÇFT.AL.GÇ.T. 44
  MISIR SİLAJI   0,15   0,15   0,15   1.536.000   KG.   230.400,00 DÜÇ.S 1
  MISIR SİLAJI   0,01   0,01   0,01   241.802   KG.   2.994,42 F.FRK 1
  MISIR SİLAJI   0,13   0,13   0,13   13.467.670   KG.   1.707.741,77 FB.A. 3
  MISIR SİLAJI   0,08   0,16   0,12   4.324.689   KG.   505.486,10 H.M.S 26
  MISIR SİLAJI   0,12   0,12   0,12   9.945.310   KG.   1.217.802,88 KOP.A 83
  MISIR SİLAJI   0,13   0,14   0,13   9.947.120   KG.   1.244.166,20 KOP.S 19
  MISIR SİLAJI   0,13   0,13   0,13   157.950   KG.   19.743,75 KOP.S.GÇ.T. 1
  MISIR SİLAJI   0,01   0,01   0,01   224.380   KG.   2.682,97 PRİM 2
  MISIR SİLAJI   0,12   0,16   0,14   3.402.758   KG.   477.808,36 TÜÇ.S 8
  KANOLA KÜSPESİ   0,51   0,53   0,52   995.260     513.480,40 FB.ST 4
  D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI   0,43   0,63   0,56   10.175.780   KG.   5.719.197,69 İTH.A 9
  BİBER KÜSPESİ   0,50   4,00   0,68   134.738   KG.   92.200,00 FB.A. 4
  BUĞDAY SILAJI   0,04   0,10   0,10   352.200     34.902,96 KOP.A.GÇ.T. 7
  KETEN KÜSPESİ   0,51   0,57   0,55   3.307.140   KG.   1.810.539,44 FB.ST 21
  KETEN KÜSPESİ   0,52   0,52   0,52   31.130   KG.   16.111,74 FB.ST.GÇ.T. 1
  SİLAJLIK MISIR (BABA HAT)   70,20   72,10   71,14   1.842   DEKAR   131.047,50 DÜÇ.S 3
  BİBER KÜSPESİ (SIKMA)   5,00   5,00   5,00   10.070   KG.   50.350,00 FB.A. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
122.264.760
 
34.366.785,46
 
453
  KÜSPELER TOPLAMI  
122.264.759,66
 
34.366.785,46
 
453
NEBATİ YAĞLAR
  AYÇİÇEK RAF.YAĞLAR
  AY.RAF.YAĞI 18 KĞ.   50,50   50,50   50,50   52   TNK.   2.625,82 TÜÇ.S 1
  AY.RAF.YAĞI 10 KĞ.   28,34   28,34   28,34   15   TNK.   425,15 TÜÇ.S 1
  AY.RAF.YAĞI 5 KĞ.   14,16   14,16   14,16   1.400   TNK.   19.819,80 TÜÇ.S 1
  AY.RAF.YAĞI 2 KĞ.   5,38   5,38   5,38   60   PET.   322,80 TÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.527
 
23.193,57
 
4
  KANOLA YAĞI
  HAM KANOLA YAĞI   2,63   2,69   2,66   701.660   KĞ.   1.864.378,00 FB.ST 15
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
701.660
 
1.864.378,00
 
15
  SOYA YAĞI
  SOYA YAĞI (HAM YAĞ)   2,21   2,24   2,23   246.680     550.984,20 FB.ST 6
  SOYA   0,76   0,76   0,76   110.260     83.907,86 DÜÇ.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
356.940
 
634.892,06
 
8
  KETEN YAĞLARI
  KETEN HAM YAĞI   2,10   2,50   2,34   772.240   KG   1.808.216,05 FB.ST 5
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
772.240
 
1.808.216,05
 
5
  NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI  
1.832.367,00
 
4.330.679,68
 
32
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  SOĞANLAR
  SOĞAN   0,22   0,50   0,32   381.160   KĞ.   122.786,68 FB.A. 12
  SOĞAN   0,15   1,80   0,32   3.354.815   KĞ.   1.072.033,24 H.M.S 180
  SOĞAN   0,19   1,20   0,33   566.770   KĞ.   187.079,11 H.M.S.GÇ.T. 29
  SOĞAN   0,15   0,95   0,34   531.052   KĞ.   180.436,04 TÜC.S.GÇ.T. 92
  SOĞAN   0,10   1,60   0,33   4.370.582   KĞ.   1.435.373,39 TÜÇ.S 526
  SOĞAN KÜÇÜK   0,03   0,30   0,20   3.529.132   KĞ.   717.431,96 H.M.S 152
  SOĞAN KÜÇÜK   0,07   0,25   0,14   592.690   KĞ.   82.959,00 H.M.S.GÇ.T. 24
  SOĞAN KÜÇÜK   0,10   0,35   0,22   179.279   KĞ.   39.485,04 TÜC.S.GÇ.T. 21
  SOĞAN KÜÇÜK   0,10   0,35   0,21   2.922.221   KĞ.   624.061,78 TÜÇ.S 197
  TAZE SOĞAN   1,40   1,45   1,42   640   KĞ.   911,00 H.M.S 2
  MOR SOĞAN   0,70   0,90   0,73   296   KĞ.   216,40 TÜC.S.GÇ.T. 2
  MOR SOĞAN   1,00   1,50   1,23   215   KĞ.   265,00 TÜÇ.S 3
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
16.428.852
 
4.463.038,64
 
1.240
  PATATESLER
  PATATES   0,60   0,80   0,67   131.540   KĞ.   88.136,00 FB.A. 6
  PATATES   0,25   1,30   0,42   107.900   KĞ.   45.615,50 H.M.S 12
  PATATES   0,65   0,80   0,78   18.380   KĞ.   14.392,00 H.M.S.GÇ.T. 3
  PATATES   0,30   1,50   0,62   50.398   KĞ.   31.124,85 TÜC.S.GÇ.T. 13
  PATATES   0,25   1,50   0,53   228.674   KĞ.   121.657,20 TÜÇ.S 109
  PATATES KÜÇÜK   0,18   0,39   0,24   56.700   KĞ.   13.760,20 H.M.S 7
  PATATES KÜÇÜK   0,25   0,40   0,28   17.900   KĞ.   4.940,00 TÜC.S.GÇ.T. 7
  PATATES KÜÇÜK   0,20   0,45   0,30   48.780   KĞ.   14.777,00 TÜÇ.S 37
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
660.272
 
334.402,75
 
194
  SARIMSAKLAR
  SARIMSAK   1,50   12,00   3,60   1.000   KĞ.   3.600,00 H.M.S 3
  SARIMSAK   8,00   8,00   8,00   3   KĞ.   24,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  SARIMSAK   1,50   7,50   1,70   320   KĞ.   544,50 TÜÇ.S 5
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.323
 
4.168,50
 
9
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  
17.090.446,80
 
4.801.609,89
 
1.443
                                                                             
TEKSTİL HAMMADDELER
  PAMUKLAR
  PAMUK ÇEKİRDEĞİ (YAĞLIK)   0,15   0,15   0,15   20.420   KG.   3.063,00 ÇFT.ST. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
20.420
 
3.063,00
 
1
  TEKSTİL HAMMADDELER TOPLAMI  
20.420,00
 
3.063,00
 
1
ÇEŞİTLİ MADDELER
  SOĞAN TOHUMLAR
  SOĞAN TOHUMU(KARACA)   48,00   80,00   69,62   740   KĞ.   51.520,00 H.M.S 2
  SOĞAN TOHUMU(KARACA)   70,00   145,00   93,02   1.283   KĞ.   119.343,38 TÜÇ.S 22
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   1,60   5,00   2,30   25.098   KĞ.   57.611,50 H.M.S 14
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   1,70   4,00   2,53   5.400   KĞ.   13.670,00 H.M.S.GÇ.T. 3
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   2,00   5,00   2,24   26.918   KĞ.   60.250,50 TÜC.S.GÇ.T. 8
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   2,00   6,00   2,46   33.006   KĞ.   81.232,45 TÜÇ.S 20
  SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI)   2,10   2,10   2,10   25.060   KĞ.   52.626,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI)   0,95   1,60   0,97   17.990   KĞ.   17.364,00 TÜC.S.GÇ.T. 4
  SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI)   0,50   2,12   1,88   28.325   KĞ.   53.360,54 TÜÇ.S 16
  SOĞAN TOHUMU   25,00   60,00   42,81   4.810   KG.   205.900,00 H.M.S 29
  SOĞAN TOHUMU   50,00   50,00   50,00   120   KG.   6.000,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  SOĞAN TOHUMU   30,00   80,00   41,15   1.040   KG.   42.800,00 TÜÇ.S 7
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
169.789
 
761.678,37
 
128
  ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI  
169.789,00
 
761.678,37
 
128
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
  SÜTLER
  İNEK SÜTÜ   0,64   0,85   0,68   173.171   KĞ.   118.289,79 ÇFT.AL. 10
  İNEK SÜTÜ   0,19   0,95   0,73   6.458.959   KĞ.   4.706.469,86 ÇFT.ST. 109
  İNEK SÜTÜ   0,95   0,95   0,95   202.720   KĞ.   191.840,62 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
  İNEK SÜTÜ   0,68   0,86   0,77   289.483   KĞ.   222.804,72 DÜÇ.S 20
  İNEK SÜTÜ   0,03   0,19   0,13   5.626.294   KĞ.   721.981,84 F.FRK 17
  İNEK SÜTÜ   0,56   0,76   0,63   227.788.427   KĞ.   144.125.834,63 FB.A. 14
  İNEK SÜTÜ   0,60   0,80   0,68   721.876   KĞ.   489.686,18 H.M.S 223
  İNEK SÜTÜ   0,60   0,60   0,60   1.300   KĞ.   780,00 H.M.S.GÇ.T. 16
  İNEK SÜTÜ   0,38   0,81   0,69   9.269.077   KĞ.   6.394.997,29 KOP.A 955
  İNEK SÜTÜ   0,63   0,73   0,67   140.605   KĞ.   93.647,97 KOP.A.GÇ.T. 56
  İNEK SÜTÜ   0,33   0,88   0,71   1.930.900   KĞ.   1.364.016,69 KOP.S 275
  İNEK SÜTÜ   0,62   0,81   0,69   656.453   KĞ.   453.405,33 KOP.S.GÇ.T. 82
  İNEK SÜTÜ   0,01   0,04   0,01   756.069   KĞ.   9.737,68 PRİM 80
  İNEK SÜTÜ   0,85   0,89   0,87   127.512   KĞ.   111.293,59 TÜÇ.S 8
  KOYUN SÜTÜ   1,40   1,40   1,40   25.000   KĞ.   35.000,00 DÜÇ.S 1
  KOYUN SÜTÜ   1,17   1,38   1,36   467.860   KĞ.   637.283,46 FB.A. 5
  KOYUN SÜTÜ   1,20   1,50   1,27   14.417   KĞ.   18.326,40 H.M.S 20
  KEÇİ SÜTÜ   0,92   0,96   0,95   405.053   KĞ.   384.100,84 FB.A. 5
  KEÇİ SÜTÜ   0,90   0,90   0,90   3.581   KĞ.   3.222,90 H.M.S 4
  1/1 T.UHT SÜT   1,27   1,29   1,28   36.000   ADET   46.122,51 İHR.S 2
  1/2 T.UHT SÜT   0,74   0,74   0,74   2.880   ADET   2.129,46 FB.ST 1
  SÜT TOZU   3,11   63,25   3,78   651.006     2.459.630,20 İHR.S 6
  200 T.UHT SUT   0,39   0,42   0,39   8.910   KOLI   3.477,35 FB.ST 3
  P.A.S TOZU   1,40   1,40   1,40   5.250     7.350,00 FB.ST 1
  P.A.S TOZU   1,34   2,02   1,70   907.000     1.544.690,81 İHR.S 18
  SÜT(EVSAFI DÜŞÜK)   0,32   0,32   0,32   620   KG.   198,40 KOP.A 1
  SÜT(EVSAFI DÜŞÜK)   0,32   0,40   0,37   2.219   KG.   830,03 KOP.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
256.672.641
 
164.147.148,55
 
1.935
  İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI  
256.672.640,50
 
164.147.148,55
 
1.935
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
  PEYNİRLER
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   85,00   114,57   89,58   571   TNK.   51.150,84 FB.ST 8
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   80,75   116,59   85,36   1.172   TNK.   100.039,77 İHR.S 21
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   80,00   133,33   85,75   62   TNK.   5.316,66 TÜC.S.GÇ.T. 6
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   80,00   185,19   130,37   380   TNK.   49.539,27 TÜÇ.S 11
  17 KĞ.Y.Y BEY.PEYNİR   112,16   112,16   112,16   5   TNK.   560,79 İHR.S 1
  1 KĞ.BEYAZ PEYNİR   5,80   8,12   6,89   338.050   PAKET   2.327.541,53 FB.ST 29
  1 KĞ.BEYAZ PEYNİR   5,00   7,00   5,78   46.600   PAKET   269.461,60 İHR.S 25
  1 KĞ.BEYAZ PEYNİR   8,10   8,10   8,10   105   PAKET   850,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  650 GR.KOYUN BEY.PEY   3,56   8,08   5,47   468   PAKET   2.560,32 FB.ST 2
  2 KĞ.KAŞAR PEY.   19,03   21,33   19,56   130   PAKET   2.542,53 FB.ST 2
  2 KĞ.KAŞAR PEY.   14,18   20,57   18,15   3.950   PAKET   71.697,30 İHR.S 13
  1 KĞ. KAŞAR PEY.   9,06   13,78   12,69   59.929   PAKET   760.221,29 FB.ST 4
  750 GR.KAŞAR PEY.   7,44   7,44   7,44   160.012   PAKET   1.190.419,90 FB.ST 1
  180GR KREM PEYNİR   1,16   1,77   1,58   3.084   PAKET   4.866,24 FB.ST 11
  180GR KREM PEYNİR   1,30   1,75   1,41   15.780   PAKET   22.220,47 İHR.S 24
  500 GR.KAŞAR PEY.   4,72   6,52   5,60   2.052   PAKET   11.492,32 FB.ST 10
  500 GR.KAŞAR PEY.   4,39   7,26   5,23   16.020   PAKET   83.778,76 İHR.S 24
  350 GR.ESKİ KAŞAR PEY.   5,41   6,89   6,20   560   PAKET   3.469,69 FB.ST 7
  350 GR.ESKİ KAŞAR PEY.   5,75   6,89   5,94   11.340   PAKET   67.399,52 İHR.S 24
  250 GR.KAŞAR PEY.   2,46   3,51   3,01   1.520   PAKET   4.577,92 FB.ST 10
  250 GR.KAŞAR PEY.   2,70   3,60   3,00   18.200   PAKET   54.548,08 İHR.S 25
  350 GR.MİHALİÇ PEY.   4,52   5,49   4,71   225   PAKET   1.060,01 FB.ST 2
  350 GR.MİHALİÇ PEY.   4,19   5,00   4,37   4.140   PAKET   18.111,90 İHR.S 19
  350 GR.MİHALİÇ PEY.   6,00   6,00   6,00   102   PAKET   612,00 TÜC.S.GÇ.T. 5
  300 GR.DİL PEYNİRİ   3,42   4,02   3,78   660   PAKET   2.497,32 FB.ST 4
  300 GR.DİL PEYNİRİ   3,25   3,72   3,42   10.050   PAKET   34.418,70 İHR.S 21
  400 GR CERKEZ PEYNİR   3,69   4,28   4,11   336   PAKET   1.381,70 FB.ST 2
  400 GR CERKEZ PEYNİR   4,19   5,61   4,60   8.100   PAKET   37.241,56 İHR.S 19
  (12,5X8)ÜÇGEN PEYNİR   1,14   1,46   1,15   3.000   ADET   3.455,67 FB.ST 4
  (12,5X8)ÜÇGEN PEYNİR   1,27   1,27   1,27   2.280   ADET   2.894,70 İHR.S 5
  350GR. KEÇİ PEYNİRİ   8,00   8,00   8,00   208   ADET   1.666,80 TÜC.S.GÇ.T. 2
  700GR.LİGHT PEYNİR   5,02   5,86   5,42   3.402   ADET   18.447,58 FB.ST 10
  700GR.LİGHT PEYNİR   4,64   5,87   4,90   10.350   ADET   50.677,11 İHR.S 20
  500GR. TAM YAĞLI B.PEY.   3,45   4,21   3,72   26.364   ADET   98.184,61 FB.ST 23
  500GR. TAM YAĞLI B.PEY.   2,68   4,29   3,16   31.250   ADET   98.869,37 İHR.S 26
  500GR. TAM YAĞLI B.PEY.   3,00   6,00   4,64   3.971   ADET   18.404,30 TÜC.S.GÇ.T. 23
  500GR. TAM YAĞLI B.PEY.   5,56   5,56   5,56   15   ADET   83,35 TÜÇ.S 1
  500GR. LİGHT KAŞAR   5,88   7,30   6,66   360   ADET   2.398,73 FB.ST 3
  500GR. LİGHT KAŞAR   5,35   7,52   5,80   12.600   ADET   73.075,71 İHR.S 25
  700GR.KAŞAR PEYNİRİ   6,37   9,01   7,31   1.472   PAKET   10.762,16 FB.ST 9
  700GR.KAŞAR PEYNİRİ   6,74   7,99   7,07   9.980   PAKET   70.518,56 İHR.S 19
  4500GR.T.Y.BEY.PEY.   27,61   34,96   32,91   310   ADET   10.202,55 FB.ST 4
  4500GR.T.Y.BEY.PEY.   23,31   28,71   25,51   1.120   ADET   28.569,60 İHR.S 18
  2000GR.PİZZA PEY.RENDE   21,15   21,15   21,15   12   PAKET   253,81 FB.ST 1
  250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ   2,63   4,73   4,31   1.215   ADET   5.240,66 FB.ST 10
  250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ   3,55   4,88   3,80   9.315   ADET   35.386,40 İHR.S 23
  250GR.HELLİM PEYNİRİ   3,10   3,88   3,50   1.020   ADET   3.569,05 FB.ST 3
  250GR.HELLİM PEYNİRİ   3,50   4,12   3,55   6.600   ADET   23.462,87 İHR.S 3
  600GR.EXT.BEY.PEY.   3,54   8,04   6,63   4.644   ADET   30.775,03 FB.ST 20
  600GR.EXT.BEY.PEY.   5,92   7,00   6,38   4.860   ADET   31.006,12 İHR.S 24
  500GR. SÜZME BEY.PEY.   3,08   4,14   3,71   25.056   ADET   92.986,98 FB.ST 23
  500GR. SÜZME BEY.PEY.   2,49   4,10   2,99   79.920   ADET   238.774,52 İHR.S 32
  250GR. SÜZME BEY.PEY.   1,64   2,43   2,01   47.835   ADET   96.191,63 FB.ST 29
  250GR. SÜZME BEY.PEY.   1,49   2,40   1,75   155.475   ADET   271.517,37 İHR.S 39
  PEYNİR AL.SUYU TOZU   1,95   2,25   1,99   27.750   KG   55.237,50 FB.ST 2
  PEYNİR AL.SUYU TOZU   1,33   2,03   1,83   790.000   KG   1.443.440,52 İHR.S 16
  2KG.TOST KAŞAR   11,91   18,94   13,03   153.108   ADET   1.995.666,77 FB.ST 9
  2KG.TOST KAŞAR   12,68   18,00   14,15   8.350   ADET   118.149,00 İHR.S 18
  350GR KREM PEYNİR   2,12   4,68   3,04   4.848   PAKET   14.755,51 FB.ST 9
  350GR KREM PEYNİR   2,31   3,33   2,56   13.080   PAKET   33.472,11 İHR.S 24
  16*12,5GR PORSİYON PEYNİR   1,87   2,32   1,95   288   PAKET   560,16 FB.ST 2
  16*12,5GR PORSİYON PEYNİR   2,07   2,26   2,14   5.940   PAKET   12.717,60 İHR.S 22
  8*15G PORSİYON PEYNİR   0,99   1,47   1,24   24.624   PAKET   30.574,87 FB.ST 13
  8*15G PORSİYON PEYNİR   1,27   1,49   1,35   13.320   PAKET   18.013,77 İHR.S 19
  850GR. SÜZME BEYAZ PEYNİR   5,17   6,57   6,28   342   ADET   2.146,39 FB.ST 6
  850GR. SÜZME BEYAZ PEYNİR   4,50   5,31   4,76   4.977   ADET   23.701,01 İHR.S 8
  16KG. KLASİK BEYAZ PEYNİR   137,81   138,79   138,16   34   ADET   4.697,30 FB.ST 3
  16KG. KLASİK BEYAZ PEYNİR   129,28   129,28   129,28   20   ADET   2.585,60 İHR.S 2
  600GR. KOYUN PEYNİRİ   3,54   9,16   8,49   3.942   ADET   33.483,70 FB.ST 19
  600GR. KOYUN PEYNİRİ   7,25   8,74   7,84   4.500   ADET   35.299,51 İHR.S 23
  200GR. LABNE PEYNİRİ   1,16   1,51   1,29   9.552   ADET   12.299,14 FB.ST 16
  200GR. LABNE PEYNİRİ   0,93   1,42   1,14   123.264   ADET   140.867,21 İHR.S 19
  300GR. KEÇİ PEYNİRİ   3,54   6,09   5,29   6.210   ADET   32.859,91 FB.ST 18
  300GR. KEÇİ PEYNİRİ   4,12   5,25   4,56   6.876   ADET   31.368,93 İHR.S 23
  12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR   0,10   0,12   0,11   248.320   ADET   27.123,20 FB.ST 4
  12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR   0,10   2,07   0,12   5.980   ADET   744,20 İHR.S 5
                                                                             
  500GR. LABNE PEYNİRİ   2,70   3,45   2,92   5.940   ADET   17.354,13 FB.ST 14
  500GR. LABNE PEYNİRİ   2,21   3,19   2,63   26.460   ADET   69.687,60 İHR.S 16
  600 GR KEÇİ PEYNİRİ   9,03   10,89   10,55   252   AD   2.657,66 FB.ST 3
  700GR.BEYAZ PEYNİR   3,74   4,72   4,13   9.160   ADET   37.874,48 İHR.S 10
  BEYAZ PEYNİR   7,92   8,69   8,18   2.044.048   KG.   16.714.676,40 FB.ST 5
  BEYAZ PEYNİR   6,69   10,83   7,55   844   KG.   6.368,12 TÜC.S.GÇ.T. 8
  BEYAZ PEYNİR   10,00   10,00   10,00   15   KG.   150,00 TÜÇ.S 1
  KAŞAR PEYNİRİ   14,29   15,58   14,73   988.211   KG.   14.558.078,34 FB.ST 5
  KAŞAR PEYNİRİ   10,00   10,00   10,00   20   KG.   200,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  KAŞAR PEYNİRİ   9,00   9,00   9,00   10   KG.   90,00 TÜÇ.S 1
  ERİTME PEYNİRİ   11,67   13,77   12,20   32.295   KG.   393.861,15 FB.ST 5
  2KG. MOZZARELLA PEY.   21,09   21,09   21,09   60   ADET   1.265,13 FB.ST 1
  2KG. MOZZARELLA PEY.   33,20   33,20   33,20   25   ADET   830,00 İHR.S 1
  MİHALİÇ PEYNİRİ   8,50   16,67   9,92   547   KG.   5.419,68 TÜC.S.GÇ.T. 15
  MİHALİÇ PEYNİRİ   11,00   11,00   11,00   719   KG.   7.909,00 TÜÇ.S 4
  250GR. LİGHT KAŞAR PEY.   3,65   3,65   3,65   200   ADET   730,57 İHR.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
5.710.368
 
42.383.869,39
 
1.101
  TEREYAĞLAR
  2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ   27,50   27,50   27,50   120     3.300,00 İHR.S 2
  1000GR.PAST.TEREYAĞ   9,58   13,83   11,98   62.868   ADET   752.959,63 FB.ST 14
  1000GR.PAST.TEREYAĞ   9,70   14,03   10,18   7.350   ADET   74.848,37 İHR.S 21
  500GR.TEREYAĞ   5,10   6,29   5,53   7.350   ADET   40.677,60 İHR.S 23
  250 GR.TEREYAĞ   2,88   3,57   3,19   720   ADET   2.296,14 FB.ST 5
  250 GR.TEREYAĞ   2,58   3,16   2,80   15.200   ADET   42.580,00 İHR.S 21
  250 GR.PAST.TEREYAĞ   2,69   3,76   3,37   2.430   PAKET   8.190,54 FB.ST 7
  250 GR.PAST.TEREYAĞ   2,58   3,90   2,86   15.300   PAKET   43.787,35 İHR.S 24
  125 GR.PAST.TEREYAĞ   1,37   1,92   1,64   3.600   PAKET   5.904,69 FB.ST 8
  125 GR.PAST.TEREYAĞ   1,33   1,99   1,59   23.820   PAKET   37.804,55 İHR.S 22
  1/1 LT.KREM ŞANTİ   5,47   5,47   5,47   24   ADET   131,33 FB.ST 1
  1/1 LT.KREM ŞANTİ   5,60   6,74   5,80   6.180   ADET   35.839,20 İHR.S 7
  10 GR.TEREYAĞ   0,12   0,13   0,12   19.200   ADET   2.391,70 FB.ST 4
  10 GR.TEREYAĞ   0,11   1,12   0,18   19.800   ADET   3.516,00 İHR.S 10
  500GR.PAST.TEREYAĞ   5,77   7,27   6,32   1.520   ADET   9.613,90 İHR.S 7
  TEREYAĞ   12,62   14,10   13,48   443.157   KG   5.975.526,50 FB.ST 5
  TEREYAĞ   7,95   9,26   8,40   125   KG   1.045,93 TÜC.S.GÇ.T. 4
  KREMA   10,50   10,98   10,65   9.084   KG   96.787,64 FB.ST 5
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
637.848
 
7.137.201,07
 
190
  LORLAR
  1 KĞ.LOR   2,54   2,54   2,54   91   KĞ.   231,14 TÜC.S.GÇ.T. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
91
 
231,14
 
1
  YOĞURTLAR
  750 GR.YOĞURT   1,29   1,71   1,43   359.480   ADET   512.585,66 İHR.S 44
  1/1 LT. AYRAN   0,93   1,03   0,98   2.400   ADET   2.357,11 FB.ST 3
  1/5 AYRAN   0,27   0,27   0,27   2.400   ADET   638,24 TÜÇ.S 1
  YOĞURT(2x125 ÇİLEKLİ MEY.)   0,92   1,14   1,07   324   PAKET   345,14 FB.ST 2
  YOĞURT(2x125 ÇİLEKLİ MEY.)   0,93   1,08   0,97   7.020   PAKET   6.779,70 İHR.S 23
  YOĞURT(2x125 ORMAN MEY.)   0,92   1,14   1,07   324   PAKET   345,14 FB.ST 2
  YOĞURT(2x125 ORMAN MEY.)   0,93   1,08   0,97   7.020   PAKET   6.779,70 İHR.S 23
  YOĞURT(2x125 ŞEF.KAY.MEY.)   0,92   1,14   1,07   324   PAKET   345,14 FB.ST 2
  YOĞURT(2x125 ŞEF.KAY.MEY.)   0,93   1,08   0,97   6.696   PAKET   6.478,38 İHR.S 23
  YOĞURT(4x125 LİGHT MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ   2,89   2,89   2,89   108   PAKET   312,53 FB.ST 1
  YOĞURT(4x125 LİGHT MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ   1,85   2,34   1,96   5.535   PAKET   10.835,10 İHR.S 23
  YOĞURT(4x125 LİGHT MEY.YOĞ.ŞEFTALİ   2,89   2,89   2,89   108   PAKET   312,53 FB.ST 1
  YOĞURT(4x125 LİGHT MEY.YOĞ.ŞEFTALİ   1,85   2,34   1,93   5.670   PAKET   10.952,55 İHR.S 27
  YOĞURT(24 LÜ HÜPTRİK)   1,21   1,21   1,21   432   PAKET   522,54 İHR.S 3
  YOĞURT(HÜPTRİK 3 LÜ -8x3 LÜ PAKET)   1,21   1,42   1,28   3.096   PAKET   3.970,48 İHR.S 20
  500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ   1,81   1,81   1,81   32   ADET   57,88 FB.ST 1
  500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ   1,80   2,10   1,88   9.440   ADET   17.712,00 İHR.S 23
  500GR.MEY.YOĞ.ŞEF.KAY.   1,81   1,81   1,81   32   ADET   57,88 FB.ST 1
  500GR.MEY.YOĞ.ŞEF.KAY.   1,80   2,10   1,88   8.640   ADET   16.200,00 İHR.S 23
  500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY.   1,81   1,81   1,81   32   ADET   57,88 FB.ST 1
  500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY.   1,80   2,10   1,88   9.040   ADET   16.992,00 İHR.S 23
  YOĞURT(4x100 YOVİTA KURU ERİK TAHI   2,05   2,63   2,28   135   PAKET   308,03 FB.ST 2
  YOĞURT(4x100 YOVİTA KAYISI KET.TOH   2,05   2,63   2,28   135   PAKET   308,03 FB.ST 2
  YOĞURT(4x100 YOVİTA ÇİLEK-TAHIL)   2,05   2,63   2,28   135   PAKET   308,03 FB.ST 2
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ÇİLEKLİ)   1,49   1,49   1,49   64   PAKET   95,35 FB.ST 1
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ÇİLEKLİ)   1,01   1,60   1,06   12.640   PAKET   13.446,51 İHR.S 23
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ORMAN MEYVEL   1,49   1,49   1,49   64   PAKET   95,35 FB.ST 1
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ORMAN MEYVEL   1,01   1,60   1,07   10.640   PAKET   11.343,14 İHR.S 23
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ŞEFTALİ KAYI   1,49   1,49   1,49   64   PAKET   95,35 FB.ST 1
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ŞEFTALİ KAYI   1,01   1,60   1,06   9.600   PAKET   10.200,95 İHR.S 23
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX MUZLU)   1,49   1,49   1,49   64   PAKET   95,35 FB.ST 1
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX MUZLU)   1,01   1,60   1,06   7.920   PAKET   8.429,78 İHR.S 23
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ELMA ARMUT)   1,49   1,49   1,49   64   PAKET   95,35 FB.ST 1
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ELMA ARMUT)   1,01   1,60   1,06   9.120   PAKET   9.707,14 İHR.S 23
  1KG.TAVA YOĞURT   2,39   3,53   3,01   1.440   ADET   4.331,39 FB.ST 13
  1KG.TAVA YOĞURT   2,04   2,92   2,42   44.304   ADET   107.207,87 İHR.S 28
  750GR.SÜZME YOĞURT   3,42   4,45   3,83   960   ADET   3.675,38 FB.ST 12
  500GR.CACIK   1,30   1,76   1,53   2.940   ADET   4.499,31 FB.ST 13
  500GR.CACIK   1,35   1,46   1,38   2.128   ADET   2.934,40 İHR.S 22
  750GR.C.KASE YOĞURT   2,20   3,12   2,73   1.460   ADET   3.979,39 FB.ST 12
  750GR.C.KASE YOĞURT   2,35   2,72   2,48   24.750   ADET   61.263,22 İHR.S 27
  YOĞURT(4x125 ORMAN MEY.)   1,81   1,81   1,81   54   PAKET   97,68 FB.ST 1
  YOĞURT(4x125 ORMAN MEY.)   1,85   2,13   1,92   8.262   PAKET   15.897,06 İHR.S 23
  YOĞURT(4x125 ÇİLEKLİ MEY.)   1,85   2,13   1,92   8.262   PAKET   15.897,06 İHR.S 23
  YOĞURT(4x125 ŞEF.KAY.MEY.)   1,81   1,81   1,81   54   PAKET   97,68 FB.ST 1
  YOĞURT(4x125 ŞEF.KAY.MEY.)   1,85   2,13   1,94   6.858   PAKET   13.284,54 İHR.S 19
  200GR. CACIK   0,56   1,63   0,71   3.096   ADET   2.208,12 FB.ST 11
  200GR. CACIK   0,58   0,65   0,63   68.448   ADET   42.969,33 İHR.S 19
  200GR.SARMISAKLI YOĞ.   0,58   0,66   0,62   94.248   ADET   58.304,14 İHR.S 21
  YOĞURT(4x100 YOVİTA SADE)   2,05   2,10   2,07   135   PAKET   279,62 FB.ST 2
  500GR.SÜZME YOĞURT   3,38   3,38   3,38   1.350   ADET   4.569,43 İHR.S 1
  2250GR.K.LI YOĞURT   3,42   5,01   4,37   2.452   ADET   10.716,56 FB.ST 14
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX ÇİLEK AROMALI   0,48   0,61   0,56   396   PAKET   223,42 FB.ST 2
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX ÇİLEK AROMALI   0,94   1,10   0,98   4.968   PAKET   4.865,76 İHR.S 23
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX TROPİK MEY.AR   0,48   0,61   0,56   360   PAKET   201,32 FB.ST 2
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX TROPİK MEY.AR   0,94   1,10   0,98   4.968   PAKET   4.865,76 İHR.S 23
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX B.SAKIZ AROMA   0,48   0,61   0,56   396   PAKET   222,93 FB.ST 2
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX B.SAKIZ AROMA   0,94   1,10   0,98   4.968   PAKET   4.865,76 İHR.S 23
  400GR. C.KASE YOĞURT   1,19   1,71   1,50   1.210   ADET   1.814,09 FB.ST 11
  400GR. C.KASE YOĞURT   1,11   1,50   1,29   30.650   ADET   39.431,02 İHR.S 34
  200GR. C.KASE YOĞURT   0,80   1,04   0,93   1.640   ADET   1.531,83 FB.ST 12
  YOĞURT(4x100 BABYMİX SADE)   1,92   2,28   2,12   243   PAKET   514,63 FB.ST 2
  YOĞURT(4x100 BABYMİX SADE)   1,98   2,25   2,13   1.026   PAKET   2.183,45 İHR.S 11
  YOĞURT(4x100 BABYMİX ELMALI)   1,92   2,46   2,22   243   PAKET   538,31 FB.ST 2
  YOĞURT(4x100 BABYMİX ELMALI)   1,98   2,25   2,13   1.026   PAKET   2.183,45 İHR.S 11
  YOĞURT(3x40 HÜPTRİK ÇİLEKLİ)   0,46   0,54   0,48   8.840   PAKET   4.242,97 İHR.S 23
  YOĞURT(3x40 HÜPTRİK MUZLU)   0,46   0,54   0,48   6.080   PAKET   2.913,37 İHR.S 23
  1000G. YOĞURT   1,70   2,53   2,19   4.230   ADET   9.259,55 FB.ST 13
  1000G. YOĞURT   2,11   2,28   2,21   24.000   ADET   52.927,62 İHR.S 9
  650GR. LİGHT YOĞURT   0,84   1,59   1,39   1.431   ADET   1.983,15 FB.ST 11
  250GR. HAYDARİ   1,47   1,47   1,47   2.272   ADET   3.339,84 İHR.S 23
  500GR.SARIM.YOĞURT   1,30   1,71   1,53   640   ADET   977,66 FB.ST 10
  500GR.SARIM.YOĞURT   1,35   1,46   1,39   1.440   ADET   2.005,60 İHR.S 18
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
851.026
 
1.162.469,61
 
946
  AYRANLAR
  200ML.AYRAN   0,24   0,32   0,29   48.800   ADET   14.087,20 FB.ST 16
  250ML.AYRAN   0,29   0,30   0,30   6.800   ADET   2.015,89 FB.ST 3
  1000ML.AYRAN   0,96   1,42   1,17   15.800   ADET   18.434,58 FB.ST 14
  1000ML.AYRAN   0,89   1,56   1,02   275.560   ADET   281.258,63 İHR.S 44
  1000ML.AYRAN   1,04   1,04   1,04   1.300   ADET   1.346,67 TÜÇ.S 1
  2000ML. AYRAN   1,83   2,73   2,26   7.620   ADET   17.239,99 FB.ST 12
  1/2LT AYRAN   0,68   0,89   0,80   6.600   ADET   5.252,57 FB.ST 10
  1/2LT AYRAN   0,64   0,76   0,71   71.120   ADET   50.575,67 İHR.S 26
  330ML. ŞİŞE AYRAN   0,52   0,68   0,62   7.480   ADET   4.629,14 FB.ST 10
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
441.080
 
394.840,34
 
136
  İŞLENMİŞ SÜTLER
  1/5 UHT SÜT   0,35   0,43   0,40   23.490   ADET   9.426,08 FB.ST 11
  1/5 UHT SÜT   0,30   1,69   0,44   459.460   ADET   201.336,93 İHR.S 6
  1/2 UHT SÜT   0,55   0,79   0,70   5.280   ADET   3.680,14 FB.ST 7
  1/2 UHT SÜT   0,58   1,46   1,08   72.680   ADET   78.548,70 İHR.S 3
  1/1 UHT SÜT   1,12   1,54   1,25   52.680   ADET   65.708,98 FB.ST 20
  1/1 UHT SÜT   1,13   1,34   1,29   29.016   ADET   37.550,35 İHR.S 5
  1/5 UHT KREMA   0,74   1,34   0,90   2.048.084   ADET   1.849.361,05 FB.ST 35
  1/5 UHT KREMA   0,75   4,18   0,91   796.195   ADET   725.044,33 İHR.S 41
  1/1 UHT KREMA   6,34   7,11   6,88   600   ADET   4.125,75 FB.ST 3
                                                                             
  1/1 UHT KREMA   5,60   6,74   6,09   16.800   ADET   102.356,40 İHR.S 14
  1/5 MUZLU UHT SÜT   0,36   0,52   0,43   41.298   ADET   17.808,83 FB.ST 18
  1/5 MUZLU UHT SÜT   0,38   0,50   0,47   22.059   ADET   10.259,03 İHR.S 19
  1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT   0,36   0,52   0,45   40.218   ADET   18.113,79 FB.ST 18
  1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT   0,38   0,50   0,49   15.390   ADET   7.583,73 İHR.S 2
  1/5 KAKAOLU UHT SÜT   0,36   0,52   0,43   56.283   ADET   24.371,32 FB.ST 22
  1/5 KAKAOLU UHT SÜT   0,38   0,52   0,51   17.145   ADET   8.778,30 İHR.S 2
  1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT   1,07   1,14   1,09   12.420   ADET   13.504,04 FB.ST 10
  1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT   1,09   1,21   1,16   25.440   ADET   29.578,34 İHR.S 5
  4*110ML(K)TATLIMMM MOUSSE   1,78   2,09   1,98   210   PAKET   416,48 FB.ST 4
  4*110ML(K)TATLIMMM MOUSSE   1,45   1,70   1,51   3.600   PAKET   5.422,39 İHR.S 22
  4*75 G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.   1,58   1,73   1,67   252   PAKET   421,01 FB.ST 5
  4*75 G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.   1,10   1,30   1,18   2.400   PAKET   2.820,60 İHR.S 23
  4*75G(K)TATLIMMM ÇİKO-ÇLK.PUD   1,58   1,69   1,64   252   PAKET   413,63 FB.ST 5
  4*75G(K)TATLIMMM ÇİKO-ÇLK.PUD   1,10   1,30   1,17   2.730   PAKET   3.195,81 İHR.S 23
  4*110G(K) TATLIMMM ÇİKOLATA PUD.   1,78   2,21   2,05   210   PAKET   430,39 FB.ST 4
  4*110G(K) TATLIMMM ÇİKOLATA PUD.   1,45   1,70   1,51   4.020   PAKET   6.090,23 İHR.S 23
  4*110G(K)TATLIMMM BİTTER ÇİK.PUD.   1,78   2,41   2,20   354   PAKET   779,85 FB.ST 7
  4*110G(K)TATLIMMM BİTTER ÇİK.PUD.   1,45   1,70   1,51   2.520   PAKET   3.813,47 İHR.S 23
  4*110G(K)TATLIMMM FINDIK ÇİK.PUD.   1,78   2,34   2,16   354   PAKET   765,96 FB.ST 7
  4*110G(K)TATLIMMM FINDIK ÇİK.PUD.   1,45   1,70   1,51   2.610   PAKET   3.951,28 İHR.S 23
  4*110G(K)TATLIM ÇİLEK PUD.   1,78   2,14   2,03   210   PAKET   426,98 FB.ST 4
  4*110G(K)TATLIM ÇİLEK PUD.   1,45   1,70   1,51   3.690   PAKET   5.582,42 İHR.S 23
  4*110G(K)TATLIMMM MUZ PUD.   1,78   2,10   2,02   210   PAKET   424,71 FB.ST 4
  4*110G(K)TATLIMMM MUZ PUD.   1,45   1,70   1,51   2.610   PAKET   3.951,28 İHR.S 23
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
3.760.770
 
3.246.042,57
 
464
  ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI  
11.401.182,38
 
54.324.654,12
 
2.838
DERİLER
  DERİLER
  SIĞIR DERİSİ   3,10   3,10   3,10   2.240   KĞ.   6.944,00 THK.ST. 1
  SIĞIR DERİSİ   3,00   3,00   3,00   6.390   KĞ.   19.170,00 TÜÇ.S 7
  İNEK DERİSİ   3,00   3,00   3,00   1.150   KĞ.   3.450,00 TÜÇ.S 3
  KOYUN DERİSİ   15,70   15,70   15,70   4.711   ADET   73.962,70 THK.ST. 1
  KOYUN DERİSİ   6,00   10,00   7,88   182   ADET   1.434,00 TÜÇ.S 7
  KUZU DERİSİ   15,00   20,00   16,67   757   ADET   12.618,00 TÜÇ.S 7
  KEÇİ DERİSİ   10,15   10,15   10,15   205   ADET   2.080,75 THK.ST. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
15.635
 
119.659,45
 
27
  DERİLER TOPLAMI  
15.635,00
 
119.659,45
 
27
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
  BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
  SIĞIR   5.573,75   5.573,75   5.573,75   2   ADET   11.147,50 ÇFT.ST. 1
  SIĞIR   2.645,50   3.523,33   2.969,18   11   ADET   32.661,00 H.M.S 3
  SIĞIR   5.200,00   5.200,00   5.200,00   2   ADET   10.400,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  SIĞIR   1.207,45   3.035,09   1.712,89   633   ADET   1.084.260,17 İTH.A.GÇ.T. 8
  SIĞIR   6.750,00   7.875,00   7.175,00   20   ADET   143.500,00 KOP.S 3
  SIĞIR   2.938,56   6.260,73   3.927,39   138   ADET   541.979,82 TÜC.S.GÇ.T. 3
  SIĞIR   2.952,00   2.952,00   2.952,00   7   ADET   20.664,00 TÜÇ.S 1
  DANA   2.188,80   4.253,00   3.556,02   494   ADET   1.756.671,80 ÇFT.AL. 33
  DANA   2.102,10   5.221,44   3.255,00   324   ADET   1.054.619,32 ÇFT.ST. 51
  DANA   1.250,00   5.216,00   2.380,42   168   ADET   399.910,00 H.M.S 96
  DANA   1.100,00   5.894,00   2.245,66   109   ADET   244.776,70 H.M.S.GÇ.T. 63
  DANA   2.294,69   2.994,64   2.532,01   116   ADET   293.712,77 TÜC.S.GÇ.T. 5
  DANA   2.260,00   3.071,00   2.991,87   212   ADET   634.275,45 TÜÇ.S 10
  İNEK   5.304,79   5.304,79   5.304,79   144   ADET   763.889,90 ÇFT.AL. 1
  İNEK   1.148,00   7.227,72   3.341,28   724   ADET   2.419.083,75 ÇFT.ST. 120
  İNEK   1.000,00   6.500,00   5.230,06   295   ADET   1.542.867,50 H.M.S 67
  İNEK   1.400,00   1.550,00   1.475,00   2   ADET   2.950,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  İNEK   5.819,84   7.500,00   6.541,10   23   ADET   150.445,37 KOP.A 6
  İNEK   6.800,00   7.000,00   6.894,74   19   ADET   131.000,00 KOP.S 2
  İNEK   3.465,35   6.435,64   5.547,77   88   ADET   488.204,04 TÜC.S.GÇ.T. 8
  İNEK   1.500,00   7.029,71   4.546,70   206   ADET   936.619,58 TÜÇ.S 15
  TAY   5.000,00   350.000,00   58.706,67   150   ADET   8.806.000,00 DÜÇ.S 150
  DİŞİ GEBE DÜVE   6.386,14   7.178,22   6.434,06   78   ADET   501.856,43 ÇFT.ST. 7
  DİŞİ GEBE DÜVE   4.778,88   6.653,95   5.273,41   5.117   ADET   26.984.018,65 İTH.A 27
  DİŞİ GEBE DÜVE   5.319,64   6.390,44   5.670,53   797   ADET   4.519.411,93 İTH.A.GÇ.T. 9
  DİŞİ GEBE DÜVE   6.353,14   6.353,14   6.353,14   6   ADET   38.118,81 TÜÇ.S 1
  REFORME DANA   320,00   2.162,13   1.444,88   236   ADET   340.991,78 ÇFT.ST. 100
  REFORME DANA   1.100,00   2.100,00   1.514,14   70   ADET   105.990,00 H.M.S 44
  REFORME DANA   1.000,00   2.090,00   1.680,57   35   ADET   58.820,00 H.M.S.GÇ.T. 20
  REFORME DANA   1.033,47   1.033,47   1.033,47   70   ADET   72.342,72 İTH.A.GÇ.T. 1
  REFORME DANA   1.435,86   1.435,86   1.435,86   69   ADET   99.074,07 TÜC.S.GÇ.T. 1
  CANLI B.BAŞ HAYV.   2,64   6,93   5,05   17.992   KG   90.821,05 ÇFT.ST. 15
  CANLI B.BAŞ HAYV.   8,00   10,00   9,19   886   KG   8.142,00 H.M.S 4
  CANLI B.BAŞ HAYV.   8,50   8,50   8,50   1.954   KG   16.609,00 TÜÇ.S 2
  REFORME DÜVE   715,02   715,02   715,02   1   ADET   715,02 ÇFT.AL. 1
  REFORME DÜVE   763,00   1.645,00   1.101,99   11   ADET   12.121,89 ÇFT.ST. 8
  REFORME DÜVE   1.034,00   2.174,20   1.428,31   85   ADET   121.406,28 FB.ST 30
  REFORME DÜVE   1.600,00   2.000,00   1.822,22   9   ADET   16.400,00 H.M.S 3
  REFORME DÜVE   1.500,00   2.000,00   1.678,57   14   ADET   23.500,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  REFORME DÜVE   2.000,00   2.000,00   2.000,00   9   ADET   18.000,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  DÜVE   2.440,44   7.405,36   2.693,44   153   ADET   412.096,96 ÇFT.AL. 8
  DÜVE   2.675,00   7.029,70   3.783,09   31   ADET   117.275,64 ÇFT.ST. 6
  DÜVE   2.445,10   4.260,00   3.542,97   45   ADET   159.433,45 FB.ST 3
  DÜVE   1.250,00   6.100,00   4.036,79   137   ADET   553.040,00 H.M.S 92
  DÜVE   2.500,00   6.000,00   5.345,78   45   ADET   240.560,00 H.M.S.GÇ.T. 41
  DÜVE   7.129,63   7.129,63   7.129,63   1   ADET   7.129,63 KOP.S 1
  DÜVE   4.823,27   5.940,60   5.568,29   34   ADET   189.321,90 TÜC.S.GÇ.T. 3
  DÜVE   2.475,00   6.000,00   5.372,25   215   ADET   1.155.033,25 TÜÇ.S 11
  DANA(BESİLİK)   1.500,00   1.500,00   1.500,00   5   ADET   7.500,00 ÇFT.AL. 1
  DANA(BESİLİK)   969,94   1.980,00   1.171,95   5   ADET   5.859,75 ÇFT.ST. 2
  DANA(BESİLİK)   850,00   2.100,00   2.010,00   30   ADET   60.300,00 H.M.S 6
  DANA(BESİLİK)   956,86   2.500,41   1.738,36   478   ADET   830.934,07 İTH.A 11
  DANA(BESİLİK)   2.153,23   2.153,23   2.153,23   500   ADET   1.076.613,93 İTH.A.GÇ.T. 1
  DANA(BESİLİK)   1.971,20   2.000,00   1.979,10   62   ADET   122.704,00 TÜÇ.S 2
  BUZAĞI   157,78   1.768,30   1.392,58   434   ADET   604.379,43 ÇFT.ST. 28
  BUZAĞI   969,52   969,52   969,52   93   ADET   90.165,45 İTH.A.GÇ.T. 1
  BUZAĞI   1.980,20   2.178,22   2.046,21   3   ADET   6.138,62 TÜC.S.GÇ.T. 3
  REFORME İNEK   728,00   3.236,55   2.520,83   341   ADET   859.604,70 ÇFT.ST. 94
  REFORME İNEK   860,00   2.000,00   1.616,67   9   ADET   14.550,00 H.M.S 8
  REFORME İNEK   750,00   2.400,00   1.667,14   7   ADET   11.670,00 H.M.S.GÇ.T. 6
  REFORME İNEK   1.000,00   1.500,00   1.263,16   19   ADET   24.000,00 TÜÇ.S 2
  REFORME CANLI HAYVAN   2,67   3,88   3,40   24.176     82.087,85 ÇFT.ST. 19
  REFORME CANLI HAYVAN   11,96   12,05   12,00   20.331     243.962,41 DÜÇ.S 3
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
78.480
 
61.372.339,34
 
1.277
  BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI  
78.480,00
 
61.372.339,34
 
1.277
                                                                             
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
  KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
  KOYUN   612,87   796,74   704,81   2   ADET   1.409,61 ÇFT.AL. 2
  KOYUN   411,60   661,99   516,16   6   ADET   3.096,94 ÇFT.ST. 4
  KOYUN   600,00   600,00   600,00   35   ADET   21.000,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 2
  KOYUN   200,00   500,00   343,82   288   ADET   99.020,00 H.M.S 58
  KOYUN   200,00   500,00   340,19   154   ADET   52.390,00 H.M.S.GÇ.T. 26
  KOYUN   1.012,15   1.100,00   1.067,05   40   ADET   42.682,19 KOP.A 2
  KOYUN   1.155,00   1.155,00   1.155,00   25   ADET   28.875,00 KOP.S 1
  KOYUN   355,92   355,92   355,92   115   ADET   40.930,80 TÜC.S.GÇ.T. 1
  KOYUN   398,65   398,65   398,65   105   ADET   41.858,25 TÜÇ.S 1
  KUZU   274,65   274,65   274,65   930   ADET   255.424,50 ÇFT.ST. 3
  KUZU   145,00   500,00   273,60   604   ADET   165.256,00 H.M.S 63
  KUZU   130,00   400,00   291,90   176   ADET   51.375,00 H.M.S.GÇ.T. 26
  KUZU   98,06   200,21   164,18   1.460   ADET   239.695,69 İTH.A 2
  KUZU   96,40   195,22   135,61   9.093   ADET   1.233.137,93 İTH.A.GÇ.T. 14
  KUZU   137,50   278,58   153,51   1.107   ADET   169.933,00 TÜC.S.GÇ.T. 19
  KUZU   145,00   167,00   159,38   472   ADET   75.226,00 TÜÇ.S 16
  KEÇİ   1.000,00   1.000,00   1.000,00   52   ADET   52.000,00 KOP.A 1
  OĞLAK   70,00   70,00   70,00   11   ADET   770,00 H.M.S 1
  CİVCİV   1,00   1,00   1,00   102.500   ADET   102.500,00 FB.ST.GÇ.T. 1
  CİVCİV   0,45   1,71   1,28   2.148.596   ADET   2.756.852,08 İHR.S 49
  CİVCİV   0,62   0,62   0,62   9.100   ADET   5.673,61 TÜÇ.S 1
  KOYUN (DAMIZLIK)   1.000,00   1.012,13   1.001,35   315   ADET   315.424,71 KOP.A 7
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
2.275.186
 
5.754.531,31
 
300
  KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI  
2.275.186,00
 
5.754.531,31
 
300
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
  ZİRAİ ÜRÜNLER
  DOMATES   0,18   0,20   0,20   1.599.979   KĞ.   315.220,21 ÇFT.ST. 4
  DOMATES   0,18   0,18   0,18   56.500   KĞ.   10.170,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
  DOMATES   0,03   0,03   0,03   40.891.938   KĞ.   1.038.760,83 F.FRK 1
  DOMATES   0,10   0,30   0,18   380.006.182   KĞ.   68.367.241,48 FB.A. 257
  DOMATES   0,15   1,75   0,20   71.860.810   KĞ.   14.687.286,60 H.M.S 1.350
  DOMATES   0,14   0,28   0,20   7.289.362   KĞ.   1.474.419,88 H.M.S.GÇ.T. 156
  DOMATES   0,01   0,03   0,03   56.169.358   KĞ.   1.488.111,19 PRİM 4
  DOMATES   0,15   0,35   0,21   19.010.220   KĞ.   4.081.896,21 TÜC.S.GÇ.T. 125
  DOMATES   0,03   0,26   0,20   84.135.805   KĞ.   16.630.741,69 TÜÇ.S 225
  DOMATES (SOFRALIK)   0,36   0,46   0,39   55.026   KĞ.   21.638,50 FB.A. 4
  DOMATES (SOFRALIK)   0,35   1,65   0,50   193.281   KĞ.   96.928,90 H.M.S 44
  DOMATES (SOFRALIK)   0,40   0,40   0,40   19.796   KĞ.   7.918,40 TÜC.S.GÇ.T. 1
  DOMATES (SOFRALIK)   0,79   0,79   0,79   7.400   KĞ.   5.880,04 TÜÇ.S 1
  PIRASA   0,40   0,75   0,59   99.210   KĞ.   58.444,00 FB.A. 4
  PIRASA   0,35   1,60   0,72   3.607.602   KĞ.   2.580.257,09 H.M.S 624
  PIRASA   0,09   1,30   0,80   451.101   KĞ.   362.695,85 H.M.S.GÇ.T. 143
  PIRASA   0,55   0,65   0,60   40.071   KĞ.   24.105,20 TÜC.S.GÇ.T. 16
  PIRASA   0,65   0,65   0,65   11.596   KĞ.   7.537,40 TÜÇ.S 4
  BAMYA   4,73   7,15   4,74   8.829   KĞ.   41.836,20 FB.A. 2
  BİBER LEKELİ   0,14   0,32   0,21   96.260     20.217,00 H.M.S 12
  BİBER LEKELİ   0,20   0,20   0,20   5.650     1.130,00 TÜÇ.S 4
  DOLMA BİBERİ   0,44   0,94   0,73   62.740   KĞ.   45.646,90 FB.A. 11
  DOLMA BİBERİ   0,40   2,20   0,65   496.586   KĞ.   323.260,90 H.M.S 113
  DOLMA BİBERİ   0,25   1,00   0,65   129.980   KĞ.   84.350,00 H.M.S.GÇ.T. 39
  DOLMA BİBERİ   0,64   0,90   0,70   8.299   KĞ.   5.848,26 KOP.A 8
  DOLMA BİBERİ   0,68   0,95   0,75   8.299   KĞ.   6.200,87 KOP.S 2
  DOLMA BİBERİ   0,20   0,40   0,30   6.900   KĞ.   2.060,00 TÜC.S.GÇ.T. 4
  YEŞİL BİBER   0,60   0,60   0,60   250.480   KĞ.   150.288,00 FB.A. 2
  YEŞİL BİBER   0,15   3,75   0,47   357.498   KĞ.   166.564,65 H.M.S 90
  YEŞİL BİBER   0,21   1,20   0,24   258.480   KĞ.   62.612,90 H.M.S.GÇ.T. 15
  YEŞİL BİBER   0,90   0,90   0,90   190   KĞ.   171,00 KOP.A 1
  YEŞİL BİBER   0,95   0,95   0,95   190   KĞ.   180,50 KOP.S 1
  YEŞİL BİBER   0,20   0,40   0,25   245.560   KĞ.   62.276,90 TÜC.S.GÇ.T. 47
  YEŞİL BİBER   0,20   0,30   0,24   152.300   KĞ.   37.183,00 TÜÇ.S 55
  SİVRİ BİBER   0,95   3,00   1,41   8.734   KĞ.   12.305,00 H.M.S 11
  SİVRİ BİBER   0,20   0,20   0,20   500   KĞ.   100,00 TÜÇ.S 1
  KIRMIZI YAĞ BİBERİ   0,20   0,95   0,54   3.087.227   KG.   1.671.219,54 FB.A. 45
  KIRMIZI YAĞ BİBERİ   0,42   1,70   0,73   1.727.409   KG.   1.254.052,77 H.M.S 432
  KIRMIZI YAĞ BİBERİ   0,41   0,72   0,69   249.840   KG.   173.437,30 H.M.S.GÇ.T. 25
  KIRMIZI YAĞ BİBERİ   0,67   0,88   0,72   87.440   KG.   63.003,04 TÜC.S.GÇ.T. 5
  KIRMIZI YAĞ BİBERİ   0,30   0,92   0,78   945.334   KG.   734.504,57 TÜÇ.S 16
  KURUTULMUŞ BİBER   10,00   10,00   10,00   770   KĞ.   7.700,00 FB.A. 2
  BEZELYE(SAPLI)   0,14   0,22   0,16   2.242.985     362.428,79 FB.A. 13
  BEZELYE(SAPLI)   0,12   0,24   0,17   4.911.145     850.374,71 H.M.S 100
  BEZELYE(SAPLI)   0,17   0,17   0,17   28.220     4.797,40 H.M.S.GÇ.T. 1
  BEZELYE(SAPLI)   0,14   0,22   0,19   3.897.632     723.442,58 TÜÇ.S 31
  BEZELYE   0,15   0,15   0,15   84.700   KĞ.   12.705,00 F.FRK 1
  BEZELYE   0,15   0,47   0,25   17.463.124   KĞ.   4.293.711,10 FB.A. 60
  BEZELYE   0,16   1,00   0,45   496.992   KĞ.   225.228,86 H.M.S 33
  BEZELYE   0,50   0,60   0,56   117.460   KĞ.   65.535,00 H.M.S.GÇ.T. 9
  BEZELYE   0,30   1,13   0,53   522.723   KĞ.   276.358,27 TÜÇ.S 13
  BEZELYE(YEMLİK)   0,30   0,30   0,30   19.480     5.844,00 H.M.S 1
  BEZELYE(YEMLİK)   0,35   0,35   0,35   19.480     6.818,00 TÜÇ.S 1
  ISPANAK   0,50   0,60   0,50   120.608   KĞ.   60.794,00 FB.A. 11
  ISPANAK   1,40   1,40   1,40   600   KĞ.   840,00 H.M.S 1
  LAHANA   0,60   0,75   0,64   184.620   KĞ.   118.737,00 FB.A. 8
  BROKOLİ   1,50   1,50   1,50   17.340   KĞ.   26.010,00 FB.A. 2
  BROKOLİ   0,80   4,50   2,21   114.537   KĞ.   253.090,95 H.M.S 99
  BROKOLİ   2,00   4,00   3,05   11.941   KĞ.   36.412,50 H.M.S.GÇ.T. 15
  KARNIBAHAR   0,50   4,60   2,13   120.350   KĞ.   256.257,05 H.M.S 72
  KARNIBAHAR   0,90   2,00   1,35   35.806   KĞ.   48.499,00 H.M.S.GÇ.T. 18
  HAVUÇ   0,12   4,00   0,13   574.245   KĞ.   75.508,72 FB.A. 20
  HAVUÇ   1,50   1,50   1,50   635   KĞ.   952,50 H.M.S 2
  KABAK   0,46   2,00   0,66   138.490   KĞ.   91.931,77 FB.A. 14
  KABAK   0,15   0,15   0,15   5.000   KĞ.   750,00 H.M.S 1
  KABAK   0,20   0,20   0,20   5.000   KĞ.   1.000,00 TÜÇ.S 1
  TURP   1,80   1,80   1,80   215   KĞ.   387,00 H.M.S 1
  TAZE FASULYE   0,85   1,47   1,19   1.404.681   KĞ.   1.676.650,96 FB.A. 19
  TAZE FASULYE   0,70   2,10   1,81   11.592   KĞ.   21.001,00 H.M.S 8
  TAZE FASULYE   0,60   0,70   0,64   1.000   KĞ.   640,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  PATLICAN   0,31   0,83   0,45   151.150   KĞ.   67.481,99 FB.A. 27
  PATLICAN   0,23   1,95   0,44   8.645   KĞ.   3.764,50 H.M.S 8
  PATLICAN   0,25   0,25   0,25   500   KĞ.   125,00 TÜÇ.S 1
  BRÜKSEL LAHANASI   1,00   4,00   2,50   41.168   KĞ.   102.907,25 H.M.S 72
  BRÜKSEL LAHANASI   2,00   3,00   2,57   508   KĞ.   1.304,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  KIRMIZI LAHANA   0,80   1,80   1,24   36.920   KĞ.   45.718,40 H.M.S 29
  KEREVİZ   0,70   1,50   1,05   155.216   KĞ.   162.529,30 FB.A. 14
  SALATALIK   0,26   1,85   0,55   10.031   KĞ.   5.505,15 H.M.S 7
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   12,00   40,00   16,21   1.737   KĞ.   28.171,00 H.M.S 6
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   11,00   16,00   14,15   620   KĞ.   8.770,00 TÜC.S.GÇ.T. 10
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   12,00   44,00   17,78   1.417   KĞ.   25.205,60 TÜÇ.S 11
  ŞEKER PANCARI   0,08   0,08   0,08   59.327.133   KĞ.   4.892.283,65 FB.A. 1
  YONCA   0,36   0,49   0,43   700.788     303.783,59 ÇFT.AL. 32
  YONCA   0,41   0,45   0,45   284.590     127.415,74 FB.A. 2
  YONCA   0,75   0,75   0,75   55.900     41.925,00 H.M.S 2
  DEFNE YAPRAĞI   0,35   0,35   0,35   429.452   KĞ.   150.307,48 KOP.A 153
  DEFNE YAPRAĞI   0,45   0,60   0,56   422.460   KĞ.   236.545,50 KOP.S 7
  ÇAM KOZALAĞI   1,00   2,00   1,82   262.646     476.801,31 KOP.A 104
  ÇAM KOZALAĞI   1,57   1,57   1,57   45.860     72.000,20 KOP.S 1
  ADAÇAYI   3,00   3,00   3,00   4.171   KG.   12.513,00 H.M.S 1
  ADAÇAYI   3,50   3,50   3,50   3.563   KG.   12.470,50 TÜC.S.GÇ.T. 1
  ADAÇAYI   3,30   3,30   3,30   4.171   KG.   13.764,30 TÜÇ.S 1
  BİBER (ACI)   0,90   5,00   1,06   39.514   KG.   41.842,50 FB.A. 4
  BİBER (ACI)   0,23   3,00   0,25   37.800   KG.   9.525,00 H.M.S 4
  BEZELYE (TANE)   0,38   0,38   0,38   231.247   KG.   86.717,70 FB.A. 1
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,55   0,75   0,70   2.511.500   KG.   1.753.272,56 FB.A. 9
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,69   1,20   0,74   626.860   KG.   461.192,00 H.M.S 61
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,70   1,20   1,08   31.200   KG.   33.740,00 H.M.S.GÇ.T. 9
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,70   0,90   0,83   733.040   KG.   607.662,82 TÜÇ.S 10
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   1,02   2,40   1,45   443.496   KG.   641.921,75 H.M.S 86
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   1,00   1,50   1,36   162.495   KG.   221.142,00 H.M.S.GÇ.T. 10
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   1,38   1,39   1,38   23.576   KG.   32.586,35 TÜC.S.GÇ.T. 2
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   0,97   1,65   1,42   533.024   KG.   756.545,73 TÜÇ.S 28
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
773.573.732
 
137.119.549,80
 
5.180
  YAŞ VE KURU MEYVALAR
  KARPUZ   0,10   0,50   0,35   2.423.461   KĞ.   853.234,93 H.M.S 105
  KARPUZ   0,09   0,30   0,25   249.290   KĞ.   62.137,14 H.M.S.GÇ.T. 6
  KARPUZ   0,08   0,35   0,24   516.992   KĞ.   123.433,70 TÜC.S.GÇ.T. 38
  KARPUZ   0,09   0,20   0,14   330.807   KĞ.   44.920,30 TÜÇ.S 31
  KARPUZ(2.KALİTE)   0,09   0,09   0,09   65.000     5.850,00 H.M.S 1
  KARPUZ(2.KALİTE)   0,10   0,10   0,10   14.940     1.494,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  KARPUZ(2.KALİTE)   0,10   0,10   0,10   49.950     4.995,00 TÜÇ.S 4
  KAVUN   3,00   3,00   3,00   5   KĞ.   15,00 FB.A. 1
                                                                             
  KAVUN   0,12   1,40   0,46   705.821   KĞ.   324.517,94 H.M.S 98
  KAVUN   0,10   0,50   0,30   153.470   KĞ.   46.422,00 H.M.S.GÇ.T. 10
  KAVUN   0,65   0,70   0,66   15.556   KĞ.   10.223,80 KOP.A 5
  KAVUN   0,10   0,70   0,42   223.580   KĞ.   94.703,00 TÜC.S.GÇ.T. 38
  KAVUN   0,15   0,30   0,19   240.280   KĞ.   44.725,70 TÜÇ.S 55
  ARMUT   0,50   0,50   0,50   700   KĞ.   350,00 H.M.S 1
  ELMA   4,00   7,00   4,89   18   KĞ.   88,00 FB.A. 3
  ELMA   0,20   1,80   0,26   22.630   KĞ.   5.954,00 H.M.S 8
  AYVA   1,55   2,20   1,56   66.633   KĞ.   104.228,15 H.M.S 4
  İNCİR   0,93   1,34   1,25   13.140   KĞ.   16.472,02 FB.A. 7
  İNCİR   2,00   3,25   2,11   1.301.483   KĞ.   2.745.910,10 H.M.S 3
  ŞEFTALİ   0,39   3,00   0,62   91.356   KĞ.   56.625,24 FB.A. 38
  ŞEFTALİ   0,25   0,28   0,28   1.325   KĞ.   369,05 H.M.S 2
  ÇİLEK   0,08   0,08   0,08   32.498   KĞ.   2.567,34 F.FRK 1
  ÇİLEK   1,55   4,00   1,61   1.395   KĞ.   2.241,75 FB.A. 3
  ÇİLEK   1,97   2,55   2,02   1.076.289   KĞ.   2.176.765,24 H.M.S 4
  ÇİLEK   1,52   2,62   2,08   1.073.130   KĞ.   2.230.480,12 TÜÇ.S 16
  NAR   1,30   1,90   1,32   5.940   KĞ.   7.854,00 H.M.S 2
  VİŞNE   2,40   2,86   2,59   13.540   KĞ.   35.076,31 FB.A. 5
  MANDALİNA   0,15   0,20   0,19   25.400     4.780,00 H.M.S 5
  LİMON   0,20   0,25   0,24   2.125   ADET   500,00 H.M.S 2
  LİMON   0,35   0,35   0,35   200   ADET   70,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  LİMON   0,23   0,45   0,29   1.200   ADET   350,00 TÜÇ.S 7
  MUZ   5,00   5,50   5,35   33   KG.   176,50 FB.A. 4
  ELMA (KONSANTRELİK)   0,19   0,31   0,28   2.404.331   KG.   670.352,83 FB.A. 16
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
11.122.518
 
9.677.883,16
 
525
  HAYVAN VE HAY.ÜRÜN.
  CANLI TAVUK   0,63   1,15   0,93   48.368   ADET   45.170,83 TÜÇ.S 5
  YUMURTA   0,08   0,23   0,15   75.952.224   ADET   11.389.199,19 FB.ST 178
  YUMURTA   0,17   0,17   0,17   72.600   ADET   12.670,88 FB.ST.GÇ.T. 1
  YUMURTA   0,07   0,46   0,14   54.203.000   ADET   7.809.727,75 İHR.S 159
  YUMURTA   0,06   0,20   0,12   4.583.980   ADET   572.583,15 TÜC.S.GÇ.T. 78
  YUMURTA   0,05   0,22   0,13   12.583.750   ADET   1.666.062,90 TÜÇ.S 311
  ETLER (KARKAS)   10,00   10,00   10,00   400   KĞ.   4.000,00 ÇFT.AL. 2
  ETLER (KARKAS)   11,00   14,50   12,68   613   KĞ.   7.775,50 ÇFT.AL.GÇ.T. 2
  ETLER (KARKAS)   6,47   16,00   14,10   198.135   KĞ.   2.792.985,82 ÇFT.ST. 53
  ETLER (KARKAS)   12,04   12,04   12,04   2.128   KĞ.   25.616,67 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
  ETLER (KARKAS)   8,50   15,00   12,60   4.927   KĞ.   62.071,00 H.M.S 16
  ETLER (KARKAS)   10,00   12,00   11,83   1.148   KĞ.   13.576,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
  ETLER (KARKAS)   10,00   15,50   14,34   65.258   KĞ.   935.801,00 TÜÇ.S 18
  YUMURTA(KULUÇKALIK)   0,12   0,12   0,12   65.970   ADET   7.981,48 TÜÇ.S 3
  YARKA   8,20   8,20   8,20   13.000   AD   106.584,30 İHR.S 1
  CANLI TAVUK(ÇIKMA)   0,97   1,48   1,18   230.256   ADET   272.195,54 FB.ST 29
  CANLI TAVUK(ÇIKMA)   0,65   0,65   0,65   34.320   ADET   22.244,00 TÜÇ.S 1
  YUMURTA(ÇIKMA)   0,05   0,05   0,05   345.000   ADET   17.505,48 FB.ST 1
  YUMURTA(ÇIKMA)   0,04   0,08   0,06   39.990   ADET   2.349,48 TÜC.S.GÇ.T. 11
  YUMURTA(ÇIKMA)   0,04   0,09   0,06   562.860   ADET   35.969,83 TÜÇ.S 91
  20 GR BAL   0,22   0,22   0,22   600   AD   132,00 İHR.S 1
  CANLI TAVUK (ÇIKMA)KG.   1,02   1,02   1,02   197.740   KG.   201.694,80 FB.ST 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
149.206.268
 
26.003.897,60
 
966
  SAMAN
  ÇAYIR OTU   10,00   10,00   10,00   5.600   DEKAR   56.000,00 DÜÇ.S 1
  KURU OT   0,32   0,32   0,32   211.610   KG   67.715,20 ÇFT.AL. 1
  FİĞ OTU   0,11   0,11   0,11   385.540   KG.   43.766,15 ÇFT.AL. 1
  FİĞ OTU   0,38   0,38   0,38   15.820   KG.   6.011,60 H.M.S 1
  FİĞ OTU   0,45   0,45   0,45   15.820   KG.   7.119,00 TÜÇ.S 1
  ARPA OTU   0,35   0,35   0,35   40.794   KG.   14.153,06 ÇFT.AL. 1
  MISIR KOÇANI   0,25   0,25   0,25   10.265   KG   2.566,25 H.M.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
685.449
 
197.331,26
 
8
  KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI  
934.587.966,37
 
172.998.661,82
 
6.679
KONSERVELER
  TÜRLÜ KONSERVELER
  5/1 TAZE FASULYE KONS.   6,68   6,79   6,75   7.800   AD   52.674,90 FB.ST 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
7.800
 
52.674,90
 
2
  DOMATES SALÇALARI
  1/2 DOMATES SALCASI   1,24   1,34   1,27   345.312   ADET   439.722,85 FB.ST 4
  1/1 DOMATES SALCASI   2,23   2,59   2,38   2.060.580   ADET   4.906.949,36 FB.ST 20
  1/1 DOMATES SALCASI   1,82   2,20   2,04   20.438   ADET   41.759,63 TÜC.S.GÇ.T. 3
  1/1 DOMATES SALCASI   2,44   2,44   2,44   60   ADET   146,65 TÜÇ.S 1
  5/1 DOMATES SALCASI   10,00   12,27   10,27   53.085   ADET   545.419,78 FB.ST 4
  5/1 DOMATES SALCASI   13,61   14,59   14,29   1.141   ADET   16.303,87 TÜC.S.GÇ.T. 3
  5/1 DOMATES SALCASI   14,51   14,51   14,51   9   ADET   130,55 TÜÇ.S 1
  5/1 BEZELYE KONSERVE   5,83   6,28   5,99   7.800   ADET   46.683,81 FB.ST 2
  D.SALÇASI(KÖY)   1,40   1,40   1,40   1.300   KG.   1.820,00 H.M.S 1
  10/1 DOMATES SALÇASI   29,63   29,63   29,63   15   ADET   444,44 TÜC.S.GÇ.T. 1
  5/2 DOMATES SALÇASI   6,37   6,37   6,37   22.400   ADET   142.786,14 FB.ST 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
2.512.140
 
6.142.167,08
 
41
  REÇELLER
  20 GR.VİŞNE REÇELİ   0,11   0,11   0,11   36.000   ADET   3.944,38 FB.ST 1
  20 GR.VİŞNE REÇELİ   0,10   0,10   0,10   3.000   ADET   300,00 İHR.S 2
  20 GR.ÇİLEK REÇELİ   0,11   0,11   0,11   36.000   ADET   3.944,38 FB.ST 1
  20 GR.ÇİLEK REÇELİ   0,10   0,10   0,10   3.000   ADET   300,00 İHR.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
78.000
 
8.488,75
 
6
  ZEYTİNLER
  ZEYTİN(TOFUR)   4,00   4,75   4,60   2.500     11.500,00 H.M.S 2
  ZEYTİN(TOFUR)   7,00   10,00   8,28   151     1.250,20 TÜC.S.GÇ.T. 9
  ZEYTİN(TOFUR)   10,00   10,00   10,00   10     100,00 TÜÇ.S 1
  ZEYTİN (YAĞLIK)   1,40   2,90   1,55   21.500   KG   33.400,00 H.M.S 2
  ZEYTİN SİYAH (HAM)   4,00   5,50   4,91   5.500   KG.   27.000,00 H.M.S 3
  ZEYTİN SİYAH (HAM)   0,92   2,09   1,62   305.039   KG.   494.808,05 KOP.A 3
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
334.700
 
568.058,25
 
20
  KONSERVELER TOPLAMI  
2.932.640,00
 
6.771.388,98
 
69
                                                                             
BAHARATLAR
  ÇEŞİTLİ BAHARATLAR
  ACI TOZ BİBER   5,00   10,00   6,78   32.666   KĞ.   221.510,00 FB.A. 12
  KEKİK   2,50   2,50   2,50   40   KĞ.   100,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  KEKİK   1,25   1,25   1,25   180   KĞ.   225,00 TÜÇ.S 1
  ÇAM FISTIĞI   2,00   2,00   2,00   215.117   KĞ.   429.269,53 KOP.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
248.003
 
651.104,53
 
15
  BAHARATLAR TOPLAMI  
248.003,10
 
651.104,53
 
15
ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI
  SEBZE VE MEYVE TOH.
  BİBER TOHUMU   25,00   25,00   25,00   549   KĞ.   13.725,00 FB.A. 2
  BİBER TOHUMU   30,00   30,00   30,00   525   KĞ.   15.750,00 H.M.S 2
  BİBER TOHUMU   30,00   30,00   30,00   300   KĞ.   9.000,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  BİBER TOHUMU   32,00   32,00   32,00   825   KĞ.   26.400,00 TÜÇ.S 2
  BEZELYE TOHUMU   1,80   1,80   1,80   2.800   KĞ.   5.040,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  BEZELYE TOHUMU   1,97   1,97   1,97   2.800   KĞ.   5.502,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  TURP TOHUMU   3,00   3,00   3,00   410     1.230,00 TÜÇ.S 1
  MAYDONOZ TOHUMU   5,20   5,20   5,20   160     832,00 H.M.S 1
  MAYDONOZ TOHUMU   6,00   6,00   6,00   160     960,00 TÜÇ.S 1
  FİĞ TOHUMU   0,31   0,31   0,31   128.320     39.281,63 ÇFT.AL. 3
  FİĞ TOHUMU   1,70   1,70   1,70   1.000     1.700,00 TÜC.S.GÇ.T. 4
  FİĞ TOHUMU   1,50   1,51   1,50   5.000     7.513,88 TÜÇ.S 3
  PIRASA FİDESİ   0,10   0,10   0,10   4.000   AD   400,00 H.M.S 1
  PIRASA FİDESİ   0,15   0,15   0,15   4.000   AD   600,00 TÜÇ.S 1
  SUDAN OTU TOHUMU   1,20   1,20   1,20   2.100     2.520,00 TÜÇ.S 1
  YULAF TOHUMU   1,00   1,00   1,00   1.300     1.300,00 H.M.S 1
  SALATALIK TOHUMU   80,00   80,00   80,00   8     640,00 FB.A. 1
  KARNIBAHAR TOH.   500,00   500,00   500,00   12   KĞ.   6.000,00 FB.A. 1
  FASULYE TOHUMU   5,20   5,20   5,20   1.950   KG.   10.140,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  FASULYE TOHUMU   5,50   5,50   5,50   1.950   KG.   10.725,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  KEREVİZ FİDESİ   0,07   0,07   0,07   261.600   ADET   18.312,00 FB.A. 2
  KETEN TOHUMU (YAĞLIK)   0,95   0,95   0,95   2.759.010   KG.   2.633.063,68 İTH.A 1
  ARPA TOHUMU   0,02   0,02   0,02   158.070     3.621,44 F.FRK 4
  ARPA TOHUMU   1,40   1,40   1,40   2.630     3.682,00 FB.A. 1
  ARPA TOHUMU   0,50   0,58   0,54   224.890     120.556,09 FB.A.GÇ.T. 7
  ARPA TOHUMU   1,15   1,29   1,22   2.000     2.440,00 TÜC.S.GÇ.T. 8
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
3.566.369
 
2.940.934,72
 
54
  ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI TOPLAMI  
3.566.369,00
 
2.940.934,72
 
54
ORMAN ÜRÜNLERİ
  ODUNLAR
  ODUN (YAKACAK)   0,30   0,50   0,36   19.030     6.827,00 FB.A. 4
  ODUN (YAKACAK)   0,17   0,19   0,18   21.860     3.989,80 H.M.S 5
  ODUN (YAKACAK)   0,19   0,19   0,19   11.920     2.245,90 H.M.S.GÇ.T. 3
  KAVAK AĞACI(KESİLMİŞ)   0,12   0,12   0,12   1.185.353     142.875,65 KOP.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.238.163
 
155.938,35
 
14
  AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ
  PALM YAĞI   2,32   2,32   2,32   51.000   KG.   118.514,11 İTH.A 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
51.000
 
118.514,11
 
1
  ORMAN ÜRÜNLERİ TOPLAMI  
1.289.163,00
 
274.452,46
 
15
 
GENEL TOPLAM
 
1.726.471.262,17
 
738.458.865,74
 
21.559

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc