2012 Yılı Bülteni
 
 
                                                                             
                                                                             
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2012
BÜLTEN NO : 1   SAYFA NO :   1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN   FİYATI (TL.)   SATIŞ   MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ   AŞAĞI   YUKARI   ORTALAMA   MİKTARI   BİRİM   TUTARI   ŞEKLİ   ADEDİ
HUBUBAT
  BUĞDAYLAR
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,56   0,71   0,59   48.910   KĞ.   28.974,24 ÇFT.AL. 3
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,53   1,03   0,72   29.528   KĞ.   21.294,66 ÇFT.ST. 66
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,61   0,71   0,67   1.917.040   KĞ.   1.281.902,18 DÜÇ.S 3
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,52   0,85   0,63   15.066.901   KĞ.   9.424.054,13 FB.A. 423
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,60   0,61   0,60   9.440   KĞ.   5.642,10 FB.A.GÇ.T. 2
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,49   0,80   0,65   3.208.527   KĞ.   2.093.923,53 FB.ST 36
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,48   0,75   0,56   13.891.759   KĞ.   7.711.902,97 H.M.S 597
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,53   0,60   0,53   609.780   KĞ.   324.420,00 H.M.S.GÇ.T. 44
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,54   0,64   0,57   1.106.648   KĞ.   633.217,70 KOP.A 7
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,55   0,57   0,57   944.580   KĞ.   538.970,24 KOP.S 5
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,62   0,62   0,62   19.760   KĞ.   12.217,45 OF.AL 1
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,54   0,62   0,55   519.950   KĞ.   285.543,10 TÜC.S.GÇ.T. 21
  BUĞDAY YUMUŞAK   0,54   0,75   0,58   10.946.535   KĞ.   6.355.510,72 TÜÇ.S 176
  BUĞDAY SELL.ALTI   0,56   0,56   0,56   40.960   KĞ.   22.937,60 TÜÇ.S 2
  BUĞDAY YEMLİK   0,49   0,57   0,54   109.900     59.015,90 FB.ST 5
  BUĞDAY YEMLİK   0,48   0,56   0,53   70.298     37.163,34 H.M.S 10
  BUGDAY TOHUMLUK   0,67   0,67   0,67   120.380   KG   80.112,89 FB.A.GÇ.T. 3
  BUGDAY TOHUMLUK   0,65   0,65   0,65   153.360   KG   99.684,00 H.M.S.GÇ.T. 5
  BUGDAY TOHUMLUK   0,13   0,13   0,13   53.916   KG   6.847,34 PRİM 2
  TRİTİKALE   0,60   0,60   0,60   19.100   KG.   11.460,00 TÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
48.887.272
 
29.034.794,09
 
1.412
  ARPALAR
  ARPA   0,52   0,52   0,52   12.510   KĞ.   6.505,20 ÇFT.AL. 1
  ARPA   0,59   0,87   0,65   8.743   KĞ.   5.721,93 ÇFT.ST. 16
  ARPA   0,52   0,64   0,55   71.880   KĞ.   39.272,40 FB.A. 5
  ARPA   0,65   0,80   0,66   455.400   KĞ.   298.884,40 FB.ST 4
  ARPA   0,47   0,65   0,54   255.100   KĞ.   136.830,02 H.M.S 21
  ARPA   0,52   0,53   0,53   56.500   KĞ.   29.900,00 H.M.S.GÇ.T. 4
  ARPA   0,55   0,55   0,55   331.633   KĞ.   183.743,24 KOP.A 2
  ARPA   0,55   0,55   0,55   177.600   KĞ.   98.331,83 KOP.S 3
  ARPA   0,64   0,65   0,64   56.650   KĞ.   36.465,00 TÜC.S.GÇ.T. 5
  ARPA   0,55   0,85   0,61   434.620   KĞ.   265.438,90 TÜÇ.S 32
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.860.636
 
1.101.092,92
 
93
  YULAFLAR
  YULAF   0,60   0,60   0,60   23.750   KĞ.   14.250,00 H.M.S 3
  YULAF OTU   0,29   0,33   0,32   59.140     19.139,30 FB.A. 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
82.890
 
33.389,30
 
5
  MISIRLAR
  MISIR   0,45   1,08   0,60   2.050.820   KĞ.   1.221.184,68 ÇFT.AL. 95
  MISIR   0,53   1,03   0,62   401.092   KĞ.   248.084,89 ÇFT.ST. 91
  MISIR   0,59   0,61   0,60   787.972   KĞ.   469.107,68 ÇFT.ST.GÇ.T. 4
  MISIR   0,51   0,63   0,56   49.499.357   KĞ.   27.899.921,22 FB.A. 29
  MISIR   0,52   0,65   0,59   16.298.610   KĞ.   9.650.440,38 FB.ST 51
  MISIR   0,40   0,65   0,56   34.781.611   KĞ.   19.305.682,52 H.M.S 960
  MISIR   0,46   0,63   0,57   1.243.150   KĞ.   710.385,83 H.M.S.GÇ.T. 56
  MISIR   0,39   0,52   0,49   14.052.827   KĞ.   6.878.958,43 İTH.A 9
  MISIR   0,50   0,62   0,59   10.747.903   KĞ.   6.352.428,16 KOP.A 160
  MISIR   0,52   0,61   0,58   5.301.590   KĞ.   3.080.759,74 KOP.S 22
  MISIR   0,53   0,53   0,53   6.020   KĞ.   3.185,80 OF.AL 1
  MISIR   0,01   0,01   0,01   139.970   KĞ.   1.399,70 PRİM 6
  MISIR   0,46   0,68   0,55   1.562.150   KĞ.   851.960,86 TÜC.S.GÇ.T. 17
  MISIR   0,40   0,68   0,58   34.418.949   KĞ.   19.884.050,26 TÜÇ.S 586
  MISIR LEKELİ   0,40   0,40   0,40   134.600   KĞ.   53.840,00 ÇFT.AL. 3
  MISIR LEKELİ   0,39   0,39   0,39   239.400   KĞ.   92.718,50 FB.A. 1
  MISIR LEKELİ   0,30   0,44   0,38   538.260   KĞ.   202.948,70 H.M.S 26
  MISIR LEKELİ   0,27   0,43   0,39   66.310   KĞ.   26.066,46 TÜÇ.S 2
  MISIR TOHUMLUK   2,08   4,32   2,91   1.309.745     3.817.009,94 DÜÇ.S 3
  MISIR TOHUMLUK   2,03   4,70   2,46   5.297.563     13.048.976,84 FB.A. 25
  MISIR TOHUMLUK   9,50   12,95   10,39   775.654     8.057.211,48 FB.ST 4
  MISIR TOHUMLUK   0,19   4,55   2,79   970.445     2.707.246,52 H.M.S 81
  MISIR ÖZÜ   3,15   3,15   3,15   25.300   KG   79.695,00 FB.ST 1
  MISIR ÖZÜ   1,09   1,09   1,09   1.181.736   KG   1.290.975,68 İTH.A.GÇ.T. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
181.831.034
 
125.934.239,27
 
2.234
  ÇELTİKLER
  ÇELTİK BALDO   1,10   1,10   1,10   85.900   KĞ.   94.490,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
  ÇELTİK BALDO   1,40   1,40   1,40   31.000   KĞ.   43.400,00 FB.A. 2
  ÇELTİK BALDO   0,78   1,40   1,04   216.100   KĞ.   225.415,75 H.M.S 9
  ÇELTİK BALDO   0,99   1,07   1,07   3.300.280   KĞ.   3.524.131,02 TÜÇ.S 4
  ÇELTİK OSMANCIK   0,75   0,90   0,82   165.200     136.026,08 H.M.S 6
  ÇELTİK OSMANCIK   0,87   1,19   0,99   338.715     334.831,74 TÜÇ.S 4
  ÇELTİK SAPI   0,16   0,32   0,21   276.680     59.415,10 H.M.S 5
  ÇELTİK SAPI   0,16   0,16   0,16   122.320     18.959,60 H.M.S.GÇ.T. 2
  ÇELTİK SAPI   0,17   0,17   0,17   14.200     2.428,20 TÜC.S.GÇ.T. 1
  ÇELTİK SAPI   0,17   0,17   0,17   329.620     56.170,02 TÜÇ.S 4
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
4.880.015
 
4.495.267,51
 
38
  PİRİNÇLER
  PİRİNÇ BALDO   4,03   5,87   4,73   47.235   KĞ.   223.654,70 FB.ST 255
  PİRİNÇ BALDO   3,00   5,87   3,67   3.865   KĞ.   14.174,30 TÜÇ.S 5
  PİRİNÇ KIRIK   0,75   0,80   0,78   4.750   KĞ.   3.712,50 TÜÇ.S 2
  PİRİNÇ OSMANCIK   2,00   4,20   3,30   96.205   KG.   317.445,00 FB.ST 92
  PİRİNÇ OSMANCIK   2,00   4,03   2,16   3.800   KG.   8.202,00 TÜÇ.S 4
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
155.855
 
567.188,50
 
358
  HUBUBAT TOPLAMI  
237.697.701,45
 
161.165.971,59
 
4.140
                                                                             
HUBUBAT MAMÜLLERİ
  UNLAR
  1.TİP UN 50 KĞ.LIK.   16,17   61,90   46,59   283.580   ÇUVAL   13.211.410,79 FB.ST 727
  1.TİP UN 50 KĞ.LIK.   34,00   59,30   52,05   268   ÇUVAL   13.950,00 TÜÇ.S 12
  1.TİP UN 25 KĞ.LIK.   22,00   30,92   26,51   4.183   ÇUVAL   110.911,17 FB.ST 120
  1.TİP UN 10.KĞ.LIK.   8,50   19,87   12,67   40.157   ÇUVAL   508.778,87 FB.ST 436
  1.TİP UN 10.KĞ.LIK.   13,11   17,56   15,97   65   ÇUVAL   1.038,20 TÜÇ.S 3
  1.TİP UN 2 KĞ.LIK.   1,98   4,34   2,74   255.701   PAKET   700.919,76 FB.ST 426
  1.TİP UN 2 KĞ.LIK.   2,84   3,83   3,56   1.650   PAKET   5.874,00 TÜÇ.S 2
  1.TİP UN 1 KĞ.LIK.   1,00   2,25   1,46   318.518   PAKET   465.740,96 FB.ST 427
  1.TİP UN 1 KĞ.LIK.   1,98   1,98   1,98   1.200   PAKET   2.376,00 TÜÇ.S 1
  5.TİP UN 50 KĞ.LIK.   39,00   44,37   41,19   17.552   ÇUVAL   722.926,53 FB.ST 54
  UN (BONKALİTE)50 KĞ.   29,00   35,00   32,04   1.946   ÇUVAL   62.346,50 FB.ST 35
  UN (BONKALİTE)   0,55   0,69   0,61   461.470     283.225,20 FB.ST 39
  1.TİP UN 5 KG.LIK.   5,00   10,41   6,82   80.192   PAKET   546.805,49 FB.ST 392
  1.TİP UN 5 KG.LIK.   9,20   9,20   9,20   150   PAKET   1.380,00 TÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.466.632
 
16.637.683,47
 
2.675
  KEPEKLER
  BUĞDAY KEPEĞİ   0,38   1,03   0,67   12.605   KĞ.   8.480,64 ÇFT.ST. 35
  BUĞDAY KEPEĞİ   0,20   0,58   0,39   630.320   KĞ.   243.837,33 FB.ST 29
  BUĞDAY KEPEĞİ   0,31   0,49   0,41   75.288.351   KĞ.   30.850.260,74 İTH.A 37
  BUĞDAY KEPEĞİ   0,41   0,42   0,41   935.330   KĞ.   378.893,82 TÜÇ.S 11
  RAZMOL   0,79   0,81   0,80   1.136   KĞ.   904,73 ÇFT.ST. 3
  RAZMOL   0,40   0,69   0,49   3.889.115   KĞ.   1.906.547,08 FB.ST 325
  PİRİNÇ KEPEĞİ   0,58   0,58   0,58   18.410   KĞ.   10.677,80 FB.ST 1
  PİRİNÇ KEPEĞİ   0,41   0,49   0,46   6.926.920   KĞ.   3.181.247,21 İTH.A 4
  SAP   0,50   0,50   0,50   1.780   DEKAR   890,00 ÇFT.ST. 1
  BUĞDAY KEPEĞİ(TOZ)   0,14   0,25   0,17   121.190     20.734,90 FB.ST 6
  SAMAN   0,14   0,27   0,19   203.515     39.124,31 ÇFT.AL. 9
  SAMAN   0,33   0,64   0,44   24.460     10.804,30 ÇFT.ST. 85
  SAMAN   0,16   0,16   0,16   129.300     20.475,35 FB.A. 1
  SAMAN   0,18   0,22   0,21   95.290     19.752,20 H.M.S 3
  SAMAN   0,43   0,43   0,43   980     421,40 H.M.S.GÇ.T. 1
  SAMAN   1,17   1,17   1,17   21.260     24.858,26 İTH.A 1
  MISIR GLUTEN YEMİ   0,41   1,03   0,72   48.222   KG.   34.665,62 ÇFT.ST. 92
  MISIR GLUTEN YEMİ   0,53   0,53   0,53   2.485.580   KG.   1.318.523,14 İTH.A 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
90.833.764
 
38.071.098,83
 
645
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI  
92.300.395,96
 
54.708.782,29
 
3.320
BAKLİYAT
  FASULYELER
  FASULYE HOROZ   0,95   3,00   2,89   531   KĞ.   1.537,20 H.M.S 3
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
531
 
1.537,20
 
3
  NOHUTLAR
  NOHUT BEYAZ   1,70   2,00   1,90   4.500   KĞ.   8.550,00 H.M.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
4.500
 
8.550,00
 
2
  BAKLALAR
  BAKLA   0,70   1,20   0,95   18.420   KĞ.   17.422,00 H.M.S 6
  BAKLA   0,80   0,90   0,85   4.000   KĞ.   3.400,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
22.420
 
20.822,00
 
8
  BAKLİYAT TOPLAMI  
27.451,00
 
30.909,20
 
13
YAĞLI TOHUMLAR
  AYÇİÇEKLER
  AYÇİÇEK   1,42   1,42   1,42   404.292   KĞ.   574.498,93 DÜÇ.S 1
  AYÇİÇEK   0,11   0,11   0,11   811.790   KĞ.   87.145,18 F.FRK 1
  AYÇİÇEK   1,20   1,49   1,47   1.805.689   KĞ.   2.651.745,82 H.M.S 9
  AYÇİÇEK   1,44   1,52   1,47   812.606   KĞ.   1.192.024,58 KOP.A 3
  AYÇİÇEK   1,40   1,55   1,47   819.160   KĞ.   1.201.572,53 KOP.S 10
  AYÇİÇEK   0,85   1,53   1,52   1.807.705   KĞ.   2.744.712,15 TÜÇ.S 6
  AYÇİÇEK SEL.ALTI   1,23   1,47   1,42   95.420   KĞ.   135.059,56 FB.ST 4
  AYÇİÇEK SEL.ALTI   1,55   1,58   1,57   87.600   KĞ.   137.545,62 FB.ST.GÇ.T. 3
  AYÇİÇEK TOHUMU   6,30   6,30   6,30   63.403   KĞ.   399.438,90 DÜÇ.S 2
  AYÇİÇEK TOHUMU   0,45   0,45   0,45   58.415   KĞ.   26.286,75 F.FRK 1
  AYÇİÇEK TOHUMU   4,45   8,23   4,63   4.423.443   KĞ.   20.492.591,13 FB.A. 4
  AYÇİÇEK TOHUMU   5,40   23,89   21,06   33.635   KĞ.   708.394,46 FB.ST 3
  AYÇİÇEK TOHUMU   2,95   2,95   2,95   53.560   KĞ.   158.002,00 H.M.S 5
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
11.276.718
 
30.509.017,61
 
52
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI  
11.276.717,84
 
30.509.017,61
 
52
KÜSPELER
  KÜSPELER
  AYÇİÇEK KÜSPESİ   0,33   0,90   0,59   21.768   KĞ.   12.919,30 ÇFT.ST. 53
  AYÇİÇEK KÜSPESİ   0,52   0,67   0,66   3.372.855   KĞ.   2.220.903,26 FB.ST 22
  AYÇİÇEK KÜSPESİ   0,32   0,68   0,45   18.896.497   KĞ.   8.498.964,02 İTH.A 9
  AYÇİÇEK KÜSPESİ   0,52   0,73   0,69   686.780   KĞ.   475.685,24 TÜÇ.S 4
  SOYA KÜSPESİ   0,43   1,03   0,70   33.208   KĞ.   23.317,41 ÇFT.ST. 80
  SOYA KÜSPESİ   1,08   1,08   1,08   8.000.000   KĞ.   8.664.767,36 FB.ST 1
  SOYA KÜSPESİ   0,85   0,86   0,86   68.750   KĞ.   59.091,37 FB.ST.GÇ.T. 2
  SOYA KÜSPESİ   1,07   1,24   1,15   19.996.175   KĞ.   22.924.782,38 İTH.A 4
  SOYA KÜSPESİ   0,75   0,96   0,86   210.000   KĞ.   179.837,11 TÜÇ.S 2
  SOYA KABUĞU(YEMLİK)   0,53   0,90   0,72   42.221     30.189,76 ÇFT.ST. 73
  PANCAR KÜSPESİ   0,19   0,39   0,31   14.211.455     4.474.026,45 İTH.A 8
  MISIR SİLAJI   0,10   0,16   0,13   11.469.750   KG.   1.455.443,05 ÇFT.AL. 73
  MISIR SİLAJI   0,16   0,16   0,16   63.565   KG.   9.969,58 ÇFT.AL.GÇ.T. 2
  MISIR SİLAJI   0,20   0,64   0,43   227.626   KG.   97.529,14 ÇFT.ST. 130
  MISIR SİLAJI   0,12   0,12   0,12   744.940   KG.   89.392,80 DÜÇ.S 1
  MISIR SİLAJI   0,01   0,01   0,01   148.920   KG.   1.519,59 F.FRK 1
  MISIR SİLAJI   0,12   0,13   0,12   25.731.540   KG.   3.183.314,43 FB.A. 4
  MISIR SİLAJI   0,11   0,13   0,12   3.832.112   KG.   448.296,63 H.M.S 10
  MISIR SİLAJI   0,15   0,15   0,15   77.020   KG.   11.553,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  MISIR SİLAJI   0,10   0,14   0,13   13.408.990   KG.   1.721.274,93 KOP.A 296
  MISIR SİLAJI   0,12   0,14   0,14   7.094.690   KG.   969.543,10 KOP.S 4
  MISIR SİLAJI   0,11   0,14   0,13   6.417.780   KG.   828.554,45 KOP.S.GÇ.T. 6
  MISIR SİLAJI   0,06   0,17   0,14   1.880.212   KG.   263.289,55 TÜÇ.S 4
  KANOLA KÜSPESİ   0,33   1,03   0,71   26.439     18.704,11 ÇFT.ST. 79
  D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI   0,60   1,03   0,73   6.070   KG.   4.454,20 ÇFT.ST. 26
  D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI   0,47   0,71   0,50   3.785.410   KG.   1.894.640,64 İTH.A 2
  BİBER KÜSPESİ   3,00   4,00   3,74   7.930   KG.   29.620,00 FB.A. 3
  KETEN KÜSPESİ   0,38   1,03   0,74   16.032   KG.   11.801,11 ÇFT.ST. 42
  KETEN KÜSPESİ   0,51   0,78   0,55   2.031.750   KG.   1.118.169,33 FB.ST 9
  FİĞ SİLAJI   0,12   0,16   0,15   1.444.450   KG.   211.107,92 ÇFT.AL. 4
  FİĞ SİLAJI   0,06   0,06   0,06   185.000   KG.   10.214,30 H.M.S 1
  FİĞ SİLAJI   0,11   0,11   0,11   279.860   KG.   31.449,81 KOP.A 2
  FİĞ SİLAJI   0,11   0,12   0,11   3.013.070   KG.   338.834,49 KOP.A.GÇ.T. 51
  FİĞ SİLAJI   0,12   0,12   0,12   279.860   KG.   32.183,90 KOP.S 1
  FİĞ SİLAJI   0,12   0,12   0,12   3.576.860   KG.   411.341,20 KOP.S.GÇ.T. 10
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
151.289.585
 
60.756.684,92
 
1.020
  KÜSPELER TOPLAMI  
151.289.585,21
 
60.756.684,92
 
1.020
                                                                             
NEBATİ YAĞLAR
  SOYA YAĞI
  SOYA   1,10   1,10   1,10   42.480     46.575,00 DÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
42.480
 
46.575,00
 
1
  MISIRÖZÜ YAĞLARI
  HAM MISIRÖZÜ YAĞI   3,06   3,06   3,06   300     918,00 F.FRK 1
  HAM MISIRÖZÜ YAĞI   3,05   3,15   3,12   1.551.244     4.842.778,80 FB.ST 12
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.551.544
 
4.843.696,80
 
13
  KETEN YAĞLARI
  KETEN HAM YAĞI   2,02   2,19   2,11   180.900   KG   382.550,26 FB.ST 5
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
180.900
 
382.550,26
 
5
  NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI  
1.774.924,00
 
5.272.822,06
 
19
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  SOĞANLAR
  SOĞAN   0,11   0,95   0,40   8.353.620   KĞ.   3.329.650,00 H.M.S 207
  SOĞAN   0,20   0,80   0,26   2.098.747   KĞ.   551.043,31 H.M.S.GÇ.T. 63
  SOĞAN   0,49   0,49   0,49   168.000   KĞ.   83.104,56 İHR.S 2
  SOĞAN   0,12   0,74   0,24   2.482.597   KĞ.   587.373,98 TÜC.S.GÇ.T. 153
  SOĞAN   0,12   1,00   0,28   5.520.184   KĞ.   1.570.066,15 TÜÇ.S 413
  SOĞAN KÜÇÜK   0,15   0,15   0,15   169.160   KĞ.   25.374,00 FB.A. 1
  SOĞAN KÜÇÜK   0,07   0,37   0,17   23.146.200   KĞ.   3.974.745,15 H.M.S 905
  SOĞAN KÜÇÜK   0,08   0,22   0,16   1.724.820   KĞ.   274.194,10 H.M.S.GÇ.T. 81
  SOĞAN KÜÇÜK   0,10   0,23   0,18   954.634   KĞ.   175.052,50 TÜC.S.GÇ.T. 72
  SOĞAN KÜÇÜK   0,09   0,36   0,18   18.774.982   KĞ.   3.376.618,13 TÜÇ.S 890
  TAZE SOĞAN   0,50   1,00   0,65   17.521   KĞ.   11.337,50 H.M.S 8
  TAZE SOĞAN   0,60   0,60   0,60   2.600   KĞ.   1.554,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  TAZE SOĞAN   0,70   0,70   0,70   2.000   KĞ.   1.400,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  TAZE SOĞAN   0,50   1,00   0,57   5.421   KĞ.   3.117,00 TÜÇ.S 10
  MOR SOĞAN   0,45   0,60   0,48   25.990   KĞ.   12.594,00 H.M.S 2
  MOR SOĞAN   0,45   0,45   0,45   40.040   KĞ.   18.018,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  MOR SOĞAN   0,50   0,50   0,50   31.880   KĞ.   15.940,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
  MOR SOĞAN   0,50   1,00   0,70   16.440   KĞ.   11.442,00 TÜÇ.S 3
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
63.534.836
 
14.022.624,38
 
2.815
  PATATESLER
  PATATES   0,46   0,50   0,49   24.040   KĞ.   11.894,40 FB.A. 2
  PATATES   0,14   0,50   0,29   190.050   KĞ.   54.190,80 H.M.S 13
  PATATES   0,40   0,40   0,40   10.100   KĞ.   4.040,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  PATATES   0,22   0,82   0,44   227.222   KĞ.   99.851,21 TÜC.S.GÇ.T. 30
  PATATES   0,15   1,00   0,36   127.999   KĞ.   46.239,90 TÜÇ.S 58
  PATATES KÜÇÜK   0,10   0,31   0,18   420.850   KĞ.   75.245,30 H.M.S 25
  PATATES KÜÇÜK   0,15   0,30   0,22   160.690   KĞ.   35.144,80 H.M.S.GÇ.T. 9
  PATATES KÜÇÜK   0,15   0,31   0,20   89.730   KĞ.   17.943,50 TÜC.S.GÇ.T. 19
  PATATES KÜÇÜK   0,12   0,35   0,22   186.720   KĞ.   41.215,50 TÜÇ.S 20
  PATATES (TOHUMLUK)   0,50   0,50   0,50   730.840     365.420,00 H.M.S 29
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
2.168.241
 
751.185,41
 
206
  SARIMSAKLAR
  SARIMSAK   0,14   1,00   0,40   55.353   KĞ.   22.404,00 H.M.S 24
  SARIMSAK   0,49   0,49   0,49   1.420   KĞ.   695,80 H.M.S.GÇ.T. 1
  SARIMSAK   0,50   6,50   0,96   1.539   KĞ.   1.482,50 TÜC.S.GÇ.T. 4
  SARIMSAK   0,25   3,00   0,49   50.274   KĞ.   24.391,45 TÜÇ.S 26
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
108.586
 
48.973,75
 
55
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  
65.811.662,50
 
14.822.783,54
 
3.076
TEKSTİL HAMMADDELER
  PAMUKLAR
  PAMUK ÇİĞİTLİ   0,33   0,90   0,70   29.365   KĞ.   20.531,89 ÇFT.ST. 72
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
29.365
 
20.531,89
 
72
  TEKSTİL HAMMADDELER TOPLAMI  
29.365,06
 
20.531,89
 
72
ÇEŞİTLİ MADDELER
  SOĞAN TOHUMLAR
  SOĞAN TOHUMU(KARACA)   30,00   45,00   33,42   6.575   KĞ.   219.750,00 H.M.S 2
  SOĞAN TOHUMU(KARACA)   50,00   80,00   60,28   530   KĞ.   31.950,00 TÜÇ.S 7
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   1,00   3,00   2,23   100.190   KĞ.   223.489,00 H.M.S 12
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   0,90   0,90   0,90   3.000   KĞ.   2.700,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   1,00   1,00   1,00   3.000   KĞ.   3.000,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  SOĞAN TOH.(ARPACIK)   0,90   3,75   3,13   96.170   KĞ.   301.183,10 TÜÇ.S 16
  SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI)   0,30   1,80   0,63   259.247   KĞ.   164.148,20 H.M.S 39
  SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI)   0,35   1,30   0,55   74.080   KĞ.   40.820,00 H.M.S.GÇ.T. 10
  SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI)   0,35   0,75   0,50   52.910   KĞ.   26.247,50 TÜC.S.GÇ.T. 23
  SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI)   0,23   1,30   0,58   200.031   KĞ.   116.306,60 TÜÇ.S 88
  SOĞAN TOHUMU   20,00   80,00   41,15   19.753   KG.   812.910,00 H.M.S 57
  SOĞAN TOHUMU   40,63   40,63   40,63   126   KG.   5.120,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  SOĞAN TOHUMU   8,85   87,28   56,03   3.886   KG.   217.714,20 İHR.S 7
  SOĞAN TOHUMU   25,00   100,00   72,94   1.192   KG.   86.944,50 TÜC.S.GÇ.T. 9
  SOĞAN TOHUMU   5,00   60,00   49,65   4.510   KG.   223.920,00 TÜÇ.S 13
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
825.200
 
2.476.203,10
 
286
  ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI  
825.200,00
 
2.476.203,10
 
286
                                                                             
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
  SÜTLER
  İNEK SÜTÜ   0,80   0,90   0,85   85.229   KĞ.   72.359,70 ÇFT.AL. 12
  İNEK SÜTÜ   0,80   1,00   0,86   10.091.739   KĞ.   8.665.907,25 ÇFT.ST. 97
  İNEK SÜTÜ   0,80   0,92   0,86   102.775   KĞ.   88.165,69 ÇFT.ST.GÇ.T. 2
  İNEK SÜTÜ   0,80   1,01   0,90   4.233.438   KĞ.   3.791.446,71 DÜÇ.S 14
  İNEK SÜTÜ   0,07   0,20   0,17   8.351.063   KĞ.   1.447.261,93 F.FRK 12
  İNEK SÜTÜ   0,71   0,83   0,75   222.572.308   KĞ.   167.528.812,49 FB.A. 12
  İNEK SÜTÜ   0,60   1,25   0,79   786.398   KĞ.   618.158,69 H.M.S 182
  İNEK SÜTÜ   0,60   1,25   1,22   9.891   KĞ.   12.038,80 H.M.S.GÇ.T. 20
  İNEK SÜTÜ   0,03   0,91   0,83   9.110.880   KĞ.   7.531.807,94 KOP.A 677
  İNEK SÜTÜ   0,56   0,89   0,75   165.120   KĞ.   123.117,14 KOP.A.GÇ.T. 60
  İNEK SÜTÜ   0,78   0,99   0,85   1.430.996   KĞ.   1.222.292,65 KOP.S 245
  İNEK SÜTÜ   0,78   1,39   0,82   660.232   KĞ.   539.263,69 KOP.S.GÇ.T. 110
  İNEK SÜTÜ   0,00   0,04   0,01   888.666   KĞ.   11.644,26 PRİM 125
  İNEK SÜTÜ   0,80   0,88   0,86   84.772   KĞ.   72.985,25 TÜÇ.S 4
  KOYUN SÜTÜ   1,60   1,60   1,60   25.000   KĞ.   40.000,00 DÜÇ.S 1
  KOYUN SÜTÜ   1,18   1,47   1,45   57.758   KĞ.   83.759,11 FB.A. 4
  KOYUN SÜTÜ   1,50   1,50   1,50   2.423   KĞ.   3.634,50 H.M.S 4
  KEÇİ SÜTÜ   1,08   1,35   1,08   195.749   KĞ.   211.963,98 FB.A. 6
  KEÇİ SÜTÜ   1,06   1,06   1,06   2.862   KĞ.   3.039,44 H.M.S 1
  1/1 T.UHT SÜT   1,36   1,54   1,36   53.760   ADET   73.362,56 FB.ST 4
  1/1 T.UHT SÜT   1,43   1,43   1,43   14.400   ADET   20.640,82 İHR.S 1
  1/2 T.UHT SÜT   0,78   0,78   0,78   240   ADET   186,35 FB.ST 1
  1/2 T.UHT SÜT   0,61   0,61   0,61   24   ADET   14,71 İHR.S 1
  1/5 T.UHT SÜT   0,34   0,34   0,34   324   ADET   109,20 İHR.S 1
  200 T.UHT SUT   0,33   0,33   0,33   24.543   KOLI   8.029,93 FB.ST 1
  TOZ (PEY.AL.SUYU)   2,11   2,11   2,11   50.000     105.457,80 İHR.S 1
  SÜT(EVSAFI DÜŞÜK)   0,17   0,17   0,17   797.045   KG.   132.309,47 ÇFT.ST. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
259.797.635
 
192.407.770,07
 
1.599
  İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI  
259.797.634,50
 
192.407.770,07
 
1.599
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
  PEYNİRLER
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   94,87   113,57   98,28   315   TNK.   30.957,03 FB.ST 10
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   102,00   111,79   105,00   945   TNK.   99.229,72 İHR.S 25
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   115,74   115,74   115,74   8   TNK.   925,92 TÜC.S.GÇ.T. 1
  17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR   74,07   185,19   158,26   224   TNK.   35.450,41 TÜÇ.S 13
  17 KĞ.Y.Y BEY.PEYNİR   107,54   107,54   107,54   35   TNK.   3.763,96 İHR.S 1
  1 KĞ.BEYAZ PEYNİR   7,64   7,95   7,78   3.464   PAKET   26.948,31 FB.ST 13
  1 KĞ.BEYAZ PEYNİR   7,02   7,75   7,18   52.480   PAKET   376.718,36 İHR.S 48
  2 KĞ.KAŞAR PEY.   19,96   19,96   19,96   710   PAKET   14.171,60 İHR.S 14
  1 KĞ. KAŞAR PEY.   12,34   12,91   12,47   1.264   PAKET   15.762,99 FB.ST 5
  180GR KREM PEYNİR   1,61   1,80   1,65   4.788   PAKET   7.921,77 FB.ST 14
  180GR KREM PEYNİR   1,55   1,80   1,57   31.368   PAKET   49.287,26 İHR.S 48
  500 GR.KAŞAR PEY.   5,85   6,57   6,24   3.168   PAKET   19.769,48 FB.ST 14
  500 GR.KAŞAR PEY.   4,95   6,65   5,67   25.272   PAKET   143.173,62 İHR.S 38
  500 GR.KAŞAR PEY.   5,56   5,56   5,56   17   PAKET   94,52 TÜÇ.S 1
  350 GR.ESKİ KAŞAR PEY.   6,58   6,95   6,82   1.460   PAKET   9.950,19 FB.ST 10
  350 GR.ESKİ KAŞAR PEY.   5,40   6,66   6,32   18.300   PAKET   115.568,29 İHR.S 41
  250 GR.KAŞAR PEY.   3,32   3,51   3,45   3.840   PAKET   13.236,37 FB.ST 14
  250 GR.KAŞAR PEY.   2,71   3,58   3,28   17.560   PAKET   57.617,98 İHR.S 29
  350 GR.MİHALİÇ PEY.   5,88   5,88   5,88   1.350   PAKET   7.935,49 FB.ST 1
  350 GR.MİHALİÇ PEY.   4,56   6,00   5,18   9.540   PAKET   49.440,70 İHR.S 33
  350 GR.MİHALİÇ PEY.   5,56   5,56   5,56   10   PAKET   55,56 TÜÇ.S 1
  300 GR.DİL PEYNİRİ   4,07   4,07   4,07   300   PAKET   1.220,88 FB.ST 1
  300 GR.DİL PEYNİRİ   3,72   4,12   3,90   13.650   PAKET   53.187,51 İHR.S 26
  400 GR CERKEZ PEYNİR   5,65   5,65   5,65   720   PAKET   4.068,60 FB.ST 1
  400 GR CERKEZ PEYNİR   4,48   5,38   5,10   9.024   PAKET   46.005,59 İHR.S 34
  350GR. KEÇİ PEYNİRİ   7,87   7,87   7,87   110   ADET   865,70 TÜÇ.S 1
  700GR.LİGHT PEYNİR   5,39   5,39   5,39   450   ADET   2.424,13 FB.ST 1
  700GR.LİGHT PEYNİR   5,42   6,03   5,74   16.128   ADET   92.600,03 İHR.S 28
  500GR. TAM YAĞLI B.PEY.   3,71   4,27   4,13   8.244   ADET   34.007,33 FB.ST 23
  500GR. TAM YAĞLI B.PEY.   3,70   4,41   3,80   69.204   ADET   263.281,11 İHR.S 50
  500GR. LİGHT KAŞAR   7,03   7,11   7,08   200   ADET   1.415,69 FB.ST 5
  500GR. LİGHT KAŞAR   6,35   6,70   6,69   13.200   ADET   88.245,35 İHR.S 26
  700GR.KAŞAR PEYNİRİ   7,32   9,08   7,88   1.472   PAKET   11.597,85 FB.ST 8
  700GR.KAŞAR PEYNİRİ   6,33   9,16   7,62   17.134   PAKET   130.496,52 İHR.S 29
  4500GR.T.Y.BEY.PEY.   33,88   34,21   34,02   124   ADET   4.218,26 FB.ST 5
  4500GR.T.Y.BEY.PEY.   30,87   31,50   31,49   3.740   ADET   117.778,50 İHR.S 24
  250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ   4,63   4,78   4,70   1.440   ADET   6.769,20 FB.ST 12
  250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ   3,17   5,02   4,26   14.490   ADET   61.700,52 İHR.S 27
  250GR.HELLİM PEYNİRİ   3,96   3,96   3,96   240   ADET   950,95 FB.ST 2
  250GR.HELLİM PEYNİRİ   2,21   4,23   3,28   3.960   ADET   13.006,02 İHR.S 4
  600GR.EXT.BEY.PEY.   7,63   8,11   7,78   1.026   ADET   7.978,46 FB.ST 13
  600GR.EXT.BEY.PEY.   6,99   8,24   7,45   10.053   ADET   74.859,54 İHR.S 45
  500GR. SÜZME BEY.PEY.   3,87   4,17   4,07   5.589   ADET   22.768,23 FB.ST 11
  500GR. SÜZME BEY.PEY.   3,23   4,22   3,52   166.995   ADET   588.636,87 İHR.S 83
  250GR. SÜZME BEY.PEY.   2,21   2,45   2,33   12.195   ADET   28.405,51 FB.ST 20
  250GR. SÜZME BEY.PEY.   1,75   2,47   1,95   405.270   ADET   791.823,07 İHR.S 82
  PEYNİR AL.SUYU TOZU   1,84   1,94   1,89   200.120   KG   378.840,06 FB.ST 8
  PEYNİR AL.SUYU TOZU   0,98   2,17   1,88   3.135.000   KG   5.885.579,53 İHR.S 60
  2KG.TOST KAŞAR   18,70   18,70   18,70   150   ADET   2.805,53 FB.ST 1
  2KG.TOST KAŞAR   16,50   18,95   16,51   19.200   ADET   317.045,07 İHR.S 27
  350GR KREM PEYNİR   3,06   3,39   3,19   1.704   PAKET   5.435,11 FB.ST 9
  350GR KREM PEYNİR   2,84   3,43   2,92   20.112   PAKET   58.797,74 İHR.S 37
  16*12,5GR PORSİYON PEYNİR   2,40   2,40   2,40   360   PAKET   862,37 FB.ST 1
  16*12,5GR PORSİYON PEYNİR   2,26   2,26   2,26   9.360   PAKET   21.153,60 İHR.S 26
  8*15G PORSİYON PEYNİR   1,34   1,48   1,42   3.216   PAKET   4.550,88 FB.ST 8
  8*15G PORSİYON PEYNİR   1,29   1,38   1,35   41.880   PAKET   56.517,81 İHR.S 47
  850GR. SÜZME BEYAZ PEYNİR   6,01   6,55   6,26   909   ADET   5.690,15 FB.ST 8
  850GR. SÜZME BEYAZ PEYNİR   5,30   5,66   5,31   10.080   ADET   53.510,28 İHR.S 26
  16KG. KLASİK BEYAZ PEYNİR   142,23   203,96   159,75   50   ADET   7.987,73 FB.ST 4
  600GR. KOYUN PEYNİRİ   8,55   8,70   8,62   405   ADET   3.490,81 FB.ST 7
  600GR. KOYUN PEYNİRİ   8,00   9,06   8,56   7.227   ADET   61.839,51 İHR.S 45
  200GR. LABNE PEYNİRİ   1,30   1,53   1,36   12.840   ADET   17.453,71 FB.ST 16
  200GR. LABNE PEYNİRİ   1,08   1,46   1,15   229.488   ADET   263.749,29 İHR.S 86
  300GR. KEÇİ PEYNİRİ   5,33   5,40   5,37   378   ADET   2.029,25 FB.ST 3
  300GR. KEÇİ PEYNİRİ   4,89   5,73   5,20   13.626   ADET   70.892,62 İHR.S 44
  12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR   0,11   0,13   0,11   359.200   ADET   39.916,30 FB.ST 11
  12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR   0,11   0,11   0,11   29.120   ADET   3.203,20 İHR.S 14
  500GR. LABNE PEYNİRİ   2,92   3,50   3,18   3.996   ADET   12.690,32 FB.ST 14
  500GR. LABNE PEYNİRİ   1,68   3,28   2,70   69.732   ADET   188.585,81 İHR.S 86
  600 GR KEÇİ PEYNİRİ   9,80   9,80   9,80   45   AD   440,94 FB.ST 1
  700GR.BEYAZ PEYNİR   5,25   5,27   5,27   11.880   ADET   62.611,08 İHR.S 25
  BEYAZ PEYNİR   7,83   9,84   8,98   6.275.659   KG.   56.379.899,60 FB.ST 15
  BEYAZ PEYNİR   8,23   8,23   8,23   608   KG.   5.004,84 İHR.S 1
  BEYAZ PEYNİR   5,56   7,41   6,54   173   KG.   1.131,67 TÜÇ.S 9
  KAŞAR PEYNİRİ   12,43   16,28   15,79   2.892.006   KG.   45.663.193,09 FB.ST 15
  KAŞAR PEYNİRİ   8,00   12,00   8,71   85   KG.   740,00 TÜÇ.S 2
  ERİTME PEYNİRİ   12,34   14,79   13,87   143.784   KG.   1.994.775,81 FB.ST 14
  2KG. MOZZARELLA PEY.   19,94   20,73   20,08   725   ADET   14.555,01 FB.ST 2
  MİHALİÇ PEYNİRİ   11,00   11,00   11,00   50   KG.   550,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  MİHALİÇ PEYNİRİ   10,00   12,00   10,79   2.841   KG.   30.659,00 TÜÇ.S 13
  250GR. LİGHT KAŞAR PEY.   3,43   3,76   3,49   2.600   ADET   9.077,95 İHR.S 3
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
14.449.684
 
115.151.556,62
 
1.624
  TEREYAĞLAR
  2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ   30,05   30,05   30,05   80     2.403,72 FB.ST 1
  2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ   25,00   30,44   25,39   3.820     96.977,75 İHR.S 26
  1000GR.PAST.TEREYAĞ   11,60   11,96   11,73   970   ADET   11.380,36 FB.ST 8
  1000GR.PAST.TEREYAĞ   10,31   11,78   10,83   850   ADET   9.204,50 İHR.S 16
  500GR.TEREYAĞ   6,29   7,47   6,41   7.968   ADET   51.085,02 İHR.S 27
  250 GR.TEREYAĞ   3,51   3,58   3,53   320   ADET   1.129,38 FB.ST 3
  250 GR.TEREYAĞ   2,80   3,20   3,19   17.900   ADET   57.128,00 İHR.S 26
  250 GR.PAST.TEREYAĞ   3,54   3,93   3,80   2.400   PAKET   9.123,34 FB.ST 6
  250 GR.PAST.TEREYAĞ   2,80   4,01   3,12   20.460   PAKET   63.737,40 İHR.S 28
  125 GR.PAST.TEREYAĞ   1,90   1,98   1,92   6.600   PAKET   12.672,66 FB.ST 12
  125 GR.PAST.TEREYAĞ   1,44   1,81   1,54   29.040   PAKET   44.722,82 İHR.S 26
  10 GR.TEREYAĞ   0,12   0,13   0,13   242.400   ADET   30.838,50 FB.ST 9
  10 GR.TEREYAĞ   0,12   0,12   0,12   135.840   ADET   16.300,80 İHR.S 21
  500GR.PAST.TEREYAĞ   5,50   6,29   5,80   1.830   ADET   10.618,00 İHR.S 23
  TEREYAĞ   13,14   17,29   15,06   1.568.848   KG   23.619.268,33 FB.ST 14
  TEREYAĞ   10,00   10,00   10,00   20   KG   200,00 TÜÇ.S 1
  KREMA   7,22   11,25   8,73   61.063   KG   532.899,76 FB.ST 14
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
2.100.409
 
24.569.690,34
 
261
  LORLAR
  1 KĞ.LOR   4,01   5,00   4,17   374   KĞ.   1.559,26 TÜÇ.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
374
 
1.559,26
 
2
                                                                             
  YOĞURTLAR
  750 GR.YOĞURT   0,76   1,69   1,62   348.128   ADET   563.078,31 İHR.S 73
  1/5 AYRAN   0,31   0,31   0,31   6.240   ADET   1.912,31 İHR.S 2
  YOĞURT(2x125 ÇİLEKLİ MEY.)   1,08   1,15   1,15   5.994   PAKET   6.877,98 İHR.S 26
  YOĞURT(2x125 ORMAN MEY.)   1,08   1,15   1,15   6.102   PAKET   7.002,18 İHR.S 26
  YOĞURT(2x125 ŞEF.KAY.MEY.)   1,08   1,15   1,15   5.670   PAKET   6.505,38 İHR.S 26
  YOĞURT(4x125 LİGHT MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ   2,34   2,45   2,45   6.264   PAKET   15.326,01 İHR.S 26
  YOĞURT(4x125 LİGHT MEY.YOĞ.ŞEFTALİ   2,34   2,45   2,45   5.184   PAKET   12.680,01 İHR.S 26
  YOĞURT(HÜPTRİK 3 LÜ -8x3 LÜ PAKET)   1,42   1,42   1,42   120   PAKET   170,50 İHR.S 1
  500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ   1,25   1,27   1,26   752   ADET   947,59 FB.ST 5
  500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ   2,10   2,20   2,20   12.320   ADET   27.068,80 İHR.S 26
  500GR.MEY.YOĞ.ŞEF.KAY.   1,25   1,27   1,26   752   ADET   947,59 FB.ST 5
  500GR.MEY.YOĞ.ŞEF.KAY.   2,10   2,20   2,20   9.904   ADET   21.753,60 İHR.S 26
  500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY.   1,25   1,27   1,26   752   ADET   947,59 FB.ST 5
  500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY.   2,10   2,20   2,20   11.392   ADET   25.027,20 İHR.S 25
  YOĞURT(4x100 YOVİTA KURU ERİK TAHI   2,31   2,32   2,31   729   PAKET   1.686,58 FB.ST 3
  YOĞURT(4x100 YOVİTA KAYISI KET.TOH   2,31   2,32   2,31   648   PAKET   1.499,50 FB.ST 3
  YOĞURT(4x100 YOVİTA ÇİLEK-TAHIL)   2,31   2,31   2,31   270   PAKET   622,70 FB.ST 1
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ÇİLEKLİ)   1,43   1,45   1,44   976   PAKET   1.405,71 FB.ST 5
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ÇİLEKLİ)   1,12   1,30   1,25   19.856   PAKET   24.868,57 İHR.S 27
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ORMAN MEYVEL   1,43   1,45   1,44   896   PAKET   1.291,09 FB.ST 5
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ORMAN MEYVEL   1,12   1,30   1,25   16.896   PAKET   21.177,69 İHR.S 27
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ŞEFTALİ KAYI   1,43   1,45   1,44   896   PAKET   1.291,09 FB.ST 5
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ŞEFTALİ KAYI   1,12   1,30   1,25   14.576   PAKET   18.276,77 İHR.S 27
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX MUZLU)   1,43   1,45   1,44   976   PAKET   1.405,71 FB.ST 5
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX MUZLU)   1,12   1,30   1,25   12.608   PAKET   15.816,03 İHR.S 27
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ELMA ARMUT)   1,43   1,45   1,44   976   PAKET   1.405,71 FB.ST 5
  YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX ELMA ARMUT)   1,12   1,25   1,25   10.432   PAKET   12.992,32 İHR.S 25
  1KG.TAVA YOĞURT   3,35   3,56   3,41   1.644   ADET   5.610,91 FB.ST 12
  1KG.TAVA YOĞURT   2,69   2,89   2,78   79.056   ADET   219.532,96 İHR.S 71
  750GR.SÜZME YOĞURT   3,49   3,71   3,56   1.424   ADET   5.069,24 FB.ST 15
  500GR.CACIK   1,67   1,78   1,71   2.416   ADET   4.137,40 FB.ST 14
  500GR.CACIK   1,46   1,60   1,60   4.048   ADET   6.465,60 İHR.S 25
  750GR.C.KASE YOĞURT   2,96   3,14   3,03   1.880   ADET   5.687,09 FB.ST 15
  750GR.C.KASE YOĞURT   2,13   2,69   2,57   56.400   ADET   145.193,50 İHR.S 67
  YOĞURT(4x125 ORMAN MEY.)   1,26   1,27   1,26   1.242   PAKET   1.564,65 FB.ST 5
  YOĞURT(4x125 ORMAN MEY.)   1,93   2,20   2,16   12.879   PAKET   27.864,01 İHR.S 28
  YOĞURT(4x125 ÇİLEKLİ MEY.)   1,26   1,27   1,26   1.242   PAKET   1.564,65 FB.ST 5
  YOĞURT(4x125 ÇİLEKLİ MEY.)   1,93   2,20   2,16   12.636   PAKET   27.340,41 İHR.S 27
  YOĞURT(4x125 ŞEF.KAY.MEY.)   1,25   1,27   1,26   1.080   PAKET   1.360,83 FB.ST 5
  YOĞURT(4x125 ŞEF.KAY.MEY.)   1,93   2,20   2,16   10.638   PAKET   22.944,81 İHR.S 27
  200GR. CACIK   0,84   0,84   0,84   96   ADET   80,84 FB.ST 1
  200GR. CACIK   0,61   1,26   0,67   139.728   ADET   93.521,67 İHR.S 36
  200GR.SARMISAKLI YOĞ.   0,32   0,66   0,62   133.872   ADET   82.454,21 İHR.S 35
  YOĞURT(4x100 YOVİTA SADE)   1,85   1,87   1,86   324   PAKET   602,46 FB.ST 2
  500GR.SÜZME YOĞURT   3,33   3,33   3,33   2.700   ADET   8.990,50 İHR.S 1
  2250GR.K.LI YOĞURT   4,76   5,05   4,86   5.400   ADET   26.255,28 FB.ST 15
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX ÇİLEK AROMALI   0,54   0,54   0,54   1.692   PAKET   914,23 FB.ST 5
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX ÇİLEK AROMALI   0,59   1,10   0,90   10.728   PAKET   9.618,16 İHR.S 27
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX TROPİK MEY.AR   0,54   0,54   0,54   1.944   PAKET   1.049,77 FB.ST 6
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX TROPİK MEY.AR   0,59   1,10   0,89   10.584   PAKET   9.459,52 İHR.S 27
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX B.SAKIZ AROMA   0,54   0,54   0,54   1.440   PAKET   778,69 FB.ST 4
  YOĞURT(2x100 MİNİMİX B.SAKIZ AROMA   0,59   1,10   0,89   10.584   PAKET   9.459,52 İHR.S 27
  400GR. C.KASE YOĞURT   1,62   1,72   1,66   1.840   ADET   3.048,97 FB.ST 15
  400GR. C.KASE YOĞURT   1,38   1,67   1,43   59.005   ADET   84.188,73 İHR.S 69
  200GR. C.KASE YOĞURT   0,93   0,99   0,95   1.320   ADET   1.258,84 FB.ST 15
  YOĞURT(4x100 BABYMİX SADE)   1,84   1,98   1,93   1.377   PAKET   2.654,85 FB.ST 7
  YOĞURT(4x100 BABYMİX SADE)   2,25   2,25   2,25   3.807   PAKET   8.558,12 İHR.S 26
  YOĞURT(4x100 BABYMİX ELMALI)   1,95   1,98   1,96   1.026   PAKET   2.007,91 FB.ST 5
  YOĞURT(4x100 BABYMİX ELMALI)   2,25   2,25   2,25   3.699   PAKET   8.315,34 İHR.S 26
  YOĞURT(3x40 HÜPTRİK ÇİLEKLİ)   0,57   0,58   0,58   3.240   PAKET   1.866,60 FB.ST 6
  YOĞURT(3x40 HÜPTRİK ÇİLEKLİ)   0,54   0,60   0,60   15.120   PAKET   9.060,00 İHR.S 26
  YOĞURT(3x40 HÜPTRİK MUZLU)   0,57   0,58   0,58   2.040   PAKET   1.177,18 FB.ST 4
  YOĞURT(3x40 HÜPTRİK MUZLU)   0,54   0,60   0,60   13.400   PAKET   8.028,00 İHR.S 26
  1000G. YOĞURT   2,40   3,50   2,49   7.662   ADET   19.063,28 FB.ST 18
  1000G. YOĞURT   2,43   2,80   2,68   3.888   ADET   10.417,36 İHR.S 2
  650GR. LİGHT YOĞURT   1,51   1,61   1,55   2.709   ADET   4.188,05 FB.ST 15
  250GR. HAYDARİ   1,47   1,47   1,47   3.552   ADET   5.221,44 İHR.S 25
  500GR.SARIM.YOĞURT   1,62   1,72   1,66   688   ADET   1.141,10 FB.ST 14
  500GR.SARIM.YOĞURT   1,46   1,60   1,60   3.712   ADET   5.928,00 İHR.S 25
  YOĞURT(8x40 HÜPTRİK)   1,56   1,56   1,56   5.124   ADET   7.985,26 İHR.S 25
  5KG. Y.YAĞLI KOVA YOĞURT   11,56   11,56   11,56   150   ADET   1.733,45 FB.ST 1
  5KG. Y.YAĞLI KOVA YOĞURT   11,71   11,71   11,71   30   ADET   351,27 İHR.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.139.375
 
1.697.699,18
 
1.316
  AYRANLAR
  200ML.AYRAN   0,30   0,32   0,31   38.800   ADET   12.074,56 FB.ST 15
  200ML.AYRAN   0,30   0,31   0,31   7.760   ADET   2.376,11 İHR.S 2
  1000ML.AYRAN   1,26   1,43   1,38   17.920   ADET   24.644,75 FB.ST 20
  1000ML.AYRAN   1,02   6,26   1,07   357.000   ADET   380.812,71 İHR.S 75
  2000ML. AYRAN   0,31   2,75   2,08   13.160   ADET   27.363,70 FB.ST 16
  1/2LT AYRAN   0,75   0,80   0,77   21.600   ADET   16.648,43 FB.ST 16
  1/2LT AYRAN   0,57   0,82   0,71   371.680   ADET   265.677,07 İHR.S 69
  330ML. ŞİŞE AYRAN   0,59   0,67   0,65   18.360   ADET   11.878,12 FB.ST 21
  330ML. ŞİŞE AYRAN   0,58   0,58   0,58   2.448   ADET   1.415,02 İHR.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
848.728
 
742.890,47
 
235
  İŞLENMİŞ SÜTLER
  1/5 UHT SÜT   0,34   0,35   0,34   11.880   ADET   4.071,25 FB.ST 2
  1/5 UHT SÜT   0,33   0,36   0,33   101.790   ADET   33.978,98 İHR.S 2
  1/2 UHT SÜT   0,75   0,82   0,79   1.704   ADET   1.338,48 FB.ST 6
  1/2 UHT SÜT   0,68   0,68   0,68   1.200   ADET   810,88 İHR.S 1
  1/1 UHT SÜT   1,19   1,55   1,36   37.284   ADET   50.533,35 FB.ST 17
  1/1 UHT SÜT   1,28   1,58   1,54   166.800   ADET   256.810,91 İHR.S 10
  1/5 UHT KREMA   0,95   1,13   0,98   450.684   ADET   441.434,36 FB.ST 8
  1/5 UHT KREMA   0,54   4,74   0,99   3.047.706   ADET   3.002.037,23 İHR.S 76
  1/1 UHT KREMA   5,85   6,74   5,95   14.280   ADET   84.903,00 İHR.S 25
  1/5 MUZLU UHT SÜT   0,42   0,49   0,43   27.486   ADET   11.745,85 FB.ST 6
  1/5 MUZLU UHT SÜT   0,40   0,45   0,41   22.059   ADET   9.131,15 İHR.S 26
  1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT   0,42   0,49   0,43   28.215   ADET   12.048,41 FB.ST 7
  1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT   0,40   0,40   0,40   14.823   ADET   5.875,91 İHR.S 1
  1/5 KAKAOLU UHT SÜT   0,42   0,51   0,44   16.470   ADET   7.218,39 FB.ST 6
  1/5 KAKAOLU UHT SÜT   0,40   0,40   0,40   14.769   ADET   5.854,51 İHR.S 1
  1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT   1,18   1,32   1,24   23.100   ADET   28.577,28 FB.ST 4
  1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT   1,36   1,58   1,55   68.640   ADET   106.557,38 İHR.S 4
  4*110ML(K)TATLIMMM MOUSSE   1,35   1,35   1,35   300   PAKET   404,73 FB.ST 2
  4*110ML(K)TATLIMMM MOUSSE   1,70   1,90   1,85   4.182   PAKET   7.718,35 İHR.S 26
  4*75 G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.   1,61   1,74   1,63   930   PAKET   1.514,03 FB.ST 6
  4*75 G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.   1,30   1,60   1,58   4.236   PAKET   6.710,36 İHR.S 26
  4*75G(K)TATLIMMM ÇİKO-ÇLK.PUD   1,61   1,70   1,63   876   PAKET   1.423,90 FB.ST 6
  4*75G(K)TATLIMMM ÇİKO-ÇLK.PUD   1,30   1,60   1,58   3.636   PAKET   5.750,96 İHR.S 26
  4*110G(K) TATLIMMM ÇİKOLATA PUD.   1,89   2,26   2,01   972   PAKET   1.949,73 FB.ST 16
  4*110G(K) TATLIMMM ÇİKOLATA PUD.   1,70   1,90   1,86   5.502   PAKET   10.223,51 İHR.S 27
  4*110G(K)TATLIMMM BİTTER ÇİK.PUD.   1,89   2,43   2,15   696   PAKET   1.495,13 FB.ST 14
  4*110G(K)TATLIMMM BİTTER ÇİK.PUD.   1,70   1,90   1,84   4.026   PAKET   7.421,53 İHR.S 27
  4*110G(K)TATLIMMM FINDIK ÇİK.PUD.   1,89   2,35   2,04   1.020   PAKET   2.082,02 FB.ST 17
  4*110G(K)TATLIMMM FINDIK ÇİK.PUD.   1,66   1,90   1,83   4.092   PAKET   7.489,96 İHR.S 27
  4*110G(K)TATLIM ÇİLEK PUD.   1,89   2,19   1,98   936   PAKET   1.856,78 FB.ST 16
  4*110G(K)TATLIM ÇİLEK PUD.   1,70   2,17   1,86   4.128   PAKET   7.680,91 İHR.S 27
  4*110G(K)TATLIMMM MUZ PUD.   1,89   2,14   1,97   936   PAKET   1.839,82 FB.ST 16
  4*110G(K)TATLIMMM MUZ PUD.   1,72   1,90   1,85   4.170   PAKET   7.698,22 İHR.S 27
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
4.089.528
 
4.136.187,26
 
508
  ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI  
22.628.097,68
 
146.299.583,12
 
3.946
                                                                             
DERİLER
  DERİLER
  SIĞIR DERİSİ   2,65   2,75   2,73   4.141   KĞ.   11.292,85 ÇFT.ST. 3
  SIĞIR DERİSİ   2,95   2,95   2,95   1.973   KĞ.   5.820,35 THK.ST. 1
  SIĞIR DERİSİ   3,00   3,00   3,00   638   KĞ.   1.914,00 TÜÇ.S 1
  KOYUN DERİSİ   10,00   10,00   10,00   3   ADET   30,00 ÇFT.ST. 1
  KOYUN DERİSİ   12,50   12,50   12,50   4.928   ADET   61.600,00 THK.ST. 1
  KUZU DERİSİ   20,00   20,00   20,00   24   ADET   480,00 ÇFT.ST. 1
  KUZU DERİSİ   15,00   15,00   15,00   94   ADET   1.410,00 TÜÇ.S 1
  KEÇİ DERİSİ   10,00   10,00   10,00   275   ADET   2.750,00 THK.ST. 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
12.076
 
85.297,20
 
10
  DERİLER TOPLAMI  
12.076,00
 
85.297,20
 
10
YAPAKLAR
  YAPAKLAR
  YAPAK YERLİ   1,50   1,50   1,50   11.980   KĞ.   17.970,00 DÜÇ.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
11.980
 
17.970,00
 
1
  YAPAKLAR TOPLAMI  
11.980,00
 
17.970,00
 
1
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
  BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
  SIĞIR   2.300,92   7.328,60   3.939,69   43   ADET   169.406,79 ÇFT.ST. 4
  SIĞIR   2.200,00   5.055,56   3.856,93   58   ADET   223.702,21 H.M.S 20
  SIĞIR   2.100,00   3.000,00   2.757,68   38   ADET   104.792,00 H.M.S.GÇ.T. 4
  SIĞIR   2.035,66   4.228,96   2.976,42   106   ADET   315.500,52 TÜÇ.S 16
  DANA   1.519,00   4.704,00   3.387,90   1.350   ADET   4.573.662,88 ÇFT.ST. 188
  DANA   2.202,75   4.600,00   3.942,70   67   ADET   264.161,12 FB.ST 10
  DANA   2.100,00   5.055,00   2.961,37   309   ADET   915.064,60 H.M.S 182
  DANA   2.100,00   4.305,00   2.738,04   124   ADET   339.517,50 H.M.S.GÇ.T. 80
  DANA   2.410,00   4.763,25   2.822,92   102   ADET   287.937,70 TÜÇ.S 10
  İNEK   4.141,41   4.141,41   4.141,41   20   ADET   82.828,28 ÇFT.AL. 1
  İNEK   2.349,00   4.950,50   3.666,31   184   ADET   674.601,67 ÇFT.ST. 28
  İNEK   2.090,00   4.600,00   3.292,86   40   ADET   131.714,50 H.M.S 16
  İNEK   2.250,00   2.300,00   2.281,82   11   ADET   25.100,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  İNEK   5.700,00   6.000,00   5.766,67   9   ADET   51.900,00 KOP.A 2
  İNEK   2.190,48   6.240,00   4.136,59   69   ADET   285.425,00 TÜÇ.S 6
  TAY   11.000,00   193.250,00   68.140,00   200   ADET   13.628.000,00 DÜÇ.S 58
  DİŞİ GEBE DÜVE   6.635,70   7.500,00   6.740,28   166   ADET   1.118.886,14 ÇFT.ST. 4
  REFORME DANA   1.600,00   1.900,00   1.768,02   95   ADET   167.961,51 ÇFT.AL. 14
  REFORME DANA   692,80   2.627,58   1.687,23   487   ADET   821.683,23 ÇFT.ST. 246
  REFORME DANA   643,56   1.089,11   792,08   5   ADET   3.960,38 ÇFT.ST.GÇ.T. 5
  REFORME DANA   1.056,00   2.195,63   1.866,42   37   ADET   69.057,72 FB.ST 16
  REFORME DANA   1.250,00   2.150,00   1.489,05   63   ADET   93.810,00 H.M.S 23
  REFORME DANA   1.450,00   2.075,00   1.912,20   41   ADET   78.400,00 H.M.S.GÇ.T. 9
  CANLI B.BAŞ HAYV.   5,00   11,50   9,71   5.451   KG   52.905,70 ÇFT.ST. 7
  CANLI B.BAŞ HAYV.   5,00   8,00   6,74   1.646   KG   11.086,00 H.M.S 7
  CANLI B.BAŞ HAYV.   10,50   10,50   10,50   425   KG   4.462,50 H.M.S.GÇ.T. 2
  CANLI B.BAŞ HAYV.   6,00   8,50   7,28   7.658   KG   55.758,13 TÜÇ.S 6
  REFORME DÜVE   700,00   2.500,00   1.664,56   17   ADET   28.297,55 ÇFT.ST. 9
  REFORME DÜVE   1.136,80   1.890,00   1.674,55   36   ADET   60.283,92 FB.ST 14
  REFORME DÜVE   1.500,00   1.600,00   1.546,15   13   ADET   20.100,00 H.M.S 4
  DÜVE   1.466,11   2.170,54   1.984,90   66   ADET   131.003,23 ÇFT.AL. 8
  DÜVE   3.098,46   3.098,46   3.098,46   7   ADET   21.689,23 ÇFT.ST. 1
  DÜVE   1.542,25   4.569,25   2.895,64   92   ADET   266.398,50 FB.ST 23
  DÜVE   1.900,00   2.150,00   2.015,45   33   ADET   66.510,00 H.M.S 23
  DANA(BESİLİK)   505,60   4.152,82   3.170,13   223   ADET   706.938,28 ÇFT.ST. 48
  DANA(BESİLİK)   902,00   902,00   902,00   1   ADET   902,00 FB.ST 1
  DANA(BESİLİK)   850,00   2.100,00   1.100,92   846   ADET   931.375,00 H.M.S 654
  BUZAĞI   535,20   1.965,17   1.500,94   286   ADET   429.269,38 ÇFT.ST. 27
  BUZAĞI   852,50   852,50   852,50   1   ADET   852,50 FB.ST 1
  BUZAĞI   584,00   584,00   584,00   1   ADET   584,00 H.M.S 1
  REFORME İNEK   1.011,31   4.515,30   2.765,81   78   ADET   215.732,98 ÇFT.ST. 26
  REFORME İNEK   1.188,12   1.386,14   1.262,38   4   ADET   5.049,51 ÇFT.ST.GÇ.T. 4
  REFORME İNEK   1.176,50   1.832,00   1.584,63   4   ADET   6.338,50 H.M.S 4
  REFORME İNEK   700,00   1.350,00   1.025,00   2   ADET   2.050,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
20.514
 
27.444.660,66
 
1.816
  BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI  
20.513,94
 
27.444.660,66
 
1.816
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
  KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
  KOYUN   400,00   465,00   405,88   34   ADET   13.800,00 ÇFT.AL. 4
  KOYUN   347,75   367,50   360,91   111   ADET   40.060,78 ÇFT.ST. 4
  KOYUN   344,21   366,28   353,96   430   ADET   152.202,50 ÇFT.ST.GÇ.T. 2
  KOYUN   290,00   680,00   432,96   741   ADET   320.825,00 H.M.S 59
  KOYUN   310,00   670,00   361,36   262   ADET   94.676,00 H.M.S.GÇ.T. 37
  KOYUN   350,70   350,70   350,70   477   ADET   167.283,90 İTH.A 1
  KOYUN   1.000,00   1.000,00   1.000,00   132   ADET   132.000,00 KOP.A 3
  KUZU   133,16   400,00   240,12   234   ADET   56.188,00 ÇFT.AL. 25
  KUZU   177,00   434,83   284,23   2.097   ADET   596.022,59 ÇFT.ST. 34
  KUZU   105,00   230,00   164,27   1.026   ADET   168.542,75 ÇFT.ST.GÇ.T. 6
  KUZU   200,00   400,00   285,21   797   ADET   227.315,00 H.M.S 42
  KUZU   250,00   385,00   309,80   127   ADET   39.345,00 H.M.S.GÇ.T. 14
  KUZU   132,50   187,63   150,37   2.916   ADET   438.491,19 İTH.A 5
  KUZU   108,30   116,64   111,74   851   ADET   95.092,12 İTH.A.GÇ.T. 2
  KUZU   185,00   185,00   185,00   835   ADET   154.475,00 TÜC.S.GÇ.T. 9
  KUZU   180,00   392,00   203,05   2.395   ADET   486.312,00 TÜÇ.S 73
  CİVCİV   1,44   1,44   1,44   54.300   ADET   77.955,45 FB.ST 1
  CİVCİV   10,00   10,00   10,00   1.830   ADET   18.300,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  CİVCİV   1,73   1,73   1,73   1.000   ADET   1.733,00 TÜÇ.S 1
  CANLI K.BAŞ HAYV.   10,80   10,80   10,80   21.185   KG.   228.798,00 DÜÇ.S 1
  KOYUN (DAMIZLIK)   600,00   912,50   872,34   499   ADET   435.300,00 ÇFT.AL. 4
  KOYUN (DAMIZLIK)   1.021,46   1.021,46   1.021,46   81   ADET   82.738,26 KOP.A 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
92.360
 
4.027.456,54
 
329
  KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI  
92.360,00
 
4.027.456,54
 
329
                                                                             
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
  ZİRAİ ÜRÜNLER
  DOMATES   0,10   0,30   0,19   24.625.388   KĞ.   4.587.860,26 ÇFT.ST. 80
  DOMATES   0,19   0,21   0,20   907.146   KĞ.   180.475,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 3
  DOMATES   0,04   0,09   0,04   42.967.458   KĞ.   1.726.909,02 F.FRK 3
  DOMATES   0,10   1,00   0,19   372.290.247   KĞ.   68.961.241,38 FB.A. 263
  DOMATES   0,17   0,19   0,18   1.229.554   KĞ.   215.138,50 FB.ST 3
  DOMATES   0,23   0,23   0,23   537.063   KĞ.   126.062,38 FB.ST.GÇ.T. 1
  DOMATES   0,12   0,85   0,22   54.409.792   KĞ.   11.782.362,86 H.M.S 882
  DOMATES   0,15   0,31   0,19   3.897.290   KĞ.   739.406,66 H.M.S.GÇ.T. 30
  DOMATES   0,03   0,10   0,08   52.158.216   KĞ.   4.217.299,58 PRİM 5
  DOMATES   0,15   0,30   0,21   7.339.767   KĞ.   1.514.590,56 TÜC.S.GÇ.T. 69
  DOMATES   0,09   0,34   0,23   62.746.909   KĞ.   14.199.658,06 TÜÇ.S 215
  DOMATES (SOFRALIK)   0,31   0,41   0,35   93.593   KĞ.   32.481,15 FB.A. 14
  DOMATES (SOFRALIK)   0,60   2,50   0,78   10.435   KĞ.   8.155,50 H.M.S 9
  DOMATES (SOFRALIK)   0,60   0,60   0,60   3.300   KĞ.   1.980,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  DOMATES (SOFRALIK)   2,87   3,00   2,96   1.233   KĞ.   3.653,50 TÜÇ.S 7
  PIRASA   0,65   0,65   0,65   129.040   KĞ.   83.876,00 FB.A. 7
  PIRASA   0,08   1,30   0,55   4.838.072   KĞ.   2.678.559,65 H.M.S 506
  PIRASA   0,30   1,30   0,39   659.582   KĞ.   258.498,15 H.M.S.GÇ.T. 120
  PIRASA   0,35   0,44   0,40   608.155   KĞ.   243.064,75 KOP.A 8
  PIRASA   0,35   0,43   0,40   566.895   KĞ.   226.457,75 KOP.S 6
  PIRASA   2,50   2,50   2,50   85   KĞ.   212,50 TÜÇ.S 1
  BAMYA   7,24   7,24   7,24   54   KĞ.   391,11 FB.A. 1
  DOLMA BİBERİ   0,40   0,74   0,50   514.163   KĞ.   254.909,27 FB.A. 21
  DOLMA BİBERİ   0,20   2,20   0,43   373.252   KĞ.   158.836,00 H.M.S 48
  DOLMA BİBERİ   0,20   0,72   0,39   365.992   KĞ.   143.995,72 H.M.S.GÇ.T. 79
  DOLMA BİBERİ   0,35   0,54   0,46   39.642   KĞ.   18.110,95 TÜC.S.GÇ.T. 6
  DOLMA BİBERİ   2,00   2,00   2,00   508   KĞ.   1.016,00 TÜÇ.S 7
  YEŞİL BİBER   4,00   4,00   4,00   4.240   KĞ.   16.960,00 FB.A. 1
  YEŞİL BİBER   0,18   2,80   0,50   293.154   KĞ.   147.598,86 H.M.S 87
  YEŞİL BİBER   0,21   2,00   0,39   231.180   KĞ.   91.171,10 H.M.S.GÇ.T. 60
  YEŞİL BİBER   0,20   0,55   0,42   69.733   KĞ.   29.436,90 TÜC.S.GÇ.T. 27
  YEŞİL BİBER   0,22   0,30   0,28   12.400   KĞ.   3.415,00 TÜÇ.S 5
  SİVRİ BİBER   0,30   3,00   0,71   11.094   KĞ.   7.902,50 H.M.S 14
  SİVRİ BİBER   3,00   3,00   3,00   500   KĞ.   1.500,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  SİVRİ BİBER   2,50   2,80   2,55   1.140   KĞ.   2.908,00 TÜÇ.S 5
  KIRMIZI YAĞ BİBERİ   1,03   1,03   1,03   40.460   KG.   41.714,26 TÜC.S.GÇ.T. 1
  BEZELYE(SAPLI)   0,33   0,38   0,35   1.100     383,01 ÇFT.ST. 4
  BEZELYE(SAPLI)   0,18   0,18   0,18   1.220.777     213.635,98 F.FRK 1
  BEZELYE(SAPLI)   0,15   0,53   0,24   4.887.017     1.163.079,71 FB.A. 23
  BEZELYE(SAPLI)   0,20   0,40   0,23   889.405     206.329,88 H.M.S 32
  BEZELYE(SAPLI)   0,17   0,21   0,18   85.120     15.430,05 TÜC.S.GÇ.T. 9
  BEZELYE(SAPLI)   0,20   0,28   0,23   922.460     212.170,08 TÜÇ.S 13
  BEZELYE   0,21   0,70   0,37   9.204.359   KĞ.   3.438.805,56 FB.A. 54
  BEZELYE   0,37   2,40   0,55   545.241   KĞ.   301.289,58 H.M.S 25
  BEZELYE   1,09   1,10   1,10   17.497   KĞ.   19.201,70 H.M.S.GÇ.T. 7
  BEZELYE   0,20   0,51   0,40   318.704   KĞ.   127.314,45 TÜÇ.S 16
  ISPANAK   0,34   0,90   0,39   326.442   KĞ.   125.878,81 FB.A. 9
  ISPANAK   0,60   0,60   0,60   90.260   KĞ.   54.156,00 FB.A.GÇ.T. 1
  MAYDANOZ   0,45   0,45   0,45   150   KĞ.   67,50 H.M.S 2
  LAHANA   0,25   0,80   0,44   264.620   KĞ.   116.670,00 FB.A. 8
  LAHANA   0,25   0,25   0,25   100.700   KĞ.   25.175,00 H.M.S 1
  LAHANA   0,40   0,40   0,40   2.500   KĞ.   1.000,00 H.M.S.GÇ.T. 1
  BROKOLİ   1,00   1,50   1,25   52.860   KĞ.   65.814,00 FB.A. 6
  BROKOLİ   0,50   3,20   1,14   150.911   KĞ.   172.518,20 H.M.S 79
  BROKOLİ   0,52   2,80   1,35   38.628   KĞ.   52.206,11 H.M.S.GÇ.T. 16
  BROKOLİ   0,40   0,40   0,40   2.000   KĞ.   800,00 KOP.A 2
  BROKOLİ   0,40   0,40   0,40   2.000   KĞ.   800,00 KOP.S 2
  BROKOLİ   0,20   0,60   0,55   19.168   KĞ.   10.500,80 TÜC.S.GÇ.T. 3
  KARNIBAHAR   0,24   2,70   0,90   144.146   KĞ.   130.171,54 H.M.S 66
  KARNIBAHAR   0,15   2,70   1,28   58.975   KĞ.   75.689,80 H.M.S.GÇ.T. 27
  KARNIBAHAR   0,20   0,40   0,26   15.300   KĞ.   3.970,00 KOP.A 5
  KARNIBAHAR   0,23   0,40   0,26   15.300   KĞ.   3.970,00 KOP.S 4
  KARNIBAHAR   0,20   0,20   0,20   1.700   KĞ.   340,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  KARNIBAHAR   0,57   0,57   0,57   35.768   KĞ.   20.301,93 TÜÇ.S 1
  HAVUÇ   0,13   0,50   0,14   801.618   KĞ.   112.177,50 FB.A. 10
  KABAK   0,52   1,23   0,86   71.200   KĞ.   61.081,97 FB.A. 18
  KABAK   0,20   1,20   0,47   202.300   KĞ.   95.325,00 H.M.S 41
  KABAK   0,80   0,90   0,87   11.000   KĞ.   9.550,00 H.M.S.GÇ.T. 7
  TAZE BARBUNYA   3,50   3,50   3,50   29   KĞ.   101,50 H.M.S 1
  TAZE FASULYE   0,63   12,02   1,00   984.900   KĞ.   988.611,26 FB.A. 31
  TAZE FASULYE   1,50   2,00   1,81   13.052   KĞ.   23.633,20 H.M.S 8
  PATLICAN   0,27   1,55   0,36   168.336   KĞ.   59.879,49 FB.A. 11
  PATLICAN   0,40   2,07   0,83   11.480   KĞ.   9.504,50 H.M.S 13
  PATLICAN   2,50   2,50   2,50   1.122   KĞ.   2.805,00 TÜÇ.S 4
  BRÜKSEL LAHANASI   1,00   1,00   1,00   27.280   KĞ.   27.280,00 FB.A. 1
  BRÜKSEL LAHANASI   0,50   3,50   1,76   96.799   KĞ.   170.709,95 H.M.S 44
  BRÜKSEL LAHANASI   3,00   3,50   3,27   6.275   KĞ.   20.542,90 H.M.S.GÇ.T. 11
  BRÜKSEL LAHANASI   0,40   0,40   0,40   500   KĞ.   200,00 KOP.A 1
  BRÜKSEL LAHANASI   0,40   0,40   0,40   500   KĞ.   200,00 KOP.S 1
  KIRMIZI LAHANA   0,60   2,00   0,71   8.449   KĞ.   5.972,40 H.M.S 5
  KIRMIZI LAHANA   0,20   0,25   0,23   3.900   KĞ.   890,00 KOP.A 4
  KIRMIZI LAHANA   0,20   0,25   0,23   3.400   KĞ.   765,00 KOP.S 4
  KIRMIZI LAHANA   2,50   2,50   2,50   168   KĞ.   420,00 TÜÇ.S 1
  KEREVİZ   0,72   1,14   0,91   146.651   KĞ.   133.643,69 FB.A. 5
  KEREVİZ   0,54   0,54   0,54   217.430   KĞ.   116.530,00 H.M.S 1
  ENGİNAR   0,75   1,00   0,92   835   ADET   765,30 H.M.S 7
  ENGİNAR   1,25   1,25   1,25   835   ADET   1.043,75 TÜÇ.S 7
  MARUL   1,20   1,25   1,24   405   ADET   500,35 H.M.S 2
  DEREOTU   0,75   0,75   0,75   144   KĞ.   108,00 H.M.S 1
  SALATALIK   0,60   0,90   0,76   3.998   KĞ.   3.034,20 H.M.S 3
  SEMİZOTU   0,90   0,90   0,90   120     108,00 H.M.S 1
  ÇUHA ÇİÇEĞİ KÖKÜ   4,00   4,00   4,00   1.230   KG.   4.920,00 H.M.S 1
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   18,00   36,00   22,19   960   KĞ.   21.300,00 H.M.S 5
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   46,00   46,00   46,00   34   KĞ.   1.554,80 H.M.S.GÇ.T. 1
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   20,00   20,00   20,00   500   KĞ.   10.000,00 KOP.A 5
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   20,00   20,00   20,00   500   KĞ.   10.000,00 KOP.S 2
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   50,00   50,00   50,00   34   KĞ.   1.690,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  IHLAMUR ÇİÇEĞİ   18,00   37,00   24,76   555   KĞ.   13.740,00 TÜÇ.S 10
  ŞEKER PANCARI   0,11   0,11   0,11   18.803.147   KĞ.   2.034.886,41 FB.A. 1
  ŞEKER PANCARI   0,11   0,11   0,11   993.064   KĞ.   112.911,40 TÜÇ.S 1
  YONCA   0,31   0,70   0,60   317.222     189.511,48 ÇFT.AL. 10
  YONCA   0,35   1,13   0,57   18.863     10.784,58 ÇFT.ST. 69
  YONCA   0,66   0,66   0,66   163.820     108.121,20 H.M.S 3
  YONCA   0,43   0,44   0,43   32.880     14.265,50 H.M.S.GÇ.T. 4
  YONCA   0,44   0,75   0,72   182.440     131.140,55 TÜÇ.S 2
  DEFNE YAPRAĞI   0,28   0,36   0,31   832.348   KĞ.   259.812,05 KOP.A 306
  DEFNE YAPRAĞI   0,39   0,63   0,51   850.550   KĞ.   434.588,66 KOP.S 15
  ÇAM KOZALAĞI   0,86   0,98   0,96   41.359     39.770,96 KOP.A 16
  ÇAM KOZALAĞI   0,98   1,30   1,02   41.420     42.376,36 KOP.S 2
  ADAÇAYI   3,20   3,20   3,20   1.777   KG.   5.686,40 H.M.S 1
  ADAÇAYI   3,52   3,52   3,52   1.777   KG.   6.255,04 TÜÇ.S 1
  BİBER (ACI)   0,76   0,76   0,76   50.260   KG.   38.294,00 FB.A. 1
  BİBER (ACI)   0,23   0,47   0,39   26.720   KG.   10.398,40 H.M.S 4
  BİBER (ACI)   0,25   0,25   0,25   9.000   KG.   2.250,00 TÜÇ.S 3
  BEZELYE (TANE)   0,67   0,67   0,67   408.795   KG.   274.094,48 FB.A. 3
  BEZELYE (TANE)   0,94   2,50   0,99   349.154   KG.   344.705,00 H.M.S 49
  BEZELYE (TANE)   0,40   0,40   0,40   250.000   KG.   100.000,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
  BEZELYE (TANE)   0,89   3,00   1,05   426.130   KG.   445.641,45 TÜÇ.S 9
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,36   0,60   0,45   2.827.918   KG.   1.277.523,69 FB.A. 21
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,48   0,48   0,48   89.260   KG.   42.398,50 FB.ST.GÇ.T. 1
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,28   0,56   0,46   596.287   KG.   273.975,23 H.M.S 39
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,35   0,35   0,35   36.000   KG.   12.575,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,44   0,75   0,71   378.520   KG.   268.283,51 TÜC.S.GÇ.T. 9
  KIRMIZI BİBER (SALÇALIK)   0,30   0,85   0,48   509.226   KG.   242.162,60 TÜÇ.S 27
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   0,53   0,68   0,57   436.966   KG.   249.232,10 FB.A. 3
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   0,27   2,00   1,02   1.330.747   KG.   1.363.540,69 H.M.S 177
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   0,70   1,50   0,87   284.418   KG.   246.245,90 H.M.S.GÇ.T. 29
  KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK)   0,35   2,50   1,13   1.498.120   KG.   1.692.403,58 TÜÇ.S 36
  KESTANE   5,00   5,00   5,00   2.979     14.892,86 H.M.S 1
  KURUTULMUŞ ISPANAK   12,50   12,50   12,50   648   KG.   8.100,00 FB.A. 1
  ROKA   0,80   0,85   0,81   417   KG.   338,20 H.M.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
685.968.612
 
131.471.232,12
 
4.131
  YAŞ VE KURU MEYVALAR
  KARPUZ   0,05   0,35   0,22   5.805.555   KĞ.   1.252.368,90 H.M.S 112
  KARPUZ   0,10   0,30   0,17   622.735   KĞ.   107.348,60 H.M.S.GÇ.T. 14
  KARPUZ   0,10   0,35   0,22   3.903.787   KĞ.   839.337,71 TÜC.S.GÇ.T. 129
  KARPUZ   0,10   0,45   0,19   796.460   KĞ.   153.043,38 TÜÇ.S 33
  KARPUZ(2.KALİTE)   0,05   0,10   0,07   266.675     18.897,10 H.M.S 17
  KARPUZ(2.KALİTE)   0,07   0,24   0,14   279.630     38.513,00 H.M.S.GÇ.T. 18
  KARPUZ(2.KALİTE)   0,07   0,10   0,08   207.960     16.600,00 TÜC.S.GÇ.T. 17
  KARPUZ(2.KALİTE)   0,06   0,12   0,08   281.075     23.223,20 TÜÇ.S 18
  KAVUN   0,09   2,00   0,40   1.238.051   KĞ.   498.273,77 H.M.S 89
  KAVUN   0,15   0,45   0,39   455.103   KĞ.   178.171,85 H.M.S.GÇ.T. 22
  KAVUN   0,17   0,55   0,39   272.620   KĞ.   106.864,40 TÜC.S.GÇ.T. 36
  KAVUN   0,10   0,50   0,41   304.845   KĞ.   125.732,45 TÜÇ.S 23
  ARMUT   1,00   1,60   1,58   29.453   KĞ.   46.681,24 H.M.S 4
                                                                             
  AHUDUDU   2,00   5,00   2,88   167.759   KĞ.   483.313,44 H.M.S 21
  AHUDUDU   3,00   3,75   3,02   12.030   KĞ.   36.312,50 H.M.S.GÇ.T. 11
  ELMA   0,29   0,29   0,29   46.482   KĞ.   13.269,25 FB.A. 1
  ELMA   0,20   3,70   0,82   15.968   KĞ.   13.086,22 H.M.S 6
  ELMA   0,20   0,50   0,29   3.400   KĞ.   980,00 H.M.S.GÇ.T. 2
  ELMA   3,00   3,00   3,00   120   KĞ.   360,00 TÜÇ.S 1
  AYVA   1,00   1,00   1,00   27.080   KĞ.   27.080,00 FB.A.GÇ.T. 1
  AYVA   1,00   1,75   1,28   124.217   KĞ.   159.225,22 H.M.S 9
  İNCİR   1,00   1,37   1,32   17.460   KĞ.   23.092,74 FB.A. 5
  İNCİR   2,00   3,00   2,41   1.737.826   KĞ.   4.187.985,83 H.M.S 7
  ŞEFTALİ   0,34   1,44   0,54   35.828   KĞ.   19.180,17 FB.A. 23
  ŞEFTALİ   0,30   1,50   0,39   3.028.124   KĞ.   1.170.857,68 H.M.S 93
  ŞEFTALİ   0,30   1,25   0,34   1.056.580   KĞ.   362.848,45 H.M.S.GÇ.T. 85
  ÇİLEK   2,45   2,63   2,56   27.070   KĞ.   69.418,11 FB.A. 5
  ÇİLEK   1,50   2,30   1,85   1.408.314   KĞ.   2.606.508,81 H.M.S 29
  ÇİLEK   1,75   2,57   2,01   1.229.871   KĞ.   2.466.559,33 TÜÇ.S 20
  VİŞNE   1,29   2,32   1,73   37.164   KĞ.   64.473,83 FB.A. 6
  VİŞNE   1,00   3,50   1,94   575.434   KĞ.   1.119.135,12 H.M.S 6
  KIZILCIK   2,50   2,50   2,50   5.449   KĞ.   13.622,50 H.M.S 3
  MANDALİNA   0,20   0,30   0,29   11.500     3.300,00 H.M.S 5
  PORTAKAL   0,30   0,30   0,30   10.900     3.270,00 H.M.S 4
  PORTAKAL   0,20   0,40   0,22   36.500     8.040,00 H.M.S.GÇ.T. 5
  LİMON   0,15   0,30   0,21   800   ADET   165,00 H.M.S 2
  KİRAZ   1,50   4,00   1,60   393.042   KG   629.079,47 H.M.S 6
  KİRAZ   4,50   4,50   4,50   124   KG   558,00 TÜÇ.S 2
  ERİK   1,95   4,00   3,90   398   KG   1.553,05 H.M.S 8
  ERİK   0,75   0,75   0,75   1.673   KG   1.254,75 H.M.S.GÇ.T. 1
  ERİK   5,00   5,00   5,00   379   KG   1.895,00 TÜÇ.S 7
  ÜZÜM   2,04   2,04   2,04   1.420   KĞ.   2.900,92 FB.A. 1
  ÜZÜM   5,50   5,50   5,50   500   KĞ.   2.750,00 H.M.S 1
  KAYISI   0,28   0,90   0,62   88.677     55.330,58 H.M.S 3
  ŞEFTALİ (KOMPOSTOLUK)   0,38   1,35   0,39   604.691   KĞ.   238.429,51 H.M.S 3
  ŞEFTALİ (KOMPOSTOLUK)   1,38   1,56   1,52   27.865   KĞ.   42.486,12 H.M.S.GÇ.T. 11
  ELMA (KONSANTRELİK)   0,21   0,36   0,27   210.517   KG.   57.534,11 FB.A. 10
  ELMA (KONSANTRELİK)   0,22   0,40   0,29   2.499.729   KG.   735.121,87 H.M.S 4
  BÖĞÜRTLEN   2,40   4,10   3,17   73.637   KG.   233.431,95 H.M.S 15
  BÖĞÜRTLEN   3,00   3,75   3,74   7.882   KG.   29.482,50 H.M.S.GÇ.T. 7
  KARADUT   5,50   7,50   6,41   7.712   KG.   49.466,00 H.M.S 4
  PORTAKAL KABUĞU   1,25   1,50   1,29   1.200   KG.   1.550,00 H.M.S 2
  FRANBOĞAZ   2,50   2,50   2,50   5.500     13.750,00 H.M.S.GÇ.T. 3
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
28.004.767
 
18.353.713,63
 
970
  HAYVAN VE HAY.ÜRÜN.
  CANLI TAVUK   0,65   0,65   0,65   177.960   ADET   116.291,52 FB.ST 1
  CANLI TAVUK   1,21   1,83   1,59   98.090   ADET   156.076,83 TÜÇ.S 8
  YUMURTA   0,09   0,24   0,16   127.248.690   ADET   20.461.625,05 FB.ST 274
  YUMURTA   0,09   0,22   0,15   85.814.640   ADET   13.120.610,72 İHR.S 240
  YUMURTA   0,11   0,19   0,15   1.492.600   ADET   231.131,00 TÜC.S.GÇ.T. 20
  YUMURTA   0,10   1,97   0,15   20.137.640   ADET   2.941.073,57 TÜÇ.S 551
  ETLER (KARKAS)   10,00   20,00   14,90   167.364   KĞ.   2.494.034,58 ÇFT.ST. 95
  ETLER (KARKAS)   14,50   20,00   15,02   12.463   KĞ.   187.176,51 ÇFT.ST.GÇ.T. 11
  ETLER (KARKAS)   13,00   3.245,00   14,22   15.248   KĞ.   216.761,00 H.M.S 37
  ETLER (KARKAS)   13,50   15,00   14,40   3.275   KĞ.   47.152,50 H.M.S.GÇ.T. 10
  ETLER (KARKAS)   7,50   16,00   14,84   226.639   KĞ.   3.362.240,84 TÜÇ.S 102
  YUMURTA(KULUÇKALIK)   0,07   0,07   0,07   7.650   ADET   566,66 TÜC.S.GÇ.T. 2
  YUMURTA(KULUÇKALIK)   0,06   0,09   0,08   69.000   ADET   5.379,52 TÜÇ.S 14
  YARKA   8,93   8,93   8,93   55.440   AD   495.049,50 FB.ST 1
  YARKA   0,09   0,09   0,09   15.000   AD   1.350,00 TÜÇ.S 1
  CANLI TAVUK(ÇIKMA)   1,97   1,97   1,97   17.340   ADET   34.219,80 TÜÇ.S 1
  YUMURTA(ÇIKMA)   0,08   0,08   0,08   625.680   ADET   52.298,37 FB.ST 2
  YUMURTA(ÇIKMA)   0,08   0,08   0,08   364.680   ADET   30.549,24 İHR.S 1
  YUMURTA(ÇIKMA)   0,05   0,06   0,05   30.570   ADET   1.495,75 TÜC.S.GÇ.T. 4
  YUMURTA(ÇIKMA)   0,04   0,56   0,08   1.568.494   ADET   132.474,51 TÜÇ.S 93
  CANLI TAVUK (ÇIKMA)KG.   0,70   2,23   1,20   490.744   KG.   586.629,62 FB.ST 3
  CANLI TAVUK (ÇIKMA)KG.   0,89   2,85   1,37   44.890   KG.   61.420,00 TÜÇ.S 5
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
238.684.098
 
44.735.607,09
 
1.476
  SAMAN
  ÇAYIR OTU   14,00   14,00   14,00   5.000   DEKAR   70.000,00 DÜÇ.S 1
  ÇAYIR OTU   0,25   0,25   0,25   15.020   DEKAR   3.755,00 H.M.S 1
  FİĞ OTU   0,21   0,21   0,21   113.370   KG.   24.261,18 H.M.S 3
  ARPA OTU   0,26   0,37   0,26   206.220   KG.   53.572,44 ÇFT.AL. 3
  MISIR KOÇANI   0,20   0,25   0,20   31.357   KG   6.416,15 H.M.S 8
  MISIR KOÇANI   0,20   0,25   0,23   4.650   KG   1.061,25 H.M.S.GÇ.T. 2
  MISIR KOÇANI   0,25   0,25   0,25   23.390   KG   5.847,50 TÜÇ.S 3
  BUĞDAY OTU   0,26   0,35   0,28   327.500     91.296,48 ÇFT.AL. 5
  BUĞDAY OTU   0,47   0,64   0,54   28.520     15.280,08 ÇFT.ST. 42
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
755.027
 
271.490,08
 
68
  KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI  
953.412.503,61
 
194.832.042,92
 
6.645
KONSERVELER
  TÜRLÜ KONSERVELER
  5/1 TAZE FASULYE KONS.   6,50   6,50   6,50   3.450   AD   22.409,68 FB.ST 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
3.450
 
22.409,68
 
1
  DOMATES SALÇALARI
  1/2 DOMATES SALCASI   1,12   1,23   1,16   106.008   ADET   123.373,53 FB.ST 3
  1/1 DOMATES SALCASI   2,04   2,78   2,32   1.076.532   ADET   2.495.224,73 FB.ST 14
  5/1 DOMATES SALCASI   9,50   9,50   9,50   19.998   ADET   189.933,00 FB.ST 1
  5/1 DOMATES SALCASI   15,93   16,56   16,38   2.100   ADET   34.398,00 TÜÇ.S 2
  5/1 BEZELYE KONSERVE   6,20   6,20   6,20   1.950   ADET   12.093,20 FB.ST 1
  5/2 DOMATES SALÇASI   3,59   3,59   3,59   35.568   ADET   127.610,87 FB.ST 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
1.242.156
 
2.982.633,33
 
22
  REÇELLER
  20 GR.VİŞNE REÇELİ   0,10   0,10   0,10   1.200   ADET   120,00 İHR.S 1
  20 GR.ÇİLEK REÇELİ   0,10   0,10   0,10   1.200   ADET   120,00 İHR.S 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
2.400
 
240,00
 
2
  ZEYTİNLER
  ZEYTİN SİYAH (HAM)   2,99   3,55   3,39   256.586   KG.   869.358,40 KOP.A 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
256.586
 
869.358,40
 
2
  KONSERVELER TOPLAMI  
1.504.592,00
 
3.874.641,41
 
27
                                                                             
BAHARATLAR
  ÇEŞİTLİ BAHARATLAR
  TATLI TOZ BİBER   5,00   5,00   5,00   4.700   KĞ.   23.500,00 FB.A. 1
  ACI TOZ BİBER   3,33   10,00   8,97   27.901   KĞ.   250.274,00 FB.A. 4
  KEKİK   4,00   5,00   4,17   240   KĞ.   1.000,00 H.M.S 2
  KEKİK   4,00   5,00   4,62   130   KĞ.   600,00 TÜÇ.S 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
32.971
 
275.374,00
 
9
  BAHARATLAR TOPLAMI  
32.971,00
 
275.374,00
 
9
ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI
  SEBZE VE MEYVE TOH.
  BİBER TOHUMU   27,50   27,50   27,50   547   KĞ.   15.042,50 FB.A. 2
  BİBER TOHUMU   24,00   30,00   25,95   1.715   KĞ.   44.496,00 H.M.S 2
  BİBER TOHUMU   32,00   32,00   32,00   1.715   KĞ.   54.880,00 TÜÇ.S 2
  BEZELYE TOHUMU   2,00   2,00   2,00   4.000   KĞ.   8.000,00 H.M.S 1
  FİĞ TOHUMU   7,00   7,00   7,00   8.700     60.900,00 H.M.S 1
  KANOLA TOHUMU   1,29   1,29   1,29   48.400   KG.   62.194,00 FB.ST 1
  KETEN TOHUMU (YAĞLIK)   0,80   0,80   0,80   2.730.754   KG.   2.171.967,73 İTH.A 1
  ARPA TOHUMU   0,60   0,60   0,60   155.240     93.144,00 FB.A. 2
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
2.951.071
 
2.510.624,23
 
12
  ZİRAİ ÜR.TOHUMLARI TOPLAMI  
2.951.071,00
 
2.510.624,23
 
12
ORMAN ÜRÜNLERİ
  ODUNLAR
  ODUN (YAKACAK)   0,30   0,40   0,35   22.890     8.033,00 FB.A. 6
  ODUN (YAKACAK)   0,20   0,30   0,25   10.080     2.544,00 H.M.S 2
  ODUN (YAKACAK)   0,19   0,20   0,19   13.380     2.604,90 H.M.S.GÇ.T. 3
  ODUN (YAKACAK)   0,40   0,40   0,40   57.500     23.000,00 KOP.A 14
  ODUN (YAKACAK)   0,39   0,39   0,39   57.500     22.593,32 KOP.S 1
  KAVAK AĞACI(KESİLMİŞ)   0,09   0,12   0,11   2.151.000     226.850,00 H.M.S 6
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
2.312.350
 
285.625,22
 
32
  AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ
  PALM YAĞI   2,32   2,32   2,32   54.000   KG.   125.262,61 İTH.A 1
  === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  
54.000
 
125.262,61
 
1
  ORMAN ÜRÜNLERİ TOPLAMI  
2.366.350,00
 
410.887,83
 
33
 
GENEL TOPLAM
 
1.803.863.152,75
 
901.950.014,17
 
26.425

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc