Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hibe ve Kira Desteği Hakkında

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda; Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteği programı kapsamında, alttaki linkte yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki Oda ve Borsa üyelerimiz de söz konusu destekten faydalanabilecektir. Anılan program ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ yine alttaki linkte sunulmaktadır.

Salgın sebebiyle "Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru" Ticaret Bakanlığı'nın https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri web adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA