Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

YÖNETİM KURULUMUZ
 
Murad BERTAN
Yönt. Kurulu Başk.
 
Rafet SARISAKAL
Yönt. Kurulu Başk. Yard.
Mutlu DEMİR
Sayman Üye
 
Murat EFE
Yönt. Kurulu Başk. Yard.
Aytaç ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi