Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TİGEM KARACABEY BUĞDAY İHALESİ

 

TARİM IŞLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 400 TON MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ İLANI- 1-İşletmemizin 2017 yılı istihsali tahmini 400 ton mahsul buğday 0,92TL/kg muhammen bedelle, 2 parti halinde, açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2- İhale 29.05.2018 tarihinde saat 14.00\'de Karacabey Tarım işletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km Karacabey/Bursa)adresinde Alım—Satım ve ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görtilmediği takdirde aynı yer ve şartlarda 05.06.2018 tarihinde saat 14.00\'de ihale tekrar edilecektir