Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Promosyon Kampanyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya göre;

Ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, markalarının ve ürünlerinin bilinirliğinin ve satışlarının artırılmasına yönelik olarak indirimli veya hediye ürün verilmesi ve şifre gönderilecek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyaları düzenlenmektedir.

Söz konusu kampanyalara ilişkin 2020 yılında Bakanlığımıza yapılan tüketici başvurularının miktarında önceki dönemlere kıyasen önemli oranda azalma olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir.

Bununla birlikte, düzenlenen promosyon kampanyalarına ilişkin Bakanlığımıza ulaşan başvuruların önemli bir kısmının, tüketicilere vaat edilen promosyon ürünlerinin anlaşmalı noktalardan teslim edilmemesi, düzenlenen çekilişlere ilişkin şifrelerin ulaşmaması ile sorun yaşayan tüketicilerin mağaza görevlilerinden eksik yada yanlış bilgi alması veya kampanya düzenleyicisi firmalarla irtibat kuramaması olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla, promosyon kampanyalarına ilişkin Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvuruları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri çerçevesinde Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından incelenmekte olup, tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığının tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bu duruma yol açan firmalara idari yaptırım uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, düzenlenen promosyon kampanyalarına ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla reklam ve tanıtım araçlarında açık ve yeterli bilgilendirmelerin yer alması ve tüketicilerle birebir muhatap olan mağaza görevlilerin kampanya şartlarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmalarının sağlanmasının sağlıklı bir iletişim ortamı tesis edilmesi bakımından önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA