Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

2021–01 Proje Teklif Çağrısı Hakkında

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnoasyon Destek Programı 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı duyurulmuştur.

2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır. Projeye ilişkin detaylı bilgi ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLAEKLER


EK-1    4518CCD36FC3C1766841FC412643B82E.pdf
EK-2    FADBB5D494E0D579B42BA2E79758A9C2.jpg