Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

EAGÜ-V Konferansı Özel Sektör Forumu

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Doha'da düzenlenmesi öngörülen EAGÜ-V Konferansı kapsamında, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Ofisi (UN-OHRLLS) ve Microsoft'un eş-ev sahipliğinde 23- 25 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, Forum'a katılmak için son başvuru tarihi 30 Kasım 2021 olarak belirtilmiş olsa da anılan etkinliğe kayıtların hali hazırda devam ettiği belirtilmektedir.

UN-OHRLLS tarafından iletilen Özel Sektör Forumu'na ilişkin detaylı bilgilere ekte ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

 EKLER


EK-1    456CFB37E873ECDB117586CEC049F04A.pdf
EK-2    E67E822D22F7D1EA0FB5ECC02AF6A034.pdf
EK-3    695034E6B36E6ED1034644A89E28C3AB.pdf