Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

2022 Dönemi Hububat Alım Şartları,Baremleri ve Depolama İşleri

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Balıkesir Başmüdürlüğü'nden alınan yazıda, T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünce 2022 Dönemi Hububat Müdahale Alım fiyatları açıklanmış olup, Alım uygulamalarına ait temel esaslar ile hububat fiyatlarına ait ayrıntılı bilgiler ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

 EKLER


EK-1    0948C4729AAD1F18B6DC7D0AF45F93A2.pdf
EK-2    9A85E01A798D6F0EF34A35AF694889D7.pdf