Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, EK'te bir örneği sunulan ilgi yazıda, Almanya tarafından küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması amacıyla hazırlanan ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası hakkında bilgi verilmektedir.

Buna ilaveten, söz konusu yasanın Türkçe tercümesi de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinden temin edilerek ekte ayrıca sunulmuştur. (Link: https://www.dtr-ihk.de/tr/bilgi-koesesi/tedarik-zincirlerindegerekli-oezeni-goesterme-yuekuemlueluegue-kanunu-lksg)

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLAEKLER


EK-1    ED579A60DA7DB8E54C6787C450808398.pdf
EK-2    BBBB6ED2F77F958051AB0828A16DC39A.pdf
EK-3    0F032E846A766D90B0B8D6CF1080A000.pdf