Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ukrayna`dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı Sertifikası

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, EK'te bir örneği sunulan ilgi yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ukrayna'dan bazı ürünlerin sevkiyatları için düzenlenen Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikası'nın sahte olduğuna dair varsayımların bulunduğu, ayrıca ilgili ülkede yapılan ürün kontrollerinde zararlı organizma (Tilletia spp.) tespit edilen bazı sevkiyatların ise Bitki Sağlığı Sertifikası olmaksızın Ukrayna'dan çıkış yaptığı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, anılan sorunlar nedeniyle 01.09.2022 tarihinde yola çıkacak olan sevkiyatlar dahil olmak üzere, bu tarihten itibaren Ukrayna tarafından düzenlenmiş resmi sertifika ve gerekli belgeler olmaksızın ithalat kontrollerinin yapılmayacağı vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLAEKLER


EK-1    42E023C631056BF523987C41C6C01521.pdf