Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşlem Rejiminin mer'i mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuat hakkında bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLAEKLER


EK-1    7A9429991B9C44E6A87EA2A74DFDF1F9.pdf