Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması (MTA) Bilgilendirme Semineri

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması'nın 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, mezkur Anlaşmaya ilişkin Ticaret Bakanlığına çok sayıda soru ulaştığı açıklanmıştır.

Yazıda, anılan Bakanlıkça Pakistan ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak, 16 Ağustos 2023 tarihinde Anlaşma hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenlenmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve bağlantı bilgisinin bilahare iletileceği belirtilmiştir.

Bahsi geçen bilgilendirme seminerinin ilgililere duyurulması ve seminere katılım için 6 Ağustos 2023 tarihine kadar http://pakistanseminerkayit.tobb.org.tr/ adresi üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA