Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

KARACABEY TB & KARACABEY TSO MÜŞTEREK BASIN AÇIKLAMASI


Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ve Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ülkenin dört bir yanında yer alan oda ve borsalardan aldığı talepler üzerine sunduğu öneriler ile bugüne dek Ülkemiz ve Üyelerimiz açısından hayati değere sahip olan destekler yürürlüğe girmiştir. Aşağıda yer alan Vergi, Mali Yükler, Kredi, Kefalet, İdari, İstihdam, Ulaşım, Tarım konularında yürürlüğe giren destekler açıklanmıştır.

VERGİ

- Mücbir sebep kapsamında yer alan sektörlerde Muhtasar-KDV-SGK 6 ay ertelendi.

- Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, firmaların “Mücbir Sebep” kapsamında olup olmadığı kolaylıkla sorgulanabilecek.

- SGK ve Muhtasar beyannameleri birleştirmesi, 1 Temmuz 2020’ye ertelendi

MALİ YÜKLER

- KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021’e ertelendi.

- Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

- Ambalaj malzemeleri (poşet v.b.) Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

- Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

KREDİ

- COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay öteleniyor.

- “İş’e Devam Kredi Desteği”. Kamu bankalarında 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz+1,5 komisyon.

- Çek ödemesi için Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” %9,5 faiz + % 1 komisyon.

- 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek.

- 30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi.

- KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan işletmelerin 30 Haziran’a kadar olan borçları, 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi

- Bankalara yönelik BDDK nezdinde şikâyet hattı oluşturuldu

KEFALET

- Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı.

- 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak.

- “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dâhil edildi.

İDARİ

- Kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi.

- 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

- İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

- Kapasite Raporlarının süreleri 1 Mayıs’a uzatıldı.

- Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendi.

- 20 yaş altında çalışanlara sokağa çıkma izni verildi.

İSTİHDAM

- Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.

- Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü.

- Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.

- Kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki fark, SGK bildirimi “0 gün” yapılarak işverence ödenebilecek.

- Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek.

 

ULAŞIM

- Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi.

- Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri 3 ay ertelendi.

- Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi.

- 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi.

- Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

TARIM

- Mevsimlik tarım işçilerinin tarım arazilerine ulaşım ve barınma-çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

- Tarım Kredi Kooperatiflerine Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi.

- Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1.9 milyar TL’lik destekleme ödemesi açıkladı.

- Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.

Açıklamanın devamında ise Covid19 salgını nedeniyle yaşanan sürecin dinamik olduğu belirtilerek, üyelerden alınan yeni sorun ve taleplerin hızlıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile ilgili bakanlık ve kurumlara iletildiğini belirten Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ve Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan bu kapsamda çözüme kavuşturulmak üzere iletilen hususları şu şekilde paylaştılar;

- Yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelere; indirimli akaryakıt verilmesi ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin taşıt sigorta primlerinin ertelenmesi, düzenlenecek sigorta poliçelerinin üç ayına tekabül eden prim bedelinin alınmaması, ticari taşıtlardan 2020 yılı 2.dönem Motorlu Taşıtlar Vergisinin alınmaması,

- Tarımsal üretimin aksamadan yapılabilmesini sağlamak üzere verilen tohum desteğine ilave olarak akaryakıt ve zirai ilaç desteği verilmesi,

- Mücbir sebep kapsamı dışında kalan işletmeler; bu kapsamda olan işyerleri ve faaliyetlerinden dolaylı ve dolaysız olarak etkilenmektedir. Mücbir Sebep halinin sektör ayrımı olmadan uygulanması,

- Mücbir sebep kapsamında yapılacak sorgulama sonuçlarının Gelir İdaresi ile SGK ekranlarında farklılık göstermesi,

- Kısa çalışma ödeneği destek süresinin altı aya çıkarılması,

- Birinci dönem peşin verginin, ikinci dönem peşin vergi dönemine ertelenmesi,

- Mart, nisan ve mayıs aylarına ait muhtasar ve sigorta prim ödemelerinin ertelenmesi,

- Firmalar bankalardan kredi kullanamamaktadır. Başvurularda birçok sıkıntı yaşanmaktadır. KGF 2 paketinin ivedi olarak açıklanması,

- “İş’e Devam Kredi Desteği” ve “Çek Ödeme Destek Kredisi” faizlerinin makul seviyeye düşürülmesi,

- Esnaf kefalet sistemi ile verilmekte olan 25.000TL kredinin, esnaf-tacir ayrımı olmaksızın tüm faal vergi mükelleflerine verilmesine,

- TOBB Kefalet sistemi kurularak üyelerin krediye ulaşım imkânı kolaylaştırılması,

- Bu süreçte sağlanan kredi imkânlarının amacı doğrultusunda kullanılması için önlem alınması,

- Tüm kredi yapılandırmalarında faiz oranlarının makul seviyeye düşürülmesi, ödeme planı değişikliğinden alınan komisyon bedelinin iptal edilmesi,

- Mücbir sebep kapsamında ertelenen kira ödemeleri ile ilgili stopaj beyan ve ödeme sürelerinin de yıl sonuna kadar ertelenmesi,

- Elektrik, doğalgaz ve su faturalarının bu dönem için iptal edilmesi veya erteleme süresinin bir yıla çıkarılması,

- Zirai ve Ticari faaliyet nedeniyle şehirlerarası seyahat etmek durumunda kalan kişiler için bağlı oldukları odalar tarafından verilecek evrak ile geçiş kolaylığı sağlanması, İl bazında plakası farklı olan araçlar için plaka yerine ruhsat üzerinde yer alan adres kontrolünün yeterli tutulması,

- Genel Katma Değer Vergisi oranları düşürülmesi,

- İcra ve iflas takiplerinin Ağustos ayına kadar ertelenmesi,

- İcra-iflas ertelemesi ve tahsil edilemeyen çekler nedeniyle mağduriyet yaşayan alacaklılara, alacak bedelinin kamu bankaları tarafından ödenmesi ve borçluların ödenen bedeller kadar kredilendirilmesi,

- Faaliyetine devam eden işletmelere çalışan sayı ve saatleri göz önünde tutularak yeterli miktarda maske vb. kişisel koruyucuların hızla teslim edilmesi,

- İçinde bulunduğumuz bu zor günler elbette geride kalacak, en az kayıpla bugünleri geride bırakmak için yetkililerin açıklama ve talimatlarına hassasiyetle riayet etmemiz gerekiyor. “El ele geleceğe” düsturumuzla ve hepimizin göstereceği gayretle bu salgının üstesinden geleceğimizi biliyor, bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Bir kez daha üyelerimizden karşılaştıkları sorunları ve taleplerini vakit kaybetmeden Oda ve Borsamıza iletmelerini rica ediyoruz. (09.04.2020)